TZ | 15. 5. 2019

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku klesl. V moderní energetice nám ujíždí vlak

Podle dnes publikovaných dat Energetickým regulačním úřadem podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na spotřebě se meziročně snížil o 0,31 %, klesnul tedy na 12,72 . Hlavní propad se odehrál v produkci vodních elektráren, bioplynových stanic a u zdrojů spalujících biomasu. Naopak se dařilo solární energetice. Paradoxně i přes pokles instalovaného výkonu o přibližně 30 megawattů vyrobily solární panely meziročně o 146 gigawatthodin více. Narostla také výroba elektřiny z větru o zhruba 3 %. Nicméně potenciál obnovitelných zdrojů pro Českou republiku může být mnohem větší. Rozvoji moderní energetiky brání česká vláda, která má v plánu do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů o pouhé jedno procento.

Pokles výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích má podle Svazu moderní energetiky několik důvodů. “Mezi hlavní faktory patří stagnace rozvoje větrných nebo solárních elektráren v posledních pěti letech. Loni se k zastavenému růstu přidalo také sucho, tedy efekt změn klimatu, ke kterým přispívají české vysoké emise skleníkových plynů,” komentuje pokles výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. 

“Česku několik let ujíždí vlak v rozvoji moderní energetiky. Pokud nechceme zažít ještě větší propad, musí dát vláda jasný signál, že stojí o nové projekty obnovitelných zdrojů. Změna klimatu bude přinášet stále více sucha, a Česko by k tomu mělo přizpůsobit svou strategii v energetice. Nedostatek vody do budoucna totiž neohrožuje pouze vodní elektrárny, ale také klasické zdroje, které jsou závislé na dostatečném množství vody ke chlazení,” připomíná Martin Sedlák důsledky změn klimatu.

Varování 

Loňské výsledky v zelené energetice tak mají být podle Svazu moderní energetiky důrazným signálem pro českou vládu. Ta totiž dlouhodobě pomíjí možnosti rozvoje solární energetiky, která má však potenciál stát se u nás hlavním obnovitelným zdrojem energie. Vzhledem ke klimatickým změnám se jedná o ideální zdroj energie, který není závislý na vodě. Vláda však začátkem letošního roku připravila Národní klimaticko-energetický plán, který navrhuje zvýšit podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 v oblasti výroby elektřiny o pouhé jedno procento. 

“Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic,” vyjmenovává možnosti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v příští dekádě Martin Sedlák. Cílem upozornit na možnosti proměny domácí energetiky má za cíl kampaň Nová energie Česka, kterou připravil právě Svaz moderní energetiky. Vedle rozvoje obnovitelných zdrojů patří mezi hlavní cíle kampaně podpora čisté mobility a rozvoj aktivních spotřebitelů energie ve městech nebo v domácnostech a firmách.

Kdo je Svaz moderní energetiky 

Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz.

FOTO Pixabay