APES | 13. 11. 2019

Úspěch energetických úspor se zárukou: za čtvrtstoletí ušetřily miliardy korun

Letos v listopadu to bude 25 let od doby, kdy byl v Česku realizován první projekt energetických úspor se zárukou. Více než 250 projektů za 3,6 miliardy korun přineslo majitelům objektů úsporu energie za 4,1 miliardy.

První EPC projekt byl spuštěn v roce 1994 v jilemnické nemocnici. Na začátku byla investice do energeticky úsporných opatření v hodnotě 22 milionů korun, která se však nemocnici za dobu trvání projektu, což bylo 8 let, vrátila ve formě ušetřené energie a moderního energetického hospodářství.  

Podobných projektů bylo od té doby realizováno více než 250. Zákazníkům, tedy školám, nemocnicím, divadlům, ale i průmyslovým podnikům, přinesly možnost modernizovat energetické hospodářství v jejich objektech a investici splácet postupně z budoucích, smluvně garantovaných úspor. 

Mediálně nejznámějším projektem energetické renovace budovy je realizace EPC na budovách Národního divadla. Firma ENESA (dnes patřící pod ČEZ ESCO) poskytující energetické služby zajistila divadlu za jedenáct let od dokončení rekonstrukce snížení spotřeby plynu o 55 % a uspořila množství elektrické energie srovnatelné s roční spotřebou města s 12 tisíci obyvateli. To vše bez jakékoliv vstupní investice ze strany Národního divadla. Celá investice v hodnotě 75 milionů korun byla totiž loni splacena a Národní divadlo tak ročně ze své kasy nemusí vydávat 9,3 milionu navíc za energii, kterou nespotřebuje.

EPC projekty však necílí jen na divadla. Velký efekt mají pro úspory energie v průmyslových podnicích. Například společnost Amper Savings, a. s. navrhla pro průmyslový podnik GUMOTEX energeticky úsporný projekt, realizovaný právě dle metodiky EPC. Energeticky úsporná opatření, která jsou zaměřena zejména na oblast vytápění, spotřebu technologické páry pro výrobní účely a spotřebu elektrické energie, zajišťují celkovou optimalizaci provozu energetického hospodářství klienta a snížení provozních nákladů na budoucí úsporný a spolehlivý provoz pomocí účinného a efektivního řešení. Navržená technická řešení splňují veškeré současné požadavky kladené na moderní technologie a zařízení. „Celkově již metodika EPC zajistila společnosti GUMOTEX investice do zhodnocení energetické infrastruktury ve výši 52,5 milionu korun. Díky realizaci úsporných opatření a aktivnímu přístupu k energetickému managementu bylo dosaženo významného snížení nákladů na provoz celé energetiky v rámci výrobního podniku, přičemž za rok 2016 činila tato úspora téměř dvanáct milionů korun,“ hodnotí přínosy spolupráce Martin Nádeníček, finanční ředitel Amper Savings.

Výhody úspor energie si díky realizaci projektu EPC uvědomují také v jevíčském Odborném léčebném ústavu: „Pokud bychom se v roce 2007 rozhodli pro modernizaci vytápění formou pouhé dodávky kotlů, neměli bychom přehled o tom, kde konkrétně a kolik zbytečně protopíme, a to by byla škoda, protože letos jen z nadúspor zrekonstruujeme jednu z kotelen v našem ústavu,“ vysvětluje Antonín Staněk, technický náměstek Odborném léčebném ústavu Jevíčko, kde ve srovnání s referenčním rokem 2007 klesla spotřeba plynu o více než 60 %, což jen loni znamenalo finanční úsporu 5,3 milionu korun. 

Vůbec největším projektem EPC v Česku v rámci jednoho areálu byl realizován v Kongresové centrum Praha. Pokrokové řešení úspor energie zde nyní ročně spoří za energie, teplo, plyn a vodu téměř 26 milionů korun. Což podle vedení Kongresového centra Praha představuje asi 30 % ročních nákladů na energii. “Možnosti vytápění či chlazení jsou variabilní dle orientace na světovou stranu, ročního období či obsazenosti sálu a dalších specifických potřeb zákazníků,“uvádí také výhody zvýšení komfortu návrštevníků Obchodní a marketingová ředitelka Kongresového centra Lenka Žlebková. 

Právě k Kongresovém centru Praha bude věnována konference oslavující výjimečné projekty energetických úspor se zárukou. Samozřejmě nebude chybět ani pohled do budoucnosti. Konference, kterou pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb, proběhne ve čtvrtek 14. listopadu v Praze. Program je dostupný na stránkách apes.cz.