Jan Fousek: Stojíme na prahu nové revoluce v energetice

Podmínky pro rozvoj elektrické energie z baterií bude prosazovat nově vzniklá asociace pro akumulaci AKU-BAT CZ. Výkonného ředitele Jana Fouska jsme se proto zeptali, jakou roli chce hrát nové sdružení na podporu využití baterií v české energetice.

Martin Sedlák

26. 7. 2017

Jaké jsou primární cíle nově založené asociace?

Asociace AKU-BAT vznikla za účelem podpory rozvoje velkokapacitních baterií a jejich začleňování do energetické soustavy. Rádi bychom se vbrzku stali základní platformou sdružující výrobce baterií, investory do obnovitelných zdrojů, odborníky z řad univerzit, právní firmy zabývající se už dnes problematikou chybějící legislativy v oblasti akumulace energie a samozřejmě nejlépe i zástupce provozovatelů distribučních sítí a přenosové soustavy. Věříme, že se nám podaří předložit relevantním institucím pádné argumenty ke změně stávajících zákonů tak, aby se během několika let začalo s pojmem akumulace či velkokapacitní baterie pracovat jako s plnohodnotným prvkem elektrizační sítě, nejlépe jako s regulačním zdrojem při rostoucím množství obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i v okolních zemích.

Návrh energetické politiky EU pro období do roku 2030 počítá s přijetím nových pravidel pro rozvoj akumulace energie. Jaká opatření jsou podle vás klíčová?

V listopadu loňského roku představila Evropská komise dlouho očekávaný soubor legislativních návrhů pro oblast energetiky v letech 2020–2030, známý jako tzv. „Zimní energetický balíček“. Jednou z jeho důležitých součástí je jednoznačná podpora akumulace elektřiny (velkokapacitních úložišť i baterií pro domácí využití). Novela nařízení pro fungování trhu s elektřinou definuje konkrétní překážky a navrhuje členským státům, co by bylo třeba změnit. Zde se s Komisí shoduji skoro ve všech bodech. Například v článku 16 zavádí pravidla pro fungování vyrovnávacích trhů, přičemž klade důraz na potřebu zabránit diskriminaci jednotlivých účastníků trhu, včetně akumulace elektřiny. Zákaz diskriminace se vztahuje i na tarifní poplatky spojené s připojením úložiště do přenosové (PS) nebo distribuční soustavy (DS). Ty přitom za připojení do DS dnes platit musíte, což velmi negativně ovlivňuje ekonomiku provozu a v podstatě dnes znemožňuje návratnost investice.

V Česku začaly letos vznikat pilotní projekty velkých úložišť energie, můžete je představit?

V současné době vím o dvou realizovaných projektech velkokapacitních baterií. První začal stavět E.ON, druhý staví naše skupina Solar Global, obě dvě budou mít kapacitu okolo jedné megawatthodiny. Nicméně osobně vím o několika dalších projektech ve fázi příprav, o jiných slýchám z doslechu.

Zásadní je zkrátka využití akumulace jako aktivního prvku elektrizační soustavy, zejména jako regulačního zdroje, za to bych bojoval jakožto člověk dlouhodobě se pohybující v obchodě s elektřinou asi nejvíce. Jsem přesvědčen, že stojíme na prahu nové revoluce v energetice, a doufám, že přirozený rozvoj nebudou brzdit zákonodárci v jednotlivých státech.

Baterie si mohou pořídit také domácnosti v rámci programu Nová zelená úsporám. Jaký očekáváte rozvoj v malé akumulaci energie?

Dotační tituly v rámci programu Nová zelená úsporám jsou už dnes nejštědřejší právě vůči fotovoltaickým systémům s některou formou akumulace, ať už do ohřevu vody, nebo do baterií. Stále ještě vysoké pořizovací náklady však brání jejich masivnějšímu rozšíření, nicméně i to je podle mě otázkou relativně blízké budoucnosti, podobně jako tomu bylo v minulosti u zlevnění fotovoltaických panelů. Dodavatelů baterií je už dnes celá řada, ale ceny těchto akumulátorů o kapacitě několika kilowatthodin se stále pohybují vysoko přes 100 tisíc korun.

Kromě poklesu cen baterií vidím budoucnost rozvoje akumulace i v iniciativách typu německého Sonnenu, který spojuje domácnosti většinou s domácí fotovoltaikou a bateriemi do jakéhosi virtuálního „mikrogridu“, kde si mezi sebou uživatelé za výhodnějších podmínek „přeposílají“ elektřinu v rámci lokální distribuční sítě. Podobně průlomovým se může stát program jednoho z německých provozovatelů přenosové soustavy – Tennet před několika měsíci oznámil propojení několika tisíc domácností s elektromobily, protože jejich baterie mají řádově 10x vyšší kapacitu než standardní, připojované např. k FVE systémům. Další rozšíření malé akumulace určitě podnítí rozvoj chytrých sítí a chytrých měření, ale na to si bohužel ještě nějakou dobu počkáme.

Za založením AKU-BAT CZ stojí pět předních firem působících v oboru obnovitelných zdrojů a akumulace. Je asociace otevřená také dalším zájemcům?

Určitě, už dnes evidujeme mnoho žádostí o členství. Důležité bude, na rozdíl od jiných asociací, nikoliv množství členů, ale jejich diverzita, abychom obsáhli všechny důležité segmenty, ostatně jak je definuji v počátku tohoto rozhovoru. Osobně bych nejvíce ocenil členství tří našich provozovatelů DS, jejichž pozitivní přístup bude klíčový pro změnu současných podmínek. Pak snad nebude nic bránit konstruktivnímu dialogu s ERÚ či ČEPS.