TZ | 4. 11. 2019

Úspěch z Moravy: z desítek tisíc tun odpadů vyrobí čistý biometan

Energy financial group (EFG) uvedla 24. října 2019 do provozu jako první v ČR technologii úpravy bioplynu na biometan. Vyrábí ho v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) a také jej jako první odpadová bioplynová stanice vtláčí přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet. Celková investice projektu byla 45 milionů korun.

Ventilem pro vtláčení biometanu do plynárenské distribuční soustavy symbolicky otočili Ivo Skřenek, předseda představenstva a zakladatel skupiny EFG, a Petr Štěrba, člen představenstva skupiny EFG. Spuštění byli přítomni i zástupci společnosti PRODEVAL, výrobce technologie úpravy bioplynu, představitelé státní správy z Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a další hosté, kteří mají velký zájem na rozvoji tohoto ve světě progresivního obnovitelného zdroje. 

„Jedná se o pokročilé biopalivo, které má nulové emise skleníkových plynů. Jeho využití je obdobné jako u zemního plynu i proto jej můžeme vtláčet přímo do distribuční plynové soustavy,“ vysvětlil Ivo Skřenek, předseda představenstva a zakladatel skupiny EFG.  

ECR Rapotín ročně dokáže zpracovat až 30 000 tun biologicky rozložitelného odpadu a v bioplynové stanici jej přemění na bioplyn. Část tohoto bioplynu se prostřednictvím kogenerační jednotky přemění na elektrickou i tepelnou energii, část je upravena na biometan a vtláčena do distribuční plynové soustavy. Biometan má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li produkován z biologicky rozložitelných odpadů. 

ECR Rapotín je projektem investiční skupiny Energy financial group (EFG). ECR bylo vybudováno v areálu bývalých skláren v obci Rapotín v Olomouckém kraji a zajišťuje jak svoz, příjem a třídění odpadů, tak i provoz bioplynové stanice. Centrum má maximální roční kapacitu zpracování až 30 000 tun bioodpadu a jeho produkty, bioplyn a organicko-minerální hnojiva, jsou dále beze zbytku využívány. Část bioplynu je upravena na biometan a vtláčena do distribuční plynové soustavy. Část se prostřednictvím kogenerační jednotky přemění na elektrickou a tepelnou energii. Vyrobené energie využívá pro svůj provoz ECR Rapotín a obec Rapotín pro ohřev vody a vytápění, elektrická energie se dodává do distribuční soustavy.