Obr na hliněných nohou: pandemie odhalila slabiny světové ekonomiky

11. května 2020

Poslední týdny sdílíme všichni společnou hrozbu, jaké za našich životů v Evropě ani ve většině vyspělého světa nemusel čelit nikdo. Všichni do jednoho velmi dobře vnímáme, jak se nás současná situace dotýká, jak moc nás ohrožuje. Věc je o to horší, že se týká všech států, všech lidí na celém světě. Podobná situace tu ještě nikdy nebyla. Je jisté, že svět jaký jsme znali skončil.

Hrozba celosvětové epidemie již nikdy nebude jen krizovým scénářem, ale realitou, kterou si budeme pravidelně připomínat. Máme však velké štěstí. Současná podoba globální pandemie, zdá se, ušetří většinu populace. Většina lidí přijde o část svého komfortu, zaměstnání bude věcí ne tak jistou jako do konce minulého roku. To všechno, jakkoliv je to bolestné a nepříjemné, je stále ještě velmi malá daň. O to víc by bylo teď hloupé se z nastalé situace nepoučit.

To, co jsme díky událostem posledních týdnů zjistili, je, jak špatně jsme na podobné události připraveni. Jak náchylná je globální ekonomika na výpadky strategických produktů. Jak snadno se věci, které považujeme za samozřejmost, mohou stát nedostatkovým zbožím, které má cenu zlata. O to hůř se mi poslouchají slova pana premiéra Andreje Babiše a super ministra Karla Havlíčka o tom, jak není čas ani prostor zavádět mitigační opatření pro ochranu klimatu, která by připravila společnost na hrozby ještě mnohem větší, než je ta současná.

Stejně jako se budeme snažit přetvořit současnou společnost, na společnost resilientní vůči globálním chorobám, budeme muset začít přetvářet jednotlivé státy, územní celky, samosprávy, ale i jednotlivé domy na co nejvíce soběstačné jednotky. Ostrovní systémy, pasivní domy, komunitní výroba elektrické energie, bioplynu, ale i pěstování alespoň základních potravin, jsou základem pro přežití. Představte si jak by to vypadalo, kdyby v současné situaci došlo k ochromení velkých energetických zdrojů, nebo k zastavení dodávek vody, nebo jídla. Dnes se těmto scnénářům s největší pravděpodobností vyhneme, ale všechno jsou to reálné hrozby, které nyní opomíjená globální změna klimatu přináší.

Dnes máme několik vážně ohrožených skupin, v případě oteplení o pár stupňů, bude ohroženou skupinou lidstvo jako celek. Dnes máme také jasný důkaz o tom, jak moc je naše vyspělá civilizace křehká, že je to vlastně obr na hliněných nohou. Dnes víme, že se musíme začít připravovat hned. Dnes máme ještě čas.

Petr Globočník, člen předsednictva Strany zelených a litvínovský zastupitel

PS: Mimo decentralizace výroby elektřiny je třeba decentralizovat také systém péče o seniory. Není nic smutnějšího, než když desítky nakažených seniorů čekají na smrt nebo uzdravení zcela odloučení od své rodiny.

----
Zdroj: Petr Globočník
 
FOTO: Petr Globočník