Jako první vyrobili fair-trade čokoládu. Čtěte příběh, který trvá již 43 let

08. listopadu 2017

Prodávali bio, ještě když to nebylo cool. Podívejte se na historii firmy Rapunzel, která jako první vyrobila fair-trade čokoládu.

Žalostně nízké mzdy, žádné sociální ani zdravotní zajištění a bezohlednost vůči přírodě – taková je cena, kterou platí rozvojové země za regály levného zboží v našich supermarketech. Jde to ale i jinak. Německá firma Rapunzel rozvíjí už 25 let program Hand in Hand, což lze překládat několika způsoby.

První fair-trade bio čokoláda na světě

Rapunzel patří k největším a nejstarším firmám v oboru biopotravin v Evropě. Od ostatních se liší mimo jiné tím, že produkty nenakupuje přes prostředníky, ale přímo od konkrétních producentů.

Vše začalo v roce 1974, kdy zakladatel a dosud obchodní ředitel firmy Joseph Wilhelm založil s několika přáteli statek, kde pěstoval a prodával produkty bez chemie. V osmdesátých letech se pak vydal do Brazílie, kde našel dvě rodinné farmy, jejichž majitelé byli ochotni pěstovat bez chemie kakaové boby a cukrovou řepu. Uzavřel s nimi dlouhodobé smlouvy garantující spravedlivé mzdy – a na oplátku dostal prvotřídní suroviny, ze kterých uvedl na trh pod značkou Rapunzel první fair-trade bio čokoládu na světě.

rapunzel01

Férová globalizace

Idea byla jasná: ekologická udržitelnost musí jít ruku v ruce s udržitelností ekonomickou a sociální. V roce 1992 pak založila už zavedená firma Rapunzel program Hand in Hand, do kterého je dnes zapojeno 18 partnerů, vesměs zemědělských družstev z Latinské Ameriky, Afriky a Asie.

Základem programu jsou dlouhodobé obchodní vztahy, které producentům garantují výrazně vyšší ceny, než za jaké se dané zboží obchoduje na světovém trhu. Dalším důležitým prvkem je, že partneři mohou zpracovat ekologický nebo sociální projekt pro komunitu, kde žijí, a požádat o jeho financování z fondu Hand in Hand. Do tohoto fondu Rapunzel odvádí 1 % z ceny každého prodaného zboží.

Celkem už bylo podpořeno přes 300 projektů v 54 zemích. Často jde o zdánlivé maličkosti, které však mohou lidem v rozvojových zemích výrazně zlepšit život: například vyčištění studny, pořízení solárního panelu pro výrobu elektřiny nebo ohrazení pastvin pro hospodářská zvířata. Do seznamu patří ale i větší akce, třeba zřízení dívčí školy v Tanzanii.

Pro zákazníka v Evropě pak značka Hand in Hand znamená, že kupuje kvalitní bioprodukt s transparentním původem, za který dostal jeho výrobce spravedlivě zaplaceno. Samozřejmostí je také zákaz dětské práce. Dnes je značkou Hand in Hand označeno kolem 150 Rapunzel produktů – od kávy a čaje přes různé druhy ovoce, suchých plodů až po palmový olej.

Německé standardy v Turecku

Zemí, kde má Rapunzel největší počet Hand in Hand partnerů, je Turecko. V roce 1976 hledal Joseph Wilhelm dodavatele lískových oříšků v bio kvalitě, ze kterých by jeho firma vyráběla lahodnou pastu. V Evropě lísky samozřejmě také rostou, vzhledem ke klimatickým podmínkám však ne v požadované kvalitě a množství. V Turecku se lísky pěstují na plantážích a vyvážejí do celého světa – zpravidla se ale ošetřují chemickými prostředky zamořujícími vodu a ničícími biodiverzitu. Německý podnikatel ale tehdy našel několik farmářů, kteří byli ochotni to zkusit bez chemie. Dnes je jich po celé zemi téměř šest stovek. Pěstují vedle různých druhů ořechů i vinnou révu pro rozinky, meruňky, fíky a olivy.

rapunzel02

Od roku 1997 provozuje Rapunzel v západotureckém městě Ören jako svou dceřinou společnost vlastní zpracovatelský závod. S objemem produkce kolem 1300 tun ročně jde dodnes o jedinou firmu podobné velikosti, která se v Turecku zabývá produkcí biopotravin! Mezi dvěma stovkami zaměstnanců je i sedm v Německu vyškolených kontrolorů kvality, kteří jsou k dispozici dodavatelům jako poradci. Za všechny zaměstnance platí firma nemocenské a důchodové pojištění a dotuje jim kantýnu. Pracovní a hygienické podmínky v závodě se řídí v Německu platnými kritérii.

Ekologie ve všech ohledech

Pojmy „fair“ a „bio“ chápe Rapunzel jako leitmotiv svého fungování ve všech ohledech a totéž očekává jak od svých zaměstnanců, tak i obchodních partnerů. Svou ekologickou stopu vyhodnocuje každý rok podle mezinárodních kritérií EMAS, které používají i některé firmy v České republice. K těmto kritériím patří emise, pevné odpady, odpadní vody, nebezpečné odpady, spotřeba energie, spotřeba vody a některé další. Všechny tyto aspekty se sledují nejen za firmu jako celek, ale i v rámci jednotlivých oddělení firmy – např. výroba, skladování, logistika nebo administrativa.

Z hodnocení vyplývá, že největší ekologickou stopu zanechává dlouhodobě spotřeba energie, která přes různá úsporná opatření stále mírně roste. Snahou firmy tedy je, aby maximální část energií pocházela z místních obnovitelných zdrojů. Při celkové rekonstrukci výrobních provozů (sušárny, balírny a dalších výrobních zařízení) v bavorském Legau, kde je i hlavní sídlo firmy, byly proto v roce 2007 všechny střechy osazeny fotovoltaickými panely. Další byly později instalovány na střeše firemního parkoviště. Panely mají instalovaný výkon 1350 kilowattů, což představuje více než třetinu spotřeby areálu. Teplo a menší část elektřiny obstarává kotelna na biomasu zpracovávající dřevěné štěpky. Zbývající elektřinu pak Rapuzel nakupuje od firmy Naturstrom zabývající se výrobou elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů energie.

Za pozornost stojí i tisk všech firemních tiskovin a propagačních materiálů, který zajišťuje partnerská tiskárna Uhl Media. Nejenže používá výhradně recyklovaný papír, ale tisk probíhá bez chemických látek, které by znemožňovaly kompostování nebo další recyklaci papíru. Tiskárna rovněž používá pouze biologicky čištěnou odpadní vodu.

Značka Rapunzel je dnes důkazem toho, že globalizace může být šancí, jak udělat svět lepším – pokud se uchopí za správný konec.

Zdroj: Rapunzel, vlastní