Autobus poháněný bioodpady? V Brně ho vyzkoušeli a nemůžou si ho vynachválit

Obnovitelně.cz | 8. 8. 2019

Autobus poháněný bioodpady? V Brně ho vyzkoušeli a nemůžou si ho vynachválit

Na konci minulého roku proběhl v Brně unikátní pilotní projekt, který předtím neměl v České republice obdoby. K pohonu autobusu Městské hromadné dopravy byl využit plyn vznikající ze zpracování biologicky rozložitelných odpadů – v tomto případě z čistírenských kalů. Tímto projektem chtěl jeho iniciátor – Institut Cirkulární ekonomiky – ukázat, že tento způsob využití bioodpadů existuje, je spolehlivý a smysluplný. Ukázalo se, že tomu tak opravdu je.

Linkový autobus Dopravního podniku města Brna jezdil 2 měsíce na plyn pocházející ze zpracování čistírenských kalů na Čistírně odpadních vod v Brně-Modřicích. Během té doby ujel na biometan téměř 5 000 km, a to bez jakýchkoliv komplikací. Biometan je identický se zemním plynem, proto autobus s pohonem na CNG může tankovat oba plyny, aniž by musel jakkoliv upravovat svoji palivovou soustavu.

Stejně jako z čistírenských kalů je možné vyrábět biometan k pohonu vozidel i z jiných surovin, které mohou být rozloženy bakteriemi. A takových surovin máme v České republice opravdu mnoho, jen s nimi trestuhodně plýtváme. 

Skrytý potenciál bioodpadů

„Doslova obrovský potenciál energie ukrývají bioodpady, které běžně vyhazujeme do koše a končí tak na skládkách nebo ve spalovnách. Ze zbytků jídel, prošlých potravin nebo odpadu z potravinářského průmyslu by bylo možné v České republice vyrobit palivo pro pohon dvou tisíc autobusů, což rozhodně není zanedbatelné množství“ říká Petr Novotný, iniciátor projektu z Institutu cirkulární ekonomiky. „Pokud máme vyrábět biopaliva, je rozumné nejdříve využít odpadní suroviny, kterými nyní plýtváme, namísto pěstování zemědělských energetických plodin, jako je třeba řepka olejná“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky.

I když se nyní jednalo pouze o pilotní projekt, který měl za cíl poukázat na existující technické řešení, již nyní se pracuje na nalezení trvalého zdroje biometanu pro brněnské autobusy.

„Dopravní podnik města Brna v minulosti vyměnil 160 dieselových autobusů za autobusy na CNG. Využitím biometanu vyrobeného z bioodpadu k pohonu těchto autobusů bychom rádi završili ekologizaci autobusové dopravy v Brně,“  vysvětluje Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.

Praha jde ve stopách Brna

Pozitivním příkladem se inspirovalo i hlavní město Praha, které prostřednictvím náměstka primátora za životní prostředí Petra Hlubučka na jaře tohoto roku oznámilo záměr vystavět zařízení na využití bioodpadů, ze kterých by bylo vyráběno ekologické palivo pro vozidla Pražských služeb.

„Praha hodlá v souladu s principy cirkulární ekonomiky lépe recyklovat své odpady. Spousta biologicky rozložitelných odpadů nyní končí bez užitku ve spalovně nebo v případě gastroodpadů v kanalizaci a zatěžují tak kanalizační síť i čistírnu odpadních vod. Hodláme postavit zařízení, ve kterém z těchto odpadů vyrobíme biometan pro vozidla městských služeb. Podobná zařízení fungují například v Rakousku, Německu, Norsku a dalších zemích západní Evropy“ říká náměstek primátora Prahy za životní prostředí Petr Hlubuček.

Projekt Cirkulární doprava v Brně byl vybrán do finále soutěže E.On Energy globe a svým hlasem ho můžete podpořit na www.energyglobe.cz. Hlasování probíhá do 15. 9. 2019.