Naše země je pokažená. Pojďme investovat do udržitelného rozvoje, říká investor Jiří Hlavenka

25. listopadu 2019

Podnikatel a investor v oblasti IT Jiří Hlavenka představil svou vizi zdravé a úspěšné země na listopadové demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné. Jaké jsou podle něj hlavní problémy české krajiny, co může pro její ozdravení dělat každý, které konkrétní startupy řešící ochranu životního prostředí ho v poslední zaujaly a jestli se chystá do vysoké politiky se dozvíte v našem rozhovoru.

Vystoupil jsi jako jeden z řečníků na demonstraci na Letné pořádané uskupením Milion chvilek pro demokracii, co tě k účasti a veřejnému vystoupení přesvědčilo?

Líbí se mi přístup uskupení Milion chvilek pro demokracii k aktivizaci společnosti a k probouzení aktivního občanství, proto když jsem byl panem Minářem osloven, tak jsem neodmítl. Vyhovovalo mi i to, že jsme se shodli na pozitivním vyznění mého vystoupení, které bylo o tom, jak pokaženou zemi opravit, nikoli pouze o nadávání na poměry a oba zlouny ve vedení země.

 

Ve svém vystoupení ses jako jediný z řečníků věnoval také problematice ochrany životního prostředí a zemědělské krajiny. Jaké jsou podle tebe aktuální problémy českého zemědělství a české krajiny? Co ji nejvíce ohrožuje? 

To, že jsem byl jediný řečník, který se tématu ochrany životního prostředí věnoval, mě vlastně trochu mrzí. Environmentální témata totiž aktuálně považuji za jedny z nejdůležitějších, a navíc nebylo vůbec těžké spojit je s oběma "anti-environmentálními" představiteli, na které demonstrace mířila. Problémy životního prostředí jsou podle mě jednak globální, jednak lokální; globální hrozbou je samozřejmě klimatická změna, to je dobře známé. To se ovšem u nás sčítá s lokálními problémy, které například nejsou tak viditelné v sousedním Rakousku, tedy zemi s obdobným klimatem i strukturou krajiny, vynecháme-li alpskou oblast. V oblasti ochrany české krajiny je těchto problémů více, ale dají se shrnout pod pojem agresivního hospodaření zaměřeného na maximální okamžitý výnos a maximální efektivitu. To znamená, jak udělat co největší výnos s co nejmenším nasazením peněz, lidí a techniky. To se týká především zemědělství, v menší míře lesnictví. 

 

A jak podle tebe mohou běžní občané a malí zemědělci, kterých se problém velkozemědělského lobby zejména dotýká, proti něčemu takovému bojovat? 

Dvěma způsoby. První je angažovaná spotřeba: nekupuju od agroprůmyslových koncernů, vyhledávám malovýrobce a místní farmáře. Není to vždy jednoduché. Jít do supermarketu a naházet něco do košíku, je opravdu rychlejší a zdánlivě i levnější, ale pokud si představíme, že na režim uvědomělého spotřebitelství přejdou všichni občané země, obří koncerny do pár let zmizí. Ještě se vrátím k výrazu "zdánlivě levné", produkty velkých koncernů bývají levné, ale současně mizerné. A kupovat mizerné potraviny, které jsou dle mnoha průzkumů prokazatelně škodlivé pro naše zdraví, je opravdu špatný obchod. Druhým způsobem je potom hlas voliče, měl bych volit takové strany, které prosazují zákonnou změnu hospodaření, například ve formě zastropování dotací, vyšší podpory malým farmářům a šetrnému hospodaření. Pokud někomu na této věci záleží, kombinuje oba přístupy dohromady. 

 

Zdravá a úspěšná země, o které jsi v proslovu mluvil, je krásnou vizí. Jakou roli by však v takové zemi hrál udržitelný způsob života, který v současném ekonomickém pojetí zrovna nekoresponduje s ekonomickým rozvojem a výkonnější ekonomikou?

Na tomto příkladu si můžeme ukázat, v jak hlubokém problému vězíme. Před pár desetiletími se hovořilo o "rozvoji", před deseti lety už o "udržitelném rozvoji" s vědomím, že současný rozvoj udržitelný není, a nyní už jsme rádi, když vůbec budeme mít udržitelný způsob života, pokud to vůbec budeme schopni nějak přečkat. Nemyslím si nicméně, že udržitelný způsob je v zásadní kolizi s ekonomickým rozvojem i výkonnější ekonomikou. Do udržitelného života se bude investovat, a investice přeci roztáčejí ekonomiku. Já sám s malou nadsázkou říkám, že technologie to pokazily a technologie to musí také napravit. Obnovitelné zdroje reprezentují špičkové technologie, elektromobilita jakbysmet, progresivní zemědělství, pro představu třeba vertikální farmaření, totéž. Jedním dechem ale musím dodat, že určité, nikoli však zásadní, uskrovnění ve společnosti bude muset nastat či bude přinejmenším žádoucí a podporované.

 

Jak je podle tebe důležitá obnovitelná energetika, kterou řadíš ke špičkovým technologiím, v národním energetickém mixu? Jaké procentuální zastoupení by měla energie získaná z obnovitelných zdrojů ve zdravé zemi mít?

Nevytlačím ze sebe konkrétní, uspokojivé číslo. Přechod na obnovitelné zdroje vnímám jako cestu, kde cíl znamená, že se fosilie, které navíc pomalu docházejí, naprosto přestanou pálit. Postupujme krok za krokem: prvním je zbavit se uhelné energetiky, ta je nejhorší; následuje ropná energetika, a tak dále. Jádro bych zachoval v běhu, jak nejdéle to půjde. Běžící, již postavené jaderné elektrárny jsou vhodné, nejsou sice přímo obnovitelné, ale neprodukují emise.

 

Pohybuješ se ve světě startupů a inovativních firem. Zaznamenal jsi v poslední době nové podnikatelské subjekty, které se zaměřují na ochranu životního prostředí a boj s klimatickou krizí a které jsou podle tebe skutečně užitečné?

Zaznamenávám je a není jich zrovna málo. Jeden, který dokonce v současné době posuzuji, jsou bezobalové technologie a techniky do maloobchodu, vhodné i pro velké supermarketové řetězce. Druhým, který považuji za ještě podstatně nadějnější, byť je ale z mnoha ohledů obtížný a nákladný, patří do oblasti, kterou jsem zde už zmínil, tedy farmaření pod střechou. Jeho výhodou je absence jakýchkoliv škodlivin (bez herbicidů a pesticidů), hnojiva jsou živočišného původu, se zcela minimální spotřebou vody a současně vysokým výkonem. Myslím, že tohle je jednoznačná budoucnost zemědělství, která umožní postupně vracet krajinu přírodě, a to na velkém procentu plochy. Překážek v realizaci tohoto typu hospodaření je však hodně.

 

Mezi reakcemi na tvé vystoupení a proslov jsem zaznamenala názory, že bys měl sám vstoupit do politiky nebo se stát přímo prezidentem. Co ty na to? Neuvažoval jsi o působení v nejvyšší politice?

Můžete se mnou nesouhlasit, ale jsem přesvědčen, že svou pozicí slučující podnikání, investování, ovlivňování veřejného prostoru i onu "malou" politiku, ve které jako krajský zastupitel jsem, vlastně dělám nejvíc, co mohu. Pracuji na řadě úrovní, včetně spolupráce s parlamentními stranami, s poslanci, senátory, v různých pracovních skupinách. Myslím, že můj vklad je dán spíš odborným a inspiračním přístupem. Pro nejvyšší politiku jsou vhodnější jiní lidé, rád s nimi, ale budu spolupracovat.

 

Jiří Hlavenka je podnikatel a investor v oblasti informačních technologií. Původně vystudoval obor tepelná a jaderná energie na VUT v Brně. Na začátku 90. let však začal podnikat v oblasti IT, byl jedním ze zakladatelů brněnského vydavatelství Computer Press a stál u zrodu prvního českého e-shopu Vltava.cz. Momentálně působí ve společnosti FAYN Telecommunications a investuje do nových nadějných firem. V roce 2016 byl za Stranu zelených zvolen do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje.