Zelené stavění: Skanska čerpá energii vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů

Zelené stavění: Skanska čerpá energii vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů

11. srpna 2017

Mnohé světové firmy se rozhodly, že energie, které odeberou, budou pocházet pouze z obnovitelných zdrojů. V ČR na tuto strategii přešla i Skanska.

Odebírat energii pouze z obnovitelných zdrojů není tak úplně jednoduché. Chce to opravdu soustředěnou snahu k tomuto cíli. Skanska v České republice ale poprvé v historii odebírá silovou elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Od 1. ledna 2017 tak již odebrala cca 8 gigawatthodin „zelené energie“ pocházející z větru a vyrobené kogenerační jednotkou z biomasy.

Původ odebrané „zelené energie“ je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE, a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech. Při odhadované roční spotřebě více než 12 gigawatthodin se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů.

„Skanska je lídrem v zeleném stavění, naším cílem je snižovat emise skleníkových plynů vznikajících v našich provozech a při výstavbě. Zaměřujeme se proto nejen na efektivní provoz, ale i na proces návrhu, přípravy realizace staveb s využítím zelené energie. V elektrárnách tak nebude nutné spálit téměř 2,5 tisíc tun hnědého uhlí,“ říká Karel Fronk, manažer udržitelnosti ve společnosti Skanska Česká republika a Slovensko.

Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 gigawatthodin, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu.

Ve světě to jde

Ekologické myšlení je ve světě už v kurzu několik let. Ohromnou výzvou je tohle myšlení například pro firmu Apple, což je celosvětový gigant. Přesto už dnes odebírá 96 % energie z obnovitelných zdrojů a v plánu je přejít na sto procent. Společnost investovala do hydroelektráren a elektráren na biomasu v Oregonu, Nevadě, Arizoně i v Kalifornii. Třeba jen za solární elektrárnu nedaleko San Franciska zaplatila 820 milionů dolarů.

Proto nyní vydává společnost zelené dluhopisy ve výši jedné miliardy dolarů, které by jí měly pomoci ke stoprocentní nezávislosti na neobnovitelných zdrojích.

Z dalších světových gigantů, kteří přecházejí na obnovitelné zdroje, jmenujme například Google, Facebook, Microsoft, IKEA, Wal-Mart nebo Procter&Gamble (spoléhají především na větrnou energii). Zajímavé je, že stejně smýšlejí i některé úřady, takže například americké ministerstvo obrany odebírá nadpoloviční většinu své energie ze solárních panelů, následuje energie z biomasy a doplňuje ji větrnými elektrárnami.

Zdroj: tisková zpráva, vlastní