Solární energetika může dodat až pětinu spotřeby Jihomoravského kraje

04. dubna 2017

Na konferenci Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem se řešila nejen budoucnost Česka, ale i možnosti podpory pro nové projekty šetrné energetiky. Ty mohou rodiny i firmy čerpat například na střešení solární elektrárny.

Koncem března se konal mezinárodní veletrh AMPER 2017, kde se setkala celá řada odborníků pracujících v oblasti využití obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo elektromobility. Součástí veletrhu byla i konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem. Vedle příležitostí pro výstavbu nových projektů obnovitelných zdrojů, realizaci opatření v úsporách energie nebo právních aspektů připojování a provozu nových projektů solárních elektráren byl na akci také představen zpravodajský portál Obnovitelně.cz.

Rozvoj akumulace pomůže k vyšší energetické soběstačnosti

Po úvodním slovu, které si vzali na starost Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro smart region a Martin Ander, náměstek primátora Brna pro životní prostředí, hovořil Martin Sedlák (celá prezentace zde), výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost. České Ministerstvo průmyslu a obchodu se dle něj konečně přestává bát obnovitelných zdrojů, jež se také těší čím dál rostoucí podpoře široké veřejnosti. „Solární energetika pokrývá v Jihomoravském kraji okolo 10 %. Pokud by se dále rozvíjela na střechách domů, může přidat dalších 10 %. Právě obnovitelné zdroje mohou spolu s rozvojem akumulace přispět k vyšší energetické bezpečnosti kraje," řekl Martin Sedlák a informoval, že se na vládní úrovni otevírají další cesty pro investice, například ve formě naplnění Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie, který představuje zajímavý impuls pro další růst bioplynových stanic nebo tepelných čerpadel.

Dotace na solární panely nebo elektromobil

Dalším prezentujícím byl Petr Novotný (celá prezentace zde) ze společnosti RENARDS dotační, jenž se podíval na téma čerpání dotací. „Program Úspory energie v rámci operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu disponuje 20 miliardami korun. Hlavním cílem je podpora opatření pro úsporu primární energie – zateplení, výměna oken, výměna zdrojů vytápění, výměna technologií, pokud dojde k úspoře energie,” řekl v rámci dvacetiminutového prostoru. Zároveň také představil program Nízkouhlíkové technologie, díky kterému lze získat podporu pro výstavbu dobíjecích stanic, na pořízení elektromobilu, technologie pro akumulaci energie, ale také solární elektrárnu.

U mikrofonu se vystřídala řada řečníků hovořících o rozvoji moderní energetiky. Šlo například o advokáta Pavla Douchu (celá prezentace zde), který ve své prezentaci představil řešení pro výstavbu solárních elektráren na bytových domech. Dále se představili například Vladimír Hochman z Photon Energy (celá prezentace zde) s příspěvkem zaměřeným na možnosti správného monitoringu střídačů fotovoltaikcých elektráren či Zdeněk Tříska ze Solar Global Service (celá prezentace zde). Ten přišel s prezentací nabízející realizaci střešních solárních elektráren pro domácnosti v rámci programu Nové zelená úsporám i pro chataře bez možnosti podpory, přesto zvyšující komfort nárazově obývaných objektů.

U mikrofonu se vystřídala řada řečníků hovořících o rozvoji moderní energetiky. Konferenci uzavřel příspěvek Vlastimila Riegera z Nadace Partnerství, který přítomným popsal projekt Otevřené zahrady. Jedná se pasivní administrativní budovy v centru Brna, které využívají fotovoltaiku, dešťovou vodu a spoustu chytrých technologií. „Sluneční energie zůstává nejvyužívanějším obnovitelným zdrojem v České republice, proto se logicky v rámci konference hodně mluvilo o fotovoltaice, objevují se však i nové a mnohdy velmi kreativní způsoby využívání obnovitelných zdrojů, které mohou být skvělou inspirací pro ostatní,“ ohlíží se za konferencí Martin Sedlák.

Trendy tedy hovoří jasně - budoucnost patří obnovitelným zdrojům a je na našich prioritách a míře kreativity, do jaké míry dokážeme držet tempo.