Přelomové rozhodnutí: za pouhý rok bude čtyři sta závodů klimaticky neutrálních

Přední výrobce elektrospotřebičů nebo elektrického nářadí Bosch působí na trhu již od roku 1886. Letos se rozhodl, že svých 400 výrobních závodů po celém světě převede investicemi do obnovitelných zdrojů, nákupem zelené elektřiny nebo zvyšováním energetické účinnosti na provoz s klimaticky neutrálním příspěvkem.

Martin Prax

25. 5. 2019

„Čtyři sta závodů Bosch po celém světě – od vývoje přes výrobu až po administrativní zařízení – za sebou nebude zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok,“ stojí v prohlášení společnosti Bosch ze začátku letošního května. Bosch se tak přidává ke globálnímu hnutí firem, které se hlásí ke klimaticky odpovědné politice. Již dříve podobné závazky vyhlásily například Google, Facebook, čokoládovna Mars nebo nábytkářský gigant IKEA. Ovšem žádný z nich si nedal tak ambiciozní cíl: zvládnout redukovat nebo kompenzovat emise za pouhý rok. 

„Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto jednáme právě teď,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. Pro rychlé dosažení uhlíkové neutrality nakoupí Bosch v blízké budoucnosti více zelené elektřiny a nevyhnutelné emise oxidu uhličitého vyrovná pomocí kompenzačních opatření. Do roku 2030 bude společnost postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie, a to jak v samozásobení, tak i při nákupu. Navíc bude Bosch investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých závodů. 

Odpovědný průmysl 

Podle Mezinárodní agentury pro energii připadá přibližně 32 % světových emisí oxidu uhličitého na průmysl. Přímo Bosch se sám hlásí k asi 3,3 milionu tun oxidu uhličitého za rok. 

Firma nezačíná uplatňovat zelená opatření ze dne na den. Od roku 2007 snížila emise oxidu uhličitého v souvislosti s vlastní výrobou o více než třetinu. „Nezačínáme od nuly. Naše dosavadní cíle ohledně relativního snížení emisí CO2 jsme pokaždé překročili. Teď přichází čas na absolutní cíle. Konečné odpočítávání může začít,“ vysvětluje Denner. 

Emise Bosche po světě:

Další emise, které nemůže Bosch redukovat k nule přímo sám, bude po roce 2020 kompenzovat nákupem elektřiny vyrobené v obnovitelných zdrojích. Ovšem dlouhodobě se chce producent elektrospotřebičů spolehnout na výstavbu vlastních projektů obnovitelných zdrojů. Půjde například o rozšíření fotovoltaických zařízení, které jsou například v indických závodech Nashik a Bidadi. Bosch chce těmito investicemi dosáhnout desetinásobného zvýšení doposud instalovaného výkonu čistých zdrojů energie. Součástí jsou také dohody o nákupu elektřiny z nových větrných nebo solárních elektráren (takzvané PPA), které díky těmto dlouhodobým garancím dodávek mohou fungovat i bez státní podpory. 

„Ochrana klimatu je proveditelná a s nezbytnými důsledky rychle realizovatelná,“ zdůraznil Denner. „Naše investice nevyužíváme jen my v Bosch, představují užitek pro celé lidstvo.“ 

Miliarda eur do lepší využití energie

Bosch také zlepší efektivitu svých výrobních procesů. Pošle proto jednu miliardu eur do energetické renovace budov a výrobních zařízení. Do roku 2030 mají být realizovány dodatečné úspory energií ve výši 1,7 terawatthodiny za rok. To je více než jedna pětina aktuální roční spotřeby, což je srovnatelné se spotřebou proudu všech domácností v Kolíně nad Rýnem. Bosch vsází již léta na důsledný environmentální management. Jen v roce 2018 bylo realizováno přibližně 500 projektů ke zvýšení energetické efektivity, které snížily vlastní spotřebu o téměř 1,5 %a. Důležitým pohonem efektivity se mezitím stalo také propojení výroby. Ve více než 30 závodech po celém světě již Bosch využívá vlastní energetickou platformu z portfolia řešení Průmyslu 4.0. Tato platforma je softwarové řešení založené na cloudu, které dokáže sledovat a řídit spotřebu elektrického proudu každého jednotlivého stroje.

Chytré budovy, zelené střechy i solární energie

V oblasti energetických úspor má Bosch také na čem stavět. Továrna v stuttgartském Feuerbachu snížila emise od roku 2007 téměř o polovinu, stejně tak spotřebu energie pomocí využití rekuperace tepla nebo zavedením automatizace budov. IT je do energetických úspor zapojeno také ve výrobním závodě v Homburgu (Sársko). Tisíce měřicích bodů zde sledují spotřebu každého jednotlivého stroje a řídí je tak, aby optimalizovaly spotřebu. Opět oproti roku 2007 tak uspořily emise téměř o 30 tisíc tun.

Od ledna 2019 se stal závod Bosch v Renningenu (Bádensko-Württembersko) CO2 neutrální. Sice se zde využívá zemní plyn, ale díky kompenzačním opatřením v podobě nákupu zelené elektřiny udává nulovou bilanci. Celkem 460 nainstalovaných fotovoltaických modulů na střechách kampusových budov navíc vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu závodu. Kompletní zelené střechy výzkumného kampusu přináší výhodu pro regulaci teploty v budovách: v podzemní cisterně o objemu přibližně 3 600 m³ se shromažďuje prosakující dešťová voda, která se využívá pro chladicí věže klimatizace. Zelené plochy střech navíc chrání za svitu slunce před přímým slunečním zářením a přílišným ohříváním střech. Tato kombinace ušetří 20 až 30 % energie při klimatizování budov. Závod má navíc k dispozici vlastní úpravnu vody. Bosch tak ušetří celkem asi 20 000 m³ pitné vody za rok.

Česká stopa Bosche

V Česku působí Bosch například v Českých Budějovicích nebo Brně. Uvidíme, jaká opatření zvolí jejich přechod na klimaticky neutrální chod. Má na to ještě zhruba půl roku. „České závody mohou využít instalace solárních elektráren na střechy budov nebo investice do elektromobilů,“ odhaduje nejrychleji realizovatelné opatření na kompenzaci emisí Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

„Různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů nebo provozu budov. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie a energeticky efektivních technologií se díky dostupnější ceně stává stále důležitější součástí podnikání z pohledu ekonomiky i společenské odpovědnosti,“ dodává Martin Sedlák. 

Zdroj: Bosch