Firmy mohou zvýšit energetickou soběstačnost pomocí panelů na střechách

05. dubna 2017

Firmám se otevřela zajímavá příležitost pro posílení své energetické nezávislosti. Mohou totiž získat podporu prostřednictvím programů Ministerstva průmyslu a obchodu, díky které lze vybudovat solární elektrárnu na střeše podniku, bateriové úložiště nebo pořídit elektromobily.

Moderní technologie pro chytré firmy

Zájem o solární energetiku v Česku po zastavení systémové podpory ke konci roku 2013 stagnoval. Změna nastala až v roce 2015, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) umožnilo podnikatelským subjektům získat podporu také na fotovoltaické elektrárny s výkonem do 30 kilowattů na střechu své provozovny.

Skutečně zajímavá podpora na pořízení fotovoltaických elektráren se však objevila až nyní s druhou vlnou výzev OP PIK. Existují dvě cesty, kterými je možné investiční podporu na fotovoltaiku získat. Došlo k vylepšení podmínek pro získání podpory v rámci programu Úspory energie. Nově je stanovený maximální výkon pro solární elektrárnu, na kterou lze žádat dotaci, až na 100 kilowattů a přibyla také možnost podpory na pořízení bateriového systému jako doplňku k elektrárně. Míra podpory závisí na velikosti podniku: 50 % pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), 40 % pro střední podniky (do 250 zaměstnanců) a 30 % pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců).

Horkou novinkou je však podpora pro obnovitelné zdroje – a tedy i fotovoltaiky – v rámci programu Nízkouhlíkové technologie. Cíl programu je podpora moderních technologií, které přispívají k omezení emisí skleníkových plynů. Lze tak získat investiční podporu na nákup elektromobilů a vybudování dobíjecí stanice, ale také na projekty akumulace energie, a to i ve spojení s pořízením obnovitelného zdroje energie – například právě fotovoltaické elektrárny.

renardsdotaceVUT1

Velmi zajímavá je v tomto případě míra dotace na projekty pořízení akumulátorů v kombinaci s fotovoltaikou, která činí 80 % z uznatelných nákladů pro malé podniky, 70 % pro střední a 60 % pro velké podniky. Uznatelné náklady jsou o něco nižší než investiční náklady – ty se poníží o imaginární náklad na konvenční zdroj energie – z nákladů na investici se tak odečte přibližně třetina ceny solární elektrárny.

„Zavedení podpory pro solární elektrárny na střechách firem zapadá do strategie Ministerstva průmyslu obsažené v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje. Do konce tohoto desetiletí se počítá, že může přibýt celkem přes 300 megawattů nových fotovoltaických elektráren na budovách podniků nebo rodinných domů. Podpora pro vlastní výrobu šetrné energie pomocí solárních panelů sníží podnikům účty za energie a společnosti přinese čistší vzduch,” komentuje kroky Ministerstva průmyslu Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Příklad typického projektu energeticky sebevědomé firmy

Jedna firma může v rámci programu Nízkouhlíkové technologie podat až 10 žádostí o podporu. Jednotlivá opatření – pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic, akumulátorů a solární elektrárny je možné mezi sebou kombinovat.

Komplexní projekt tedy může vypadat tak, že si podnik pořídí na střechu administrativní budovy fotovoltaickou elektrárnu. Výkon solární instalace bude navržen podle profilu roční spotřeby daného objektu. Nadvýrobu během slunečných dnů bude možné uložit do lithiových baterií, které jsou dimenzované tak, aby se během dne z přebytků nabily a v době, kdy nesvítí slunce, kryly vlastní spotřebu budovy. Baterie zároveň slouží jako záložní systém pro případ výpadku elektrického proudu ze sítě. Systém baterie s fotovoltaikou je pak možné doplnit o dobíjecí stanici pro elektromobily. Posledním dílkem nastíněného systému je elektromobil, jehož nákup je také možné z programu podpořit. Realizace energetického hospodářství podniku tak naplňuje podmínku, podle které je třeba veškerou energii z podpořených opatření využít pouze pro vlastní potřebu.

renardsdotaceprezentace1


Výrobce napařovacích mandlů využívá solární energii

Jedním z podnikatelů, který využil možnost žádat o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu v rámci opatření na úspory energie, byl pan Pavel Holek z brněnské firmy ZETINA. „Fotovoltaická elektrárna o výkonu 30 kWp, kterou jsme si pořídili již v roce 2012 v naší druhé firmě Holek Production s.r.o., se nám osvědčila, proto jsme do projektu na energetické úspory v 1. výzvě zahrnuli další elektrárnu o stejné kapacitě,“ uvádí důvody pro rozhodnutí využití podpory na další solární elektrárnu Pavel Holek.

Dotace na solární elektrárnu v rámci širších opatření na úspory energie byla panu Holkovi schválena a během jara 2017 bude zprovozněna druhá elektrárna s výkonem 30 kilowattů na střeše budovy v Brně Zábrdovicích. Dotační žádost na třetí fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 30 kWp nyní pan Pavel Holek připravuje k podání do 2. výzvy programu Úspory energie.

„Zvažovali jsme pořídit k fotovoltaické elektrárně i bateriový systém, ale při detailnějším propočtu naší energetické bilance jsme došli k závěru, že pořízení baterií by bylo zbytečné vzhledem k tomu, že veškerý výkon solární elektrárny je naše společnost schopna okamžitě spotřebovat,“ vysvětluje pan Pavel Holek a dodává, že nyní intenzivně uvažují o pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice.

Solární elektrárny je v současné době možné pořídit za ceny do 30 tisíc korun za instalovaný 1 kWp výkonu. Při 50% dotaci, kterou získal na svůj projekt pan Pavel Holek, činí náklad na 1 kWp jen okolo 15 tisíc korun, což při ceně elektrické energie ve výši 2,5 tisíc Kč/MWh znamená prostou dobu návratnosti investice se započtením dotace okolo 6 let.

Pravidla pro jednotlivá opatření z nízkouhlíkových technologií a úspor energie

Elektromobilita

Podpora na nákup elektromobilu je vypočítaná z částky, o kterou je elektromobil dražší než stejný automobil se spalovacím motorem. Pro zjednodušení se předpokládá, že tyto vícenáklady tvoří 45 % ceny elektromobilu. Z této částky se vypočítá dotace 75 % pro malý podnik, 65 % pro střední a 55 % pro velký. Dotace z celkové ceny elektromobilu tedy činí 33,75 % pro malý podnik, 29,25 % pro střední podnik a 24,75 % pro velký podnik. Není možné pořídit luxusní a SUV elektromobily. Teslu model S nebo X tedy za dotaci nepořídíte. Dnešní rostoucí nabídka elektromobilů však nabízí dostatečný výběr například z produkce evropských nebo japonských automobilek. Vedle osobních automobilů lze podporu využít také na nákup užitkového vozu do 3,5 t nebo minibusy.

Dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice musí sloužit pouze k vlastní potřebě podniku, tedy alespoň po dobu udržitelnosti projektu, která je v tomto případě 5 let. Protože je na ni poskytovaná podpora o stejné míře jako na elektromobil, tedy až 75 % pro malý podnik, případně až ve výši 80 % z pořizovacích nákladů při kombinaci s akumulátorem, je možné v projektu uvažovat s pořízením výkonné stejnosměrné dobíjecí stanice, která dokáže baterii elektromobilu nabít za několik desítek minut. Cena takové stanice se může pohybovat ve stovkách tisíc až jednotkách milionů korun v závislosti na výkonu. Dotace dokáže tyto náklady výrazně zredukovat.

Bateriové systémy

Zvolená kapacita baterií by měla být optimální s ohledem na celý systém výroby a spotřeby energie, smysluplnost zvoleného řešení je součásti hodnocení žádosti o dotaci. Dotace na baterie dosahuje 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik a 60 % pro velký podnik. Kapacita baterie nesmí překročit 5 kWh na 1 kWp fotovoltaické elektrárny.

Fotovoltaická elektrárna

Projekt na pořízení bateriového systému je možné doplnit o pořízení obnovitelného zdroje, například fotovoltaické elektrárny. Velikost elektrárny není přímo nijak omezena. Elektrárna musí být umístěná na střeše budovy, elektřina v ní vyrobená musí být pro vlastní potřebu podniku a její zvolená kapacita musí být technicky smysluplná. Dotace je až 80 % z uznatelných nákladů, které se vypočtou jako cena solární elektrárny ponížená o částku, kterou získáme vynásobením předpokládané roční produkce elektřiny v MWh částkou 8 200 Kč. Uznatelné náklady jsou tak přibližně o třetinu nižší než celé investiční náklady na vybudování solární elektrárny.

Program Úspory energie

Program Úspory energie patří mezi programy s největší finanční alokací, jen v aktuálně probíhající výzvě je k dispozici 11 miliard korun. Typickým projektem podporovaným v tomto programu je zateplování podnikatelských prostor, výměna zdroje vytápění či chlazení, výměna neefektivní výrobní technologie za energeticky účinnou, výměna osvětlení za vysoce účinná LED svítidla a také pořízení zařízení na výrobu obnovitelné energie – například fotovoltaické elektrárny.

Pořízení fotovoltaické elektrárny je považováno za doplňkové opatření, které může být realizováno pouze v kombinaci s hlavním opatřením, kterým je například zateplení podnikatelských prostor či výměna technologie. Výkon solární instalace může být až 100 kilowattů a vyrobená elektrická energie musí být použita pro vlastní potřebu podniku. Fotovoltaická elektrárna musí být instalovaná na střeše nebo stěně budovy. Součástí projektu může být i bateriový systém, který poslouží k efektivnějšímu využití energie z obnovitelných zdrojů. Zařazením fotovoltaické elektrárny do projektu zvyšuje bodové ohodnocení dotačního projektu a tím i šanci na získání dotace.

Ing. Petr Novotný je specialista na energetiku a udržitelný rozvoj ve společnosti RENARDS dotační s. r. o.