Kodaň chce mít první bezuhlíkové letiště světa a sama bude uhlíkově neutrální do 7 let

15. dubna 2018

Dánsko je jedním ze světových lídrů v obnovitelných zdrojích energie. Díky dlouhému pobřeží s množství větrných elektráren podél něj i návazností na energetickou i průmyslovou síť stále ekologičtějšího Německa se mu daří plnit obnovitelné cíle lépe než většině ostatních zemí.

Jenže přes všechny tyto kroky směrem k obnovitelné budoucnosti je tu stále jeden sektor, který je v tomto ohledu zcela archaický a plně založený na neobnovitelných zdrojích energie. Je jím letecká doprava. A Dánsko se právě teď rozhodlo, že s tím něco udělá.

Letecká doprava je problém. Propojuje svět, dává nám možnost poznávat nové státy i kontinenty, rychle uzavírat obchody nebo studovat na jiných světadílech, ale současně je až brutálně neekologická. Kodaň už roku 2014 ústy svých představitelů oznámila, že se chce stát prvním uhlíkově neutrálním hlavním městem světa. A letiště tomuto záměru nemůže stát v cestě.

Starosta Frank Jensen tehdy oznámil, že cílem je, aby se Kodaň stala uhlíkově neutrálním městem do roku 2025 - nyní tedy zbývá už jen pouhých sedm let. V současné době získává Dánsko z větru asi 33% energie a dělá všechno pro to, aby do roku 2020 toto číslo překročilo 50% - podle kvalifikovaných odhadů se mu to podaří poměrně bez problémů.

Starosta a vědci z kodaňské univerzity, kteří plán vytvořili, v tom mají téměř absolutní podporu obyvatel - v nedávném průzkumu se pro tuto vizi vyslovilo kladně 89% obyvatel dánské metropole. Aby si město získalo ještě větší podporu, instaluje teď větrníky přímo ve městě, snižuje to náklady na vyrobenou elektřinu, ale současně město prodává podíly na těchto elektrárnách. Mohou si je kupovat i běžní občané - což je má motivovat, aby se do zlepšení jejich města ještě intenzivněji zapojili.

Tahle legrace samozřejmě není zadarmo, do roku 2025 bude město stát 3,6 miliard euro. Bylo by to ale celé zbytečné, kdyby se na fosilních zdrojích nestalo nezávislým i kodaňské letiště. Na tomto úkolu pracuje shodou okolností český tým vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského pod vedením doc. Dr. Petra Krtila.

Čeští odborníci mají za úkol přijít s energeticky i ekonomicky použitelnou elektrolýzou vodíku. Na zrodu energetické revoluce lidé z Heyrovského ústavu nepracují sami, koordinují činnost celoevropského konsorcia Elcorel, které má elektrochemickou konverzi obnovitelné elektrické energie na vodík v kompetenci.

Díky zkušenostem v Elcorelu byli vědci přizvání do dalšího konsorcia pojmenovaného EnergyX. To zahajuje svou činnost právě v těchto dnech a jeho ambice nejsou malé – zajištění provozu jednoho z nejvytíženějších evropských letišť zcela bez fosilních zdrojů, a to i za pomoci zmiňovaného vodíku.

Během následujících deseti let se počítá s technologickým návrhem, který propojí energii generovanou z obnovitelných zdrojů s následnými katalytickými procesy. Ten zajistí nejen napájení vzdušných přístavů, ale i zásobování letadel kerosinem.

„Jako příklad může posloužit kodaňské letiště Kastrup. To pro projekt nebylo vybráno náhodou. Skandinávské země jsou známé svým vysokým využíváním „zelené” energie, kterou lze snadno využít k demonstraci životaschopnosti vyvíjených technologií v průmyslovém měřítku,“ vysvětluje doc. Dr. Petr Krtil. V budoucnu však nezůstane pouze u letišť a velkých firem, Krtil si dovede představit malé konverzní jednotky založené na využití vodíku v běžných domácnostech. Implementace do domovů by byla mnohem jednodušší než u velkých podniků. Nutná je však změna lidského přístupu.