ČEZ na nákupech: energetický gigant získal výrobce světel, klimatizací a solárních elektráren

ČEZ na nákupech: energetický gigant získal výrobce světel, klimatizací a solárních elektráren

05. prosince 2017

Světla, klimatizace, střešní fotovoltaiky i lokální distribuční soustavy. Rodina ESCO má čtyři nové členy v Česku i Polsku.

Skupina ČEZ rozšířila své kompetence v oblasti komplexních energetických služeb pro zákazníky z řad firem a veřejné správy (ESCO). Kupuje většinové či stoprocentní podíly ve výrobci světel Hormen CE, dodavateli klimatizací AirPlus, společnosti instalující fotovoltaické elektrárny OEM Energy a firmě Easy Power, která provozuje lokální distribuční soustavy.

AirPlus, Easy Power a Hormen jsou české společnosti a kupujícím je ČEZ ESCO. Polská společnost OEM Energy bude spadat pod ESCO International.

„Zájem o komplexní energetické služby zaměřené na decentrální energetiku a úsporná řešení roste v celé Evropě. Ambiciózní environmentální cíle Evropské unie a požadavky zákazníků na individualizovaná chytrá řešení dokládají, že tento trend bude trvalý,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyraní. „Nové akvizice pro nás znamenají jednak další posílení na českém trhu energetických služeb, jednak akviziční vstup na polský trh, kde chceme ESCO služby dále rozvíjet,“ dodává Cyrani.

Evropská unie si stanovila do roku 2030 cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 procent, spotřebu energií o 30 procent a cíl podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě 27 procent. V současné době se vedou diskuse o dalším zpřísnění některých z těchto cílů. Právě společnosti poskytující služby v sektoru ESCO budou pomáhat průmyslu, městům i veřejné správě tyto cíle naplnit.

Země, na které se chce ČEZ v sektoru ESCO v první etapě soustředit, jsou vedle Česka a Slovenska také Německo, Polsko a případně Rumunsko. Německý trh ESCO podle odhadů poroste ročně o sedm procent a podobně expandují i trhy ESCO v Polsku a Rumunsku, kde se například v segmentu projektů energetických úspor čeká každoročně dvouciferný růst.

„Jedná se o země, které nám jsou blízké geograficky a kulturně. Zároveň jsou to trhy, na kterých už Skupina ČEZ působí a které dobře zná,“říká ředitel ESCO International Jaroslav Macek. „V následující etapě jsou pak přirozeným cílem pro rozvoj další země západní Evropy.“

ČEZ letos vstoupil na německý trh ESCO koupí společnosti Elevion. Společnost OEM Energy je prvním akvizičním cílem v ESCO na polském trhu, kde ČEZ působí zároveň i prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO Polska. Ta nedávno realizovala například zajímavé zakázky v sektoru veřejného osvětlení nebo modernizace energetického hospodářství budov.

Ve společnosti OEM Energy, která je jedním z lídrů na polském trhu se solárními panely a tepelnými čerpadly, kupuje ČEZ 51procentní podíl s opcí na pozdější získání zbylého podílu.

ČEZ zároveň posiluje na českém trhu ESCO. Kupuje 51procentní podíl ve výrobci a dodavateli venkovního i interiérového osvětlení Hormen CE, stoprocentní podíl v dodavateli vzduchotechniky AirPlus a stoprocentní podíl ve společnosti Easy Power, která vlastní a provozuje lokální distribuční soustavy.

„Jde o firmy se skvělou pověstí na českém trhu, které mají za sebou stovky realizovaných projektů,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „V oblasti osvětlení, vzduchotechniky a lokálních distribučních soustav už působíme a novými akvizicemi naše portfolio dále rozšíříme. Hormen nám umožní dodávat řešení zahrnující i atypická a designově složitější svítidla, Airplus je specialistou na menší vzduchotechnické a klimatizační jednotky, než které teď poskytujeme. Akvizicí Easy Power zas víc než zdvojnásobujeme počet provozovaných lokálních distribučních soustav na 35,“ doplňuje Čermák.

O ESCO v ČEZ

Sektor ESCO (Energy Service Company) se zaměřuje na komplexní energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou.

Těmto službám se v ČEZ věnují dva týmy spadající pod divizi obchod a strategie: ČEZ ESCO a ESCO International. ČEZ ESCO má v současné době 1600 zaměstnanců a zaměřuje se na český a slovenský trh. Má tyto dceřiné společnosti: AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko. V nekomoditních produktech dosáhla v roce 2016 tržeb přes 3 miliardy korun, v roce 2017 očekává růst tržeb na 4,9 miliardy korun.

Pod ESCO International patří tři dceřiné společnosti: ČEZ ESCO Polska, skupina Elevion a OEM Solar. Má téměř 2000 zaměstnanců a roční tržby odhadem ve výši 9 miliard korun. (v roce 2017 však na ČEZ připadne jen poměrná část – například u Elevion a OEM Solar to je od doby, kdy byly dokončeny akvizice zmíněných společností).

Zdroj: ČEZ