Cena za udržitelný rozvoj projektu, který pomáhá maminkám s návratem do práce

„Podpora flexibilních pracovních úvazků otevírá dveře do práce opomíjeným sociálním skupinám a podporuje ekonomickou udržitelnost státu,“ říká Monika Hromasová z projektu Mavimi, který získal na konci května cenu SDGs 2019 za naplňování Cílů udržitelného rozvoje v rámci programu OSN udělovanou Asociací společenské odpovědnosti.

Kristýna Vobecká

27. 6. 2019

Získali jste cenu SDGs v kategorii Rovnost mužů a žen. Co pro Vás tato cena znamená a za co si myslíte, že Vás porota soutěže zejména ocenila?

Ocenění nám především signalizuje, že problém, který se Mavimi snaží řešit, aktuálně rezonuje společností. Ocenění v této kategorii bylo přitom letos udělováno úplně poprvé. Myslíme si, že porota ocenila dlouhý kus cesty, který jsme od spuštění projektu stihli ujít a celkový dosah projektu. Do Mavimi se za dobu jeho fungování zapojilo téměř 20 000 žen a přes 1000 zaměstnavatelů projekt vyzkoušelo. Získané ocenění nám navíc dodalo jistotu, že projekt Mavimi, který jsme před dvěma lety s určitou nejistotou spustili, má opravdu potenciál.  

V čem hlavně vidíte tento potenciál? 

Potenciál projektu spatřujeme ve dvou rovinách. Zaprvé se snažíme dávat příležitosti opomíjeným sociálním skupinám, nyní maminkám, které se chtějí začlenit do pracovního trhu, ale stále se potýkají s předsudky a odmítnutím ze strany zaměstnavatelů. Druhou rovinou je potom ekonomická udržitelnost projektu. Nezaměstnanost v Česku stále klesá a místní firmy mají nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci. Pro zachování udržitelnosti české ekonomiky budou muset zaměstnavatelé začít slevovat ze svých nároků na zaměstnance, například ve vyžadované délce pracovní doby. Budoucnost trhu práce je v nabídnutí flexibilních pracovních úvazků, které otevřou dveře zatím přehlíženým, a přitom velmi početným skupinám potenciálních zaměstnanců, kteří mají často zajímavé pracovní zkušenosti a kvalifikaci. 

Jak projekt Mavimi vznikl a kdo za ním stojí? Vytvořili ho pracující maminky samy pro sebe?

Projekt nezaložily ženy, jak by se mohlo zdát, ale dva muži, kteří měli se spoluprací s maminkami na rodičovské dovolené pozitivní zkušenost. Dá se tak říct, že nápad přišel spíše ze strany zaměstnavatelů. Zakladatel projektu Ivan Černohorský už roky před založením Mavimi spolupracoval se dvěma maminkami na různých projektech a byl s nimi nadmíru spokojený. Navíc jeden z klientů, pro které headhunterská společnost Ivana Černohorského hledala zaměstnance, projevil zájem o spolupráci s maminkami na rodičovské dovolené. Takto vznikl prvotní nápad, pro který se posléze nadchnul i druhý zakladatel projektu Ondřej Lang, a společně začali pracovat na tom, aby se jejich nápad stal realitou. 

Jaký je hlavní cíl Vašeho projektu? Dokážete pojmenovat, jaký sociální problém řeší? 

Naším cílem je, aby se flexibilní úvazky, které podmiňují práci opomíjených skupin, staly samozřejmostí. Momentálně se nejvíce zaměřujeme na skupinu matek. U nich bychom rádi dosáhli toho, že pokud matka od dětí chce pracovat, tak jí to bude umožněno. Důležité pro takové fungování je, aby česká společnost na pracující matky nepohlížela jako na krkavčí matky, samotní zaměstnavatelé neměli vůči pracujícím matkám předsudky a byli ochotni jim nabídnout v práci flexibilitu. V Mavimi řešíme postavení žen – matek na trhu práce, které se pomalu ale jistě zlepšuje. Zároveň pomáháme nastavovat ekonomickou udržitelnost, neboť trh práce je v posledních několika letech velice napnutý. 

Nemáte pocit, že projekt určitým způsobem supluje stát, který by měl zkrácené úvazky a obecně rovnováhu mezi prací a rodinným životem více podporovat? 

Do jisté míry Mavimi určitě supluje roli státu. Stát momentálně matky v návratu do práce příliš nepodporuje, respektive zaměstnavatele nepodporuje v tom, aby přijímali matky. Například v Nizozemsku, kde na zkrácené úvazky pracuje polovina zaměstnanců, odvádí v tomto ohledu stát svou práci skvěle. V ČR a okolních státech je situace opačná. Ale ani my nedokážeme vyřešit všechno. Navázali jsme dokonce komunikaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale nebyli jsme příliš úspěšní. 

Na čem by měl v této oblasti stát podle Vás nejvíce zapracovat, aby plnil správně svoji roli jako například zmiňované Nizozemsko?

Na úrovni státu by se měla systémově řešit zejména dostupnost jeslí a školek, kterých je v celé ČR akutní nedostatek. Hlídání dětí je přitom často největším zádrhelem v zapojení matek do práce. Přestože se na Mavimi sdružují zaměstnavatelé, kteří se snaží nabízet zkrácené úvazky a možnost částečně pracovat z domova, ne vždy je možné obejít se bez dostupného hlídání. Dále je podle nás důležitá osvěta. My v Mavimi se snažíme především podporovat zaměstnavatele a vysvětlovat jim, že matky jsou kvalifikované a loajální pracovnice, které dokáží efektivně odvést požadovanou práci. Maminky pracovat chtějí a v jejich odhodlání je podporujeme třeba vzděláváním zdarma, které jim díky našim partnerům můžeme nabídnout. 

S jakými reakcemi se setkáváte ze strany maminek, které práci díky Vašemu projektu našly? 

Maminky nám strašně fandí, protože jsme jediní, kteří se snaží problém zaměstnávání maminek prakticky řešit. Z jejich strany jsou reakce velice pozitivní. Když se nám podaří, že se maminka se zaměstnavatelem dohodne na spolupráci, tak nám pak chodí zprávy o tom, jak jsme jim změnili život. Z takových zpráv máme obrovskou radost. Samozřejmě není v našich možnostech zprostředkovat práci všem registrovaným maminkám a doufáme, že pro to mají maminky pochopení. Nabídka práce maminek zatím stále převyšuje poptávku. Celé Mavimi funguje díky sedmi lidem a děláme, co je v našich silách.  

Jaká je naopak zpětná vazba od zaměstnavatelů, kteří na Mavimi nabízejí práci?

Zaměstnavatelé, kteří jdou na Mavimi hledat členy týmu, jsou často mile překvapení, jak rychle jsou schopni se s maminkou domluvit, a také, jak efektivně dokáže maminka pak pracovat. Maminky jsou totiž mistryně v time managementu. Zaměstnavatelů, kteří se rozhodli dát maminkám šanci, je nyní přes tisíc.  

Máte představu o profilu typické maminky, která hledá na Mavimi práci, a kolik jich už práci díky projektu našlo?

Můžu říct, že na Mavimi je 40 % žen vysokoškolsky vzdělaných a více než polovina z nich má více jak 6 let pracovních zkušeností. Počet maminek, které si díky Mavimi našlo práci, nejsme schopni přesně určit, protože zaměstnavatelé si na Mavimi často najdou hned několik maminek na výpomoc najednou. Minimálně to bude 247 zaměstnaných maminek, ale pravděpodobně více. 

Jak vlastně proces náboru na Mavimi pro zájemkyně o práci funguje?

Maminka se na Mavimi může registrovat přes e-mail, Gmail nebo Facebook a následně je přesměrována na vyplnění svého online životopisu. Tam kromě svých zkušeností, vzdělání a dovedností také vyplní své preference, kolik hodin týdně chce pracovat, odkud může pracovat apod. Následně může rovnou odpovídat na vystavené inzeráty. Zároveň je maminka s vyplněným profilem zařazena do databáze, ve které mohou zaměstnavatelé podle svých kritérií filtrovat a mohou maminky s konkrétními nabídkami práce napřímo oslovovat. Přímé oslovování je pro zaměstnavatele velice efektivní způsob, jak rychle najít kvalifikovanou maminku. Maminky se nemusí bát o své osobní údaje. Jejich profily jsou anonymizované, a až když maminka projeví zájem o nabídku práce, tak teprve tehdy dostane zaměstnavatel přístup k celému jménu a kontaktním údajům. 

Mluvili jsme o ekonomické udržitelnosti trhu práce, kterou projekt svou činností podporuje. Máte v této oblasti další plány do budoucna?

Našim plánem pro brzkou budoucnost je spustit Mavimi pro další skupiny uchazečů. Přestože se aktuálně zaměřujeme na maminky, rádi bychom projekt v budoucnu nabídli například také lidem ve věku 50+, kteří jsou podle nás na trhu práce také diskriminovaní.  

-----------

Monika Hromasová, projekt Mavimi

Tým Mavimi je skupina různorodých lidí v různých etapách života. Monika Hromasová se v polovině roku 2017 připojila ke spuštění Mavimi, kdy bylo Mavimi právě otevřeno pro maminky. Stejně jako ostatní členové Mavimi využívá výhod flexibilní práce a při práci v Mavimi dokončuje své magisterské studium na vysoké škole. Děti zatím nemá. V Mavimi má na starosti mimo jiné marketing a customer care. V minulosti pracovala v LEGO Production a Brick4Kidz.