Může se vás týkat překompenzace podpory pro obnovitelné zdroje? Obraťte se na experty ze Solární asociace

Může se vás týkat překompenzace podpory pro obnovitelné zdroje? Obraťte se na experty ze Solární asociace

29. ledna 2018

Ministerstvo průmyslu oslovilo provozovatele obnovitelných zdrojů s žádostí o vyplnění formuláře pro posouzení přiměřenosti podpory. Nejde o jednoduchý proces, proto Solární asociace sestavila expertní tým, který zdarma pomůže majitelům solárních elektráren dotazníky vyplnit.

Tento týden se Ministerstvo průmyslu a obchodu obrátilo na provozovatele obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu v letech 2006 až 2008 s žádostí o vyplnění formuláře pro posouzení přiměřenosti podpory, k čemuž se ČR zavázala v rámci notifikačního rozhodnutí Evropské komise o souladu podpory s pravidly EU. Osloveni takto byli provozovatelé solárních elektráren nad hranicí „de minimis“, tedy příjemci podpory ve výši nad 200 tis. EUR v průběhu 3 po sobě jdoucích let.

Dotčení provozovatelé solárních elektráren byli požádáni o vyplnění finančního modelu ve formátu excelu a o jeho zaslání nejpozději do 14. 2. 2018 na adresu echo@mpo.cz. Výsledkem tohoto šetření bude vyhodnocení výše vnitřního výnosového procenta pro výrobny uvedené v daném roce do provozu (tzv. IRR, které by nemělo přesáhnout 8,4 %) a následně rozhodnutí o dalším postupu.

S ohledem na komplexnost i závažnost této problematiky sestavila Solární asociace k této věci expertní skupinu, která s jednotlivými provozovateli solárních elektráren ZDARMA konzultuje dotazy k vyplnění finančního modelu.

Solární asociace vyzývá všechny dotčené provozovatele, aby kontaktovali její expertní skupinu na adrese prekompenzace@solarniasociace.cz a využili zdarma nabízené konzultační služby. Tuto nabídka platí pro všechny provozovatele, bez ohledu na členství v Solární asociaci.

Oficiální finanční model MPO určený pro provozovatele elektráren uvedených do provozu 2006 až 2008 si mohou členové Solární asociace stáhnout v členské sekci, ostatním může být zaslán v rámci našich konzultací zdarma.

Kontroly provozovatelů elektráren uvedených do provozu v roce 2009 a později budou dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu prováděny následně a Solární asociace k nim bude opět nabízet konzultační podporu.