Může být Česko klíčovým hráčem ve vývoji nízkouhlíkových technologií?

03. ledna 2018

EKOinovační fórum – udržitelné technologie pro budoucnost, které se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince ve Křtinách, nabídlo panelovou debatu o tom, jak rozhýbat inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií a zařadit se mezi klíčové hráče udržitelného rozvoje.

Úvodní část debaty patřila europoslanci Luďku Niedermayerovi, investorovi Jiřímu Hlavenkovi (kiwi.com) a řediteli útvaru inovace Skupiny ČEZ Janu Šíchovi. Rámec diskuze se držel možností a nástrojů pro rozhýbání investic do nízkouhlíkových inovativních projektů, které by pomohly zvýšit konkurencescopnost zemí EU včetně České republiky. Debatu otevřel europoslanec a místopředseda Hospodářského a měnového výboru Luděk Niedermayer, který zdůraznil důležitost Evropy jako leadera v nízkouhlíkových technologiích.​

„Nové technologie, které již dávno opustily laboratoře či období zkoušek, aby byly za stále klesající ceny dostupné, zásadně mění naše životy. Jednou z oblastí, kde se prosazují v posledních letech nejvíce, je energetika. Jsem přesvědčen, že tuto oblast budou čekat jedny z nejhlubších změn. Změny přinesou jiný, více konkurenční a méně koncentrovaný model zejména elektroenergetiky. A za velmi rozumné náklady umožní zlepšit životní prostředí i zajistit lepší udržitelnost fungování ekonomiky,” uvedl Luděk Niedermayer během své úvodní řeči.

„Zdá se mi, že na rozdíl od jiných zemí povědomí možností, které technologie dávají, a změn, které přinesou, není u nás moc velké. Proto je vždy příjemné setkat se s lidmi, kteří jsou v tomto trochu ‚napřed‘ a diskutovat s nimi o možnostech, problémech i o tom, co to vše přinese. Tak jako tomu bylo v krásných, vskutku vánočních Křtinách,” doplnil Niedermayer k debatě, kterou podpořila také Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice.

Největší energetickou firmu v Česku ČEZ, a. s., zastupoval její ředitel pro inovace Jan Šícha, který hovořil o podpoře inovací v korporátním prostředí a vyzdvihl aktivity ČEZ v tomto odvětví. Jde o řadu důležitých akvizic, které se soustředí pod novou součástí firmy – ČEZ ESCO. Mezi zajímavé investice patří podle Jana Šíchy nákup německé firmy zabývající se akumulací energie Sonnen. Další akvizice představují soubor společností zabývajících se nízkouhlíkovou decentralizovanou energetikou Sunfire, chytrou regulací tepla tado° Cloud & Heat nebo technologií pro sdílení aut Vulog.

Na zkušenosti z korporátního prostředí navázal Jiří Hlavenka, který má bohaté zkušenosti z investování do startupů a je mimo jiné spoluzakladatelem společnosti kiwi.com. Z projektů blízkých udržitelnému prostředí vložil prostředky například do brněnského bike sharingu Futupilot.

„Kompetentní posluchači v hledišti a výborní eko-inovační podnikatelé v panelu ukazují, že i v tomto oboru je prostor pro zajímavé, životaschopné inovace a nápady, které mohou nejenom měnit život kolem nás k lepšímu, ale které mohou být i podnikatelsky úspěšné,” shrnul Jiří Hlavenka svůj pohled na debatu v rámci EKOinovačního fóra.

Mladá krev ekoinovací

Na úvodní debatu investorů navázaly prezentace dvou konkrétních projektů, které mohou sehrát zásadní roli v rámci inovativních firem s českými kořeny. Šlo o Jiřího Vránu z VŠCHT v Praze s projektem vanadových redoxních baterií a Alenu Hosnedlovou z Nano Energies se startupem Digital Energy Services, který propojuje akumulaci, flexibilní výrobu a spotřebu elektřiny pro účely finančního zhodnocení.

Jiří Vrána z VŠCHT zdůraznil důležitost vědeckých univerzitních center, ze kterých vzešel i jeho projekt redoxní průtočné baterie. Za klíčové však nepovažuje jen finanční impulsy od investorů, ale také možnost otestovat si danou technologii na trhu v malém měřítku ve spolupráci například s firmami jako ČEZ. Podle jeho slov by toto pomohlo doladit finální produkt a nabídnout potencionálním investorům technologii vyzkoušenou v praxi.

„Vanadové redoxní průtočné baterie umožňují nezávislé nastavení výkonu a kapacity. Kapacita je určena objemem vysoce stabilních a plně recyklovatelných elektrolytů na bázi vanadu, výkon potom počtem bateriových svazků, jimiž protéká čerpaný elektrolyt a které reprezentují spojení elektrické a chemické části systému,” popsal Jiří Vrána svůj projekt, který může sehrát důležitou roli v nastupující akumulaci energie.

„Pokud smysluplnost daného inovačního záměru je obecně vnímána, neměl by být až takový problém získat finance pro jeho realizaci, zvláště když naše společnost oprávněně cítí, že v některých oblastech zaspává. Abychom příliš nezaspávali a přespříliš neutráceli za inovace, je potřeba zrychlit tempo jejich komerčního nasazení, což klade tlak na vývojáře a inovátory. Z pohledu inovátora každá z těchto fází vyžaduje jisté nadšení, které většinou pramení z jejich nápadů a z dosažení kýžených výsledků,” doplnil Jiří Vrána svůj pohled na hybnou sílu motivací inovátorů.

Prezentace Jiřího Vrány ke stažení ZDE!

Narůstající zájem firem a koncových odběratelů o šetrné zdroje pak potvrzuje rozvoj firem, jako je skupina Nano Energies. Ta se zabývá mimo jiné nákupem a prodejem elektrické energie z obnovitelných zdrojů v několika státech Evropy. Jejich portfolio se rychle rozšiřuje a připraveni jsou i na nově vznikající obchodní příležitosti ve formě agregátora, který by měl přijít společně se implementací zimního balíčku.

„S rostoucí digitalizací a větší dynamikou, kterou do sítě přinesly obnovitelné zdroje, se na úrovni EU mluví o potřebě takzvaného agregátora flexibility. My tuto roli fakticky plníme od loňského roku tím, že poskytujeme chytré řízení větším výrobcům a odběratelům elektřiny, kteří jsou flexibilní, tedy nemusí vyrábět nebo spotřebovávat non-stop. V praxi to funguje tak, že naše dceřiná firma Digital Energy Services pomáhá producentům elektřiny zvyšovat zisk a odběratelům naopak snižovat náklady,” představila Alena Hosnedlová z Nano Energies záměry v oblasti využití digitalizace v moderní energetice.

„Budoucnost vidíme ve sdílení elektřiny. Když disponujete přebytky elektřiny například ze své solární elektrárny na domě či baterií a zrovna nepotřebujete topit, chladit nebo vařit vy, použije vaši elektřinu někdo jiný a naopak. Nano Energies chce být aktivním inovátorem, a proto vyčleňujeme 10 procent ze zisku na výzkum, vybudování a testování technologií pro sdílení energie, které přinesou větší bezpečnost a efektivnější využívání zdrojů. Realistický výhled zavedení tohoto systému vidíme v horizontu čtyř let,” doplnila Alena Hosnedlová záměry Nano Energies do budoucna.​

EKOinovační fórum – udržitelné technologie pro budoucnost proběhlo ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 na zámku Křtiny. Hlavními organizátory setkání byly Aliance pro energetickou soběstačnost, Institut Cirkulární Ekonomiky, BIC Brno a Mendelova univerzita. Partnery byly Velvyslanectví Nizozemského království v ČR, Sweco a Nano Energies. Mediální záštitu akci udělaly portály Zajímej.se a Obnovitelně.cz.

Záznam z prvního dne konference si můžete prohlédnout zde!

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií (ERDF a IPA), uspořádání EKOinovačního fóra podpořil také Evropský parlament - Informační kancelář v České republice.