Díky České spořitelně uspoří ČR 65 tun oxidu uhličitého za rok

22. dubna 2018

O projektech, v rámci nichž financují malé, střední i velké firmy energeticky úsporná opatření, se mluvilo v rámci kulatého stolu Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu. Jeho pořadateli byly Aliance pro energetickou soběstačnost a Česká spořitelna, která je také domácím lídrem v zajišťování financování těchto projektů.

Podle Eurostatu zaujímá Česká republika nechvalné 3. místo v energetické náročnosti a patří tak mezi energeticky nejnáročnější země Evropské unie. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. I přes výrazný pokles v posledních let byla v roce 2015 energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr.   

Průmyslové firmy: třicetiprocentní potenciál energetických úspor  

Podle analýzy České spořitelny mají průmyslové firmy u nás značný potenciál energetických úspor. „Z expertních odhadů víme, že tuzemské průmyslové firmy mají v průměru více než 30 % potenciál energetických úspor. Naše zkušenosti pak ukazují na to, že hledání energetických úspor má smysl po všech stránkách. Důležitý přitom není jen ekonomický aspekt, ale i environmentální efekt. Například jen díky námi podpořeným projektům došlo k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší, říká Petra Pařízková, manažerka řízení a podpory klientských propozic České spořitelny.

Díky dotačním programům může být navíc návratnost investic až o 50 % rychlejší: v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPIK) můžou podporu na energeticky úsporná opatření čerpat podniky všech velikostí.

Programy, které pomáhají snižovat energetickou náročnost
 

Česká spořitelna těží z bohatých zkušeností v oblasti financování energeticky úsporných projektů. Začínala s nimi ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, což jí velmi usnadnilo orientaci a upevnilo pozici domácí jedničky v době, kdy se evropské dotace začaly skloňovat ve všech pádech.   

Prostřednictvím předchozího produktu Globální úvěr Zelená energie, podpořeným dotací Evropské investiční banky, poskytla během dvou let financování 42 projektům, kterým zajistila celkovou přímou podporu 63 milionů korun.

„Díky exkluzivní spolupráci s Evropskou investiční bankou jsme výhodně financovali projekty, jakými byly zateplování budov, výměny oken, osvětlení, vzduchotechniky, konvenčních zdrojů energie nebo modernizace zastaralých výrobních technologií. Dále šlo například o budování alternativních zdrojů energie, jako jsou kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Obcím poskytujeme peníze na výměnu veřejného osvětlení,” říká Petra Pařízková

Úspory 65 tun oxidu uhličitého za rok

V rámci projektů se podařilo dosáhnout ročních úspor 65 tisíc tun oxidu uhličitého a 17 173 megawatthodin. Průměrná úspora dosažená na jeden projekt byla 47 %. Po ukončení programu byla Česká spořitelna vyhodnocena jako nejúspěšnější v celém evropském programu, pokud jde o dosažené úspory energií a emisí oxidu uhličitého.

Aktuálně banka nabízí financování úspor ve firmách pomocí programu TOP Energy Effect. Cílí hlavně na menší a střední podniky, protože největší firmy si energetickou náročnost provozu hlídají samy. „Cílíme na výrobní podniky. Díky dohodě s Evropskou investiční bankou nabízíme investiční úvěr s úrokovým zvýhodněním ve výši 0,3 procentního bodu a zajišťujeme i veškerou administrativu spojenou s úvěrem a dotací. Vážným zájemcům o úspory energie zprostředkujeme návštěvu energetického specialisty v provozu, který následně vypracuje hodnoticí zprávu s návrhy úsporných opatření. Toto vyhodnocení nabízíme firmám zdarma,” říká Petra Pařízková z České spořitelny.

„Zpráva obsahuje analýzu aktuálního stavu a především návrh konkrétních energeticky úsporných řešení. Součástmi jsou možnosti financování navržených změn pomocí dotace i bez ní a samozřejmě také výpočet návratnosti vložených prostředků klienta,” shrnuje portfolio služeb, které Česká spořitelna klientům nabízí, Petra Pařízková.

Více informací, jak lze získat pomoc od České spořitelny v rámci přechodu na energeticky úspornější opatření, naleznete v brožuře Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu - Impuls pro lepší ekonomiku i energetickou nezávislost firem na tomto odkazu nebo na webu České spořitelny.