Klimatická krize zvyšuje rychlost větru. Prospěje to obnovitelné energii

20. listopadu 2019

Globální klimatická změna zřejmě povede k tomu, že větrné elektrárny budou vyrábět ještě více elektřiny, tvrdí nový výzkum.

Podle vědců se vlivem většího tepla v atmosféře i v oceánech mění vzorce cirkulace oceánů - a to má zase dopad na rychlost větru. Dynamičtější podmínky způsobily, že se za posledních deset let zvýšila. 

Mezinárodní vědecký tým analyzoval údaje z asi devíti tisíc meteorologických stanic po celém světě od sedmdesátých let dvacátého století až do současnosti - výsledky ukazují, že po třiceti letech zpomalování větrů došlo v poslední dekádě k jejich neočekávanému zrychlení.

Vítr pomůže energetice

Podle profesora Zhenzhnong Zenga z Princetonské univerzity a hlavního autora tohoto výzkumu jsou výsledky překvapivé. Výsledky ukazují, že silnější vítr by mohl výrazně pomoci efektivitě větrných elektráren. Do roku 2024 by mohl zvýšit jejich produkci elektřiny až o třetinu! Zeng uvedl, že je to paradoxní, ale klimatická změna zvýší výkonnost amerických větrných elektráren mnohem více než technologické inovace.

Tento výzkum vyšel v odborném časopise Nature Climate Change. Ukazuje, že globální rychlost větru se bude zřejmě zvyšovat nejméně dalších čtyři desetiletí - a to bude znamenat další injekci pro majitele větrných elektráren.

Energetika pomůže planetě

I podle dalších autorů tohoto výzkumu bude dopad stejný: silnější vítr pomůže sektoru obnovitelné energie, který je klíčový pro udržení oteplování pod dvěma stupni Celsia.

Až doposud byla rychlost větru při klimatické změně velkou neznámou, dosavadní modely ji nedokázaly příliš přesně předvídat ani vyhodnocovat. Výrazné zpřesnění těchto modelů bylo umožněno více zkušenostmi a intenzivním výzkumem, který na poli klimatické změny probíhá.

Zdroj: Nature Climate Change, Guardian