Český průmysl se obává sucha. Při růstu cen vody by hrozil odchod firem do zahraničí

12. května 2020

Svaz průmyslu a dopravy varuje před dopady kritického sucha. Průmyslové podniky podle něj už dlouho snižují svou spotřebu vody a připravují se i na situace, kdy v řekách nebude vody dostatek.

Také letos se Česko potýká s nedostatkem vody. Další suchý rok má negativní dopady nejen na zemědělskou produci a stav lesů, ale také na podnikovou výrobu. S odkazem na Český hydrometeorologický ústav uvádí Svaz průmyslu a dopravy, že se deficit srážek postupně prohlubuje od roku 2015. Aktuální nedostatek vody v krajině významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku extrémního sucha a nedostatku vody ve vrcholném letním období.

„Průmyslové podniky vnímají současnou klimatickou situaci a chápou, že v nejbližších letech se asi nevyhneme obdobím s nedostatkem vody ve vodních tocích, což logicky vyvolá potřebu regulace odběrů vody i v průmyslu. Žádáme, abychom byli do přípravy plánů pro zvládání sucha zapojeni. Abychom pak nebyli překvapeni nečekanými rozhodnutími, které mohou průmysl poškodit,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu například nesouhlasí s navyšováním minimálních průtoků vody v řekách. Podle něj to jen vede k rychlejšímu odtoku vody z Česka. Řešení vidí podobně jako ministerstvo životního prostředí v co nejrozsáhlejším zadržováním vody v krajině. „Proto očekáváme ze strany odpovědných rezortů koncepční přístup, jehož uplatňováním se napřed nasytí česká krajina vodou na takou míru, abychom si mohli následně dovolit luxus zvýšených průtoků ve vodních tocích,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Firmy se v podledních letech soustředí na snižování spotřeby vody. Vzhledem k tomu, že jsou podniky povodí financovány prostřednictvím poplatků za odběr povrchové a podzemní vody, klesá v důsledku snižování firemních odběrů financování boje se suchem. „Řešením není neustálé zvyšování ceny vod pro odběratele. V takovém případě budou mnohé firmy uvažovat o přesunu výroby mimo Českou republiku. Tlak na cenu surové vody by se tím navíc dál zvýšil,“ upozorňuje Bohuslav Čížek.

Stát přitom už má řadu analýz, jak tento problém řešit.  Průmyslové firmy investují do snižování spotřeby vody i do zachycování a využívání srážkové vody. Přesto je třeba, aby stát cíleně finančně podporoval projekty, které umožní efektivní využití srážkové vody, jako je výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží na sběr srážkové vody a souvisejících zařízení, nebo projekty, které umožní snížení potřeby povrchových vod.

Jak zachytit děšťovku

Na fakt, že zachycením a využitím dešťové vody můžeme ušetřit hektolitry pitné vody upozornila loni aliance stavebních firem Šance pro budovy. Podle ní brání lepšímu využití dešťové vody administrativní bariéry, nedostatečná ekonomická motivace i chybějící pravidla pro novostavby.

Šance pro budovy proto navrhuje, aby byl odstraněn poplatek za odtok dešťové vody do kanalizace z obytných budov, který je v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Současně by mohli vlastníci budov se systémy na využití dešťové a šedé vody platit menší stočné. 

Aliance také navrhuje podpořit investice do těchto řešení pro všechny typy budov. Programy lze financovat z národních prostředků (např. programu Nová Zelená úsporám pro obytné budovy) nebo evropských fondů (z OPŽP pro veřejné budovy, z budoucího programu OP Konkurenceschopnost pro podnikatelské budovy).

Šance pro budovy pak doporučuje další nástroje, které lze zavést do budoucna. Jde například o zkrácení odpisové doby u podnikatelů, vč. developerů nebo zvýhodněnou sazbou daně z nemovitosti, pokud má budova systém šetrného hospodaření s vodou nebo zelenou střechu určitých parametrů. V rezidenčních i komerčních budovách jde na splachování 30 až 40 % vody. Toto množství je možné pomocí dešťové a šedé vody uspořit. 

Zdroje: spcr.cz, obnovitelne.cz

FOTO: Roland Skof-Peschetz