Tomáš Buzrla: Napíšeme solární příběh Česka  

09. dubna 2017

Obnovitelně.cz je nový zpravodajský server, který chce pravidelně informovat o možnostech a novinkách na poli obnovitelných zdrojů.

Solární energetika zažila loni po letech půstu malé oživení v podobě prvních pěti stovek solárních systémů v rámci podpory Nové zelené úsporám. V porovnání s růstem obnovitelných zdrojů v Německu, USA nebo Číně je to kapka v moři. Přesto jde o klíčový signál, že státu nejsou šetrné zdroje energie lhostejné.

Solární energetiku lze chápat jako ideální obnovitelný zdroj pro podmínky v České republice. Sluneční elektřina může díky panelům na střechách vznikat přímo v místě spotřeby a pomáhat tak domácnostem nebo firmám pokrýt část své spotřeby z vlastních zdrojů. Díky obrovskému technologickému pokroku lze dnes také instalace fotovoltaických modulů provádět jen s investiční podporou v rámci programů Nové zelené úsporám nebo operačních fondů ministerstva průmyslu.

Solární asociace si nechala zpracovat potenciálovou studii možností výroby solární elektřiny na střechách domů. Využitelný potenciál kalkuluje ve střednědobém horizontu s celkovou výrobu přes 7,4 terawatthodin ročně. To je polovina roční výroby jaderné elektrárny Temelín. Výhledově však možnosti solární energetiky porostou s očekávaným snižováním nákladů a očekávaným nástupem akumulace elektřiny.

Rozvoj využití čisté energie ze slunce pak pomáhá snižovat naši závislost na fosilních palivech, což bezesporu pomůže k lepšímu ovzduší ve městech a obcích. Je mi jasné, že musíme zapracovat na osvětě a představit lidem například pomocí příkladů dobré praxe využití solární energetiky cestu, jakým by se měl dát tento obor rozvíjet. Právě proto jako předseda představenstva Solární asociace vítám vznik nového portálu Obnovitelně.cz a věřím, že jeho prostřednictvím budeme moci oslovit řadu zájemců o informace z oblasti využití solárních elektráren, baterií nebo elektromobility.

Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace