František Marčík | 31. 8. 2019

Hledá se 20 milionů designerů, kteří dají světové ekonomice punc ekologie

Světová nadace Ellen MacArthurové spustila program pro designéry, kterým chce ozelenit globální ekonomiku. Po celém světě hledá 20 milionů spolupracovníků, kteří by se podíleli na transformaci současného lineárního systému produkce na oběhový.

Nadace Ellen MacArthur Foundation chce s pomocí 20 miliónů designerů z celého světa proměnit globální ekonomiku z lineární na cirkulární a učinit z cirkulárního designu nový standard. Současná ekonomika je postavena na lineárních principech, kdy většina výrobků na konci své životnosti končí jako nevyužitelný odpad na skládkách. Cirkulární ekonomika naopak představuje systém udržitelného nakládání s materiály, vodou a energií ve všech oblastech lidského působení tak, aby všechny zdroje kolovaly v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší dobu. 

Designování pro cirkulární ekonomiku

Organizace spustila iniciativu s názvem Program pro cirkulární design s cílem přimět miliony designerů k tomu, aby přestali navrhovat produkty a výrobky, které na konci své životnosti končí na smetišti. Podle propočtů Nadace bude v roce 2025 po celém světě působit 160 milionů designerů a kreativců, tedy přibližně pět procent z celkových 3,4 miliard lidí aktivně pracujících. Právě tuto profesní skupinu, která bude navrhovat vše kolem nás, od oblečení přes budovy, v nichž žijeme a pracujeme, po způsob doručování jídla a mobilitu. Program, jehož konkrétní náplň a zaměření teprve vznikají, chce přimět 20 milionů tvůrců k tomu, aby si ve své práci osvojili cirkulární design, a dalších 60 milionů lidí z oboru chce o cirkulárním designu informovat. Nadace si stanovila tato čísla na základě teorie bodu zlomu, podle níž je ke změně systému zapotřebí, aby si nové myšlenky osvojilo alespoň 10–20 procent cílové skupiny a minimálně polovina  jim otevřená. 

Rekordmanka v plavbě kolem světa se rozhodla změnit světovou ekonomiku

Ellen MacArthur v roce 2001 ve věku 24 let sama dokončila cestu kolem světa  Během 94 dnů na moři a v prestižním závodě Vendée Globe skončila tehdy druhá. Absolutního vrcholu dosáhla v roce 2004, kdy se po 71 dnech, 14 hodinách, 18 minutách a 33 vteřinách vrátila z plavby dlouhé 26 000 mil a stanovila tak nový světový rekord v plavbě kolem světa bez cizí pomoci. V roce 2015 byla pasována na rytíře královnou Alžbětou a obdržela od francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho nejvyšší francouzské státní vyznamenání Legion d’Honneur (Řád čestné legie).

Během opakované plavby kolem světa byla MacArthur nucena spoléhat se na omezené množství pohonných hmot, potravin a vody. Tato bohatá osobní zkušenost s hospodařením s omezenými zdroji jí inspirovala k nové cestě, kterou začala diskuzemi s vládními institucemi, vědci, studenty, farmáři a zástupci průmyslu o necitlivé spotřebě omezených přírodních zdrojů. V roce 2010 se rozhodla ukončit svou profesionální závodní kariéru a založila vlastní nadaci s cílem urychlit přechod ze současné ekonomiky postavené na lineárním modelu spotřeby k regenerativní, cirkulární ekonomice. Činnost nadace se zaměřuje na tři oblasti: podnikání, vzdělávání a komunikaci.Například v roce 2017 se nadace spojila s renomovanou konzultační agenturou McKinsey & CO. a společně realizují kampaň za proměnu světového módního a oděvního odvětví. Módní průmysl je druhým největším spotřebitelem vody na světě a zároveň produkuje dvacet procent veškeré odpadní vody. Každý rok se do světových moří a oceánů uvolní půl milionu tun mikrovláken, množství, které odpovídá padesáti miliardám plastových lahví. Výroba oděvů a oblečení ročně vytvoří více emisí skleníkových plynů než celosvětová letecká a lodní doprava dohromady. 

Postupy a principy cirkulární ekonomiky díky využití nízkouhlíkových technologií a moderních konceptů ekonomiky (sdílení, zpětné využití surovin a materiálů apod.) tak mohou zásadní měrou přispět k řešení problematiky změn klimatu, snížit spotřebu vody a energií, vytvářet nová pracovní místa v inovativních odvětvích, generovat zisk v dlouhodobém měřítku a prosperovat bez závislosti na primárních surovinách.

Zdroj: Dezeen, Ellen MacArthur Foundation