Martin Prax | 30. 5. 2019

Změna klimatu hrozí i českým městům. Praha 7 si to přiznala jako první

Sedmá pražská městská část jako první v Česku uznala, že změny klimatu představují hrozbu také pro tamní obyvatele. Praha 7 se tak přidala k desítkám municipalit z různých částí světa a ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. Vedení městské části slibuje akcelerovat opatření, která pomohou snížit negativní dopady měnícího se podnebí.

„Praha 7 společně s Prahou 1 vykazuje významné znaky tepelného ostrova v rámci Prahy. Je tedy jednou z městských částí, na které má sucho a oteplování největší dopad. Situace je velmi vážná,“ vysvětluje motivaci k výjimečnému kroku starosta Prahy 7 Jan Čižinský. 

Začít u sebe 

Praha 7 apeluje na své obyvatele, aby se chovali více odpovědně. Podle starosty Čižinského můžeme začít u úsporných spotřebičů, energetické renovace budov nebo využití solární energie. Takový přístup podporuje i radní Prahy 7 Jiří Knitl. „Říká se, že každý by měl začínat sám od sebe. Proto se část navržených opatření, jako je konec používání jednorázových plastů či využívání vozidel s ekologickým pohonem, týká přímo našeho úřadu. Další kroky jsou již zaměřeny do ulic naší městské části, kde chceme udržet vodu, zvýšit podíl zeleně a obyvatele i firmy motivovat k ekologicky odpovědnému chování,“ uvedl Knitl. 

Praha 7 tak chce vypracovat analýzu emisí, které se pojí přímo s chodem úřadu městské části a realizovat opatření na jejich snížení. Konkrétně pak počítá s obměnou vozového parku s cílem zařadit vozidla na ekologický pohon. Vedle toho Praha 7 skoncuje s jednorázovými plasty na akcích, které sama pořádá. 

Zelené město 

Další balík opatření pak míří k rozšiřování zeleně a boji proti suchu. Praha 7 bude při výsadbě i průběžné údržbě zeleně aplikovat postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Půjde například o omezení sekání trávy za horkých dnů, omezení používání chemických přípravků na hubení škůdců apod. V rámci nové výstavby na území Sedmičky bude zaveden požadavek na zelené střechy, dodržování ploch rostlého terénu a využívání všech možností umístění rostlin, včetně  popínavých rostlin na fasádách domů. Zazelenají se také školní budovy ve správě městské části. 

V případě vody zavede městská část pravidla, podle kterých bude u každého rozvojového projektu na území Prahy 7 prosazovat vsakování, retenci a využití dešťové vody. Sedmička bude také zvyšovat počet vodních prvků přímo v ulicích a obnovu pump. Zaměří se také na osvětu hospodaření s vodou v domácnostech, základních a mateřských školách. Zde vidí prostor například využít barely pro záchyt dešťové vody jako součást výuky. 

Další balík opatření míří do udržitelného plánování. Do dvou let chce Praha 7 zavést zásady environmentálně a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a objednávek. „U všech zakázek i objednávek budeme požadovat šetrný přístup k přírodě. Dodavatelé budou muset například zohlednit životní cyklus výrobků, ekologické materiály, následný odpad nebo např. spotřebu energie,“ stojí v souboru plánovaných opatření. Minimalizace zátěže se týká také sportovních nebo kulturních akcí, které budou probíhat v městské části Praha 7.

Do oblasti úspor energie pak míří závazek Sedmičky zaměřit se také na audit chodu městských organizací, ve kterých se bude snažit snížit množství odpadů, ale právě také šetřit s vodou a energií včetně využití lokální, ekologicky šetrné spotřeby v rámci jejich vlastních investic a nákupů. U novostaveb bude Praha 7 klást důraz na energeticky šetrná řešení. 

„Na změny klimatu má zásadní vliv průmysl a doprava. Stěžejním úkolem Prahy je proto maximálně snížit negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší a klimatu. V Praze 7 budeme nadále podporovat pěší a cyklodopravu, elektromobillitu, rozvoj kolejové dopravy, sdílení aut či změny v zásobování města,“ uzavírá výčet plánovaných opatření radní Prahy 7 Ondřej Mirovský. 

První dobrý krok 

Na území Prahy 7 žije přes 40 tisíc obyvatel. Aktivní kroky Sedmičky jim mohou přinést vyšší kvalitu života během rozpáleného léta ve městě. Aby městská část dosáhla opravdu svého cíle přispět k redukci emisí a ochraně obyvatel před změnami klimatu, měla by do svého plánu opatření přidat také spolupráci s místními firmami. O podnikatelích se totiž v plánu hovoří pouze v části zaměřené na prosazování principů cirkulární ekonomiky. Redukce odpadů je přirozeným dobrým krokem, ovšem podnikatelům může městská část pomoci také workshopy na téma využití místní energie z obnovitelných zdrojů nebo aplikace energetického manažmentu.

Zdroj: Praha 7, Foto: Pixabay