Dostupná pitná voda z kohoutku pro všechny Evropany

07. dubna 2018

Méně plastů, nižší náklady domácností a snížení uhlíkové stopy bude výsledkem rozhodnutí Evropské komise, jehož cílem je zachovat kvalitu a přístupnost pitné vody v Evropě a informovat občany Evropské unie o kvalitě vody v jejich regionu. Evropa se přitom řadí ke kontinentům s nejkvalitnější vodou, která je téměř ze 100 % pitná a dostupná téměř všem občanům.

Evropská komise tímto prohlášením reagovala na občanskou iniciativu Right 2 Water, pod kterou se podepsalo více než 1,6 milionu lidí a jejímž heslem bylo: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!

Přístup k vodě pro všechny

„Lidé se v evropské občanské iniciativě vyjádřili velmi jasně: chtějí mít zaručený přístup k nezávadné pitné vodě. My jsme jejich žádost vyslyšeli. Provedli jsme podrobný rozbor stávající legislativy a dnes na základě toho navrhujeme předpisy EU modernizovat tak, aby zaručovaly kvalitnější pitnou vodu a snazší přístup k ní všude tam, kde je to nejvíce potřeba. Zdraví a bezpečnost občanů můžeme a musíme chránit,“ prohlásil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Z rozhodnutí a následné legislativy vyplývá pro členské státy EU povinnost zajistit ještě lepší přístup k pitné vodě, a to zejména pro ohrožené a okrajové skupiny obyvatel, které v současnosti dobrý přístup k pitné vodě nemají. Jedná se až o 11 % evropské populace a v praxi to bude znamenat např. instalaci přístupových míst k pitné vodě ve veřejných prostorách, na úřadech a v jiných veřejných budovách.

Evropská komise také hodlá snížit potenciální zdravotní rizika kohoutkové vody z průměrných 4 % na 1 %, a to pomocí nových kritérií na nezávadnost vody, která budou obsahovat nové položky, jako jsou např. chlorečnany. Novinkou pro občany EU budou také přidané informace na účtu za vodu, kde tak najdou cenu vody za litr, spotřebovaný objem a průměrnou spotřebu vody během roku.

Evropa bez plastových lahví s menší uhlíkovou stopou

Evropský parlament ve svém rozhodnutí dále klade důraz na zlepšení informovanosti obyvatel o kvalitě jejich pitné vody, což by mělo vést k posílení důvěry obyvatel v kohoutkovou vodu a snížení nákupu vody balené. Dle údajů Evropské komise stojí aktuálně litr kohoutkové vody v EU 0.002 eur, což je v porovnání s kupovanou vodou minimální náklad, a toto opatření tak může ušetřit evropským domácnostem až 600 milionů eur ročně.

Omezení nákupu balené vody by také mělo pomoci se snížením produkce plastového odpadu, jenž končí většinou v mořích a oceánech a je pro životní prostředí čím dál větší zátěží. Omezení plastového odpadu je navíc součástí evropské strategie na snížení používání plastových lahví o 17 %. Současně lepší hospodaření s vodou bude mít za následek snížení uhlíkové stopy, což zase povede k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a Pařížské klimatické dohody.

„Návrh předpokládá nižší spotřebu energie a omezení zbytečných ztrát vody. Přináší větší transparentnost, a tím také dává spotřebitelům do rukou větší moc a možnost rozhodnout se pro udržitelnější řešení, například pít vodu z kohoutku,“ uzavřel místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Zdroj: Ec.Europa.eu, Evropská komise

 

Restaurant Day: Opravdové potraviny pro všechny EvropanyRestaurant Day: Opravdové potraviny pro všechny Evropany

Zajímají vás kvalitní potraviny? Pak přímo pro vás je určena akce Restaurant Day „Opravdové potraviny pro všechny Evropany”, která proběhne 9. června 2018 od 11:00 v Tržnici Brno na Zelném trhu. Akci pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Obnovitelně. http://www.obnovitelne.cz/  

Naším společným cílem je upozornit na výhody regionálních, kvalitních potravin na pozadí evropských témat, ve kterých EU usiluje o zlepšení přístupu k dobrým potravinám bez chemie. Těšit se samozřejmě můžete na řadu nebesky dobrých produktů lokálních kaváren, pražíren, minipivovarů nebo vinařů, ale také na svěží značky brněnských návrhářů.

Pravidelné aktualizace můžete sledovat na facebookové události akce.