Martin Prax | 22. 10. 2019

Nedostatek elektřiny lze řešit růstem obnovitelných zdrojů. Dám jim vláda šanci?

Z hodnocení elektrizační soustavy od společnosti ČEPS, které v pondělí 21. října 2019 prezentoval ministr průmyslu Karel Havlíček, vyplývá, že Česku může po roce 2030 hrozit ztráta energetické soběstačnosti a budeme muset kupovat drahou elektřinu ze zahraničí. Toto zjištění by mělo podle Svazu moderní energetiky vést zejména k přepracování návrhu Národního klimaticko-energetického plánu, který počítá s navýšením podílu obnovitelných zdrojů v produkci elektřiny o pouhý jeden procentní bod. Současně je nutné aktualizovat Státní energetickou koncepci, která také pracuje se zastaralými možnostmi rozvoje obnovitelných zdrojů a nepočítá s dnešním nástupem technologií pro akumulaci energie. Ministerstvo průmyslu momentálně sází především na výstavbu nových jaderných bloků, které však nebudou dokončeny před rokem 2035.

„Obnovitelné zdroje se již dnes prosadily na globálním energetickém trhu a mohou nabídnout spotřebitelům čistou a levnou elektřinu. Mohou tak nahradit postupný útlum uhelných elektráren. Jejich rozvoj se však musí rozběhnout kontinuálně, včetně akumulačních systémů spolu s chytrými sítěmi. Ministerstvo průmyslu však z neznámých důvodů odmítá otevřít prostor pro restart výstavby těch nejlevějších a nejsnadněji realizovatelných zdrojů, solárních elektráren,“ komentuje dnes prezentované analýzy Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Svaz moderní energetiky nabídl letos v září kalkulaci možného rozvoje obnovitelných zdrojů, které vznikly ve spolupráci s konzultační společností Deloitte. Ta na základě ekonomických vstupů vypočítala, že lze do roku 2030 vystavět až 9 000 megawattů solárních elektráren a 1 400 megawattů větrných parků. Technický (teoreticky realizovatelný) potenciál obnovitelných zdrojů je přitom ještě vyšší. Loňská studie EGÚ Brno vypočítala, že fotovoltaika může v Česku narůst až na 39 gigawattů. Pro rozvoj solární energetiky jsou v Česku dostupné například rozlehlé průmyslové areály, logistická centra nebo průmyslově znečištěné lokality. Navíc se nutná modernizace české elektroenergetiky dá díky rozvoji obnovitelných zdrojů provést za poměrně rozumné prostředky. Větší podíl obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny a tepla přinese nejen čistší životní prostředí, ale i významnou podporu české ekonomiky.

Bez plánu to nepůjde

„Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic,“ doplnil programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Svaz moderní energetiky v polovině letošního roku představil plán nazvaný Nová energie Česka. Ten nabízí možnosti rozvoje moderní energetiky v Česku: obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo energetických úspor v kontextu hledání řešení změn klimatu a otevírá diskuzi o tom, kolik bychom mohli v Česku z obnovitelných zdrojů vyrábět. Svaz moderní energetiky chce kampaní současně sdělit, že Češi mají šikovné firmy, které mohou být vlajkovou lodí v proměně energetiky založené na bezuhlíkových řešení. Jedná se o takzvanou pomocnou ruku vládě, která ji ale opakovaně odmítá. Do výzvy se může zapojit každý na stránce www.novaenergieceska.cz.

Stagnace není program

„Zpráva energetiků upozorňuje na problém, který Česko může mít, pokud vláda nezačne konat. Potřebujeme přerušit stagnaci v  sektoru obnovitelných zdrojů, zaostávání při snižování energetické 

náročnosti a pracovat na transformaci elektroenergetické soustavy, která zvládne rostoucí podíl zdrojů využívajících proměnlivou sílu přírody,“ uvedl při kritice zprávy také zástupce ekologických organizací, Edvard Sequens ze sdružení Calla. Upozornil mimo jiné na to, že vývoj spotřeby elektřiny ve zmiňovaných podkladech pro ministerstvo průmyslu odpovídají optimalizovanému scénáři zastaralé 

Státní energetické koncepce z roku 2015. Podle Sequense byl již při přípravě koncepce tento scénář kritizovaný jako příliš nadhodnocený a opomíjející možnosti, které Česká republika zaostávající v energetické náročnosti za jinými průmyslově vyspělými zeměmi, může využít. 

Sázku na rozvoj obnovitelných zdrojů v rámci postupného utlumu zejména uhelných elektráren podporuje také evropský Svaz elektroenergetiky, Eurelectric. Jejich loni prezentované studie založené na propočítání možností dekarbonizace energetiky v EU potvrzují, že se Evropa může zbavit závislosti na spalování uhlí, a to právě díky přechodu na obnovitelné zdroje. Ty by mohly pokrývat až 80 % spotřeby v roce 2045. Díky stále více konkurenceschopnějším technologiím budou náklady na dekarbonizaci evropské ekonomiky nižší, než se původně očekávalo.