Martin Prax | 23. 10. 2019

Solární perpetum mobile: fotovoltaické panely vyrobené pomocí obnovitelné energie

Největší světový výrobce solárních panelů, čínská společnost Jinko, se zavázal, že do roku 2025 dosáhne 100% obnovitelných dodávek elektřiny pro své továrny. Stává se tak vůbec prvních výrobcem fotovoltaických modulů, který plánuje zajistit čistě zelený řetězec energie.

Elektřinu z obnovitelných zdrojů bude Jinko nakupovat na trhu, již do tří let by právě pomocí smluv měl objem zelené energie dosáhnout 70 %. Dalšími zdroji čisté energie budou solární střechy na Jinko továrnách. Nové výrobní kapacity pak bude Jinko stavět v lokalitách, kde může zajistit dostatek elektřiny přímo z obnovitelných zdrojů. 

Vedle zajištění dodávek čisté elektřiny bude Jinko zlepšovat využití energie. Do roku 2030 chce zvýšit energetickou účinnost svých výrobních procesů o 30 % oproti roku 2016. V oblasti snižování spotřeby energie se výrobci fotovoltaických modulů zaměřují například na snižování tloušťky křemíkové desky. Před lety se v panelech používaly desky o tloušťce 400 mikronů, dnes jsme na 150 mikronech a cílem je dostat se na vrstvu křemíku tenčí než 100 mikromilimetrů. Právě výroba a řezání křemíkových desek je energeticky náročná a tento skok by uspořil značné množství elektřiny. 

Obnovitelná energie z obnovitelné energie

“V podnikání má smysl šetřit energii a přecházet na dodávky z obnovitelných zdrojů energie. Být odpovědnou součástí společnosti není jen správná obchodní praxe, ale jde o to pomoci zajistit svět udržitelný a zdravější,” uvedl generální ředitel společnosti JinkoSolar Kanping Chen. 

Jinko se svým krokem přidalo mezi téměř 300 globálních firem sdružených v iniciativě RE100, které již nyní pokrývají své obchodní aktivity pomocí energie z obnovitelných zdrojů nebo se plánují stát 100% obnovitelnými firmami v dohledné budoucnosti. Mezi leadery udržitelného rozvoje patří například Facebook, Google, Vodafone, Lego nebo IKEA.

Koalice zelených firem působí v součtu na 140 trzích a odebere 220 terawatthodin obnovitelné elektřiny, což odpovídá zhruba roční spotřebě Indonésie. 

JinkoSolar má přes 7 500 zaměstnanců ve svých sedmi výrobních závodech po celém světě. Výrobní kapacita jeho továren dosahuje 12 gigawattů solárních modulů. 

Mezi další významné globální hráče v oblasti výroby obnovitelných zdrojů patří Vestas. Tato dánská společnost dosáhla 100% pokrytí svého výrobního řetězce pomocí čisté energie již v roce 2013.  

Zdroj: jinkosolar

P.S. Titulek tohoto článku je samozřejmě lehkou nadsázkou, pochopitelně že klasické perpetuum mobile, tedy stroj, který vykonává práci bez vnějšího zdroje energie, zůstává nadále jen snem.