Česká republika sklidila od Evropské komise vydatnou porci kritiky kvůli svým málo ambiciózním plánům v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Komise Česku doporučila, aby navýšilo podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň na 23 % z původně plánovaných 20,8 %. Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní analyzuje, jak se k doporučení postaví, české firmy odhodlaně hlásí, že by progresivnější změny v energetice uvítaly. Vnímají je jako příležitost.

„České společnosti odjakživa vynikaly v zavádění inovací, včetně oblasti energetických celků. Ambicióznější cíle v modernizaci české elektroenergetiky mohou úspěšně rozhýbat stojaté vody a nastartovat exportní příležitosti,“ uvádí Fady Al-Kheir, ředitel strategického rozvoje českého Energon Holdingu. 

Nové technologie přináší svobodu

Závislost české elektroenergetiky na uhlí a na jádru podle Fadyho Al-Kheira nepatří do 21. století. „Moderní energetika je levnější, nepotřebuje nedostatkovou vodu a je zdravější jak pro lidi, tak pro ekonomiku. Diverzifikovanější energetický mix je navíc vhodnější i s ohledem na národní bezpečnost a je v souladu se závěry expertních týmů NATO i Pentagonu,“ doplňuje.

Na fakt, že české plány v energetice neřeší riziko klimatických změn, upozornila také ve své zpětné vazbě pro Česko Evropská komise. „Již dnes je patrné, jaký dopad má třeba sucho na energetiku,“ připomíná Jan Krčmář, předseda Solární asociace. „Fosilní a jaderné elektrárny potřebují enormní množství vody pro chlazení horké páry pohánějící turbíny při výrobě elektřiny. Stále častější vlny extrémních veder a sucha snižují hladiny toků řek, na kterých jsou tyto zdroje závislé. Nedostatek vody v letních měsících bude mít ale i dopad na vodní elektrárny a na výrobu biopaliva. Solární elektrárny pak naopak v letních měsících vyrábějí velké množství elektřiny a kromě toho pomáhají chránit půdu,“ dodává Krčmář.

Bez vize bude Česko stagnovat

„Zatímco všechny okolní země intenzivně rozvíjejí obnovitelné zdroje i bateriové systémy, náš akční plán se zbytečně drží při zdi. Technologie máme na světové úrovni, ale energetický zákon nám paradoxně brání využít jejich potenciál. Ve výsledku nám tak uniká dokonce i Polsko, dosavadní uhelná velmoc,“ upozorňuje na negativní efekt málo progresivního přístupu Tomáš Pastrňák, ředitel společnosti Energon Advanced Energetics.

Jednatel firmy S-Power Energies, české jedničky v instalacích solárních elektráren na rodinných domech, Jaroslav Šuvarský na současném systému spatřuje i pozitiva: „Explicitní pochvalu si zaslouží Státní fond životního prostředí a jeho program Nová zelená úsporám. Ten již několik let poskytuje transparentní podporu domácnostem a může být skvělým příkladem pro další resorty.“ 

Výrazně akčnější by podle něj mohlo být například ministerstvo průmyslu a obchodu: „Každý, kdo dnes uvažuje ekonomicky, vnímá důležitost a budoucí potenciál obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika je dnes nejlevnějším zdrojem energie, poptávka po ní neustále roste na straně domácností i firem. Cena je navíc o 90 % nižší než v době solárního boomu a dále klesá. Proto je nešťastné ji v zákoně vyřazovat z aukcí,“ volá po změně pravidel.

V podobném duchu se vyjadřuje i Michal Petřík, předseda představenstva společnosti Buildsys, která se specializuje na automatizaci budov: „Rozvoj moderní energetiky přímo ovlivňuje náš obor. Technologicky je Česká republika na úrovni západní Evropy, jsme však ve skluzu v legislativní rovině. To má vliv na to, že slovo expertů u nás nemá dostatečnou váhu. Navzdory jejich doporučením při finálním rozhodování často vítězí konzervativní přístup nekvalifikovaných osob, což brání inovacím. Platí to pro obor automatizace budov i pro celou energetiku.“

Ministerstvo průmyslu se brání cenově výhodným řešením

Na skutečnost, že současná verze českého klimatického plánu představuje ušlou příležitost, již dříve upozornil Svaz moderní energetiky. „Česko potřebuje sebevědomý energetický plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může v Česku podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu musí návrh klimaticko-energetického plánu přepracovat a dát větší prostor rozvoji inovativních řešení,“ uvádí Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Stejnou pozici má také Solární asociace. „Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zvolit nákladově nejefektivnější způsob dosažení klimatických cílů. Vzhledem k rekordně nízkým cenám, které dnes fotovoltaika dosahuje v aukcích v Německu, ale i třeba v Polsku, a k rychlosti, kterou lze solární parky stavět, bychom se jejímu dalšímu rozvoji ve velkém neměli už bránit ani u nás,“ dodává Jan Krčmář.

FOTO: Pixnio