Romana Březovská | 27. 4. 2019

První boty světa, které nezanechávají uhlíkovou stopu. Jsou i pro vegany

Švédská firma Icebug se jako první značka outdoorové obuvi rozhodla stát se klimaticky pozitivní. Co to přesně znamená? Od konce února 2019 nepřispívá výroba bot emisemi skleníkových plynů ke změně klimatu, naopak se pokouší tempo měnícího se klimatu zpomalit. Ačkoliv je ve svém odvětví pionýrem, podobných firem začíná být čím dál více.

Události z léta minulého roku, kdy se rozhořely švédské lesy rostoucí za polárním kruhem, přiměly CEO společnosti Icebug Davida Ekelunda k zamyšlení – a k činu. Zatímco nad skomírajícími hektary stromů létala hasící letadla zapůjčená z jižních zemí, neboť švédská flotila nebyla na letní požáry připravená, Ekelund se rozhodl, že jeho firma vyrábějící již od roku 2001 outdoorovou obuv se jako první na světě stane klimaticky pozitivní. To znamená, že více emisí skleníkových plynů zachytí, než vypustí. „Klimatická krize nepočká na to, až se dostaneme do ideálního stavu a začneme jednat. Je potřeba konat právě teď,“ uvádí. 

Skok do (ne)známa

Icebug je firma, pro kterou udržitelnost nebylo cizí slovo ani před rozhodnutím stát se součástí řešení klimatické krize. A právě to usnadnilo celý proces, během kterého se nakonec společnosti povedlo dosáhnout cíle v únoru 2019, tedy skoro o jeden rok dříve než před stanoveným termínem, rokem 2020. Již od začátku bylo zakladatelům Icebugu zřejmé, že myšlenka udržitelnosti je založena na nutnosti spotřebovávat méně nebo pouze takové množství, aby měly zdroje na planetě čas se regenerovat. Z pohledu firmy Icebug tak padlo rozhodnutí vyrábět něco, co je skutečně potřeba – obuv, která vydrží tuhou zimu, vlhko i nevypočitatelné přírodní podmínky. Jak uvádí web společnosti, v neposlední řadě se také jednalo o to vyrobit produkt, který lidé budou chtít, který budou moci využívat co nejdéle a který bude vyroben co nejlepší cestou!   

Oxid uhličitý napříč výrobním a spotřebním řetězcem

Icebug si spočítal velikost své uhlíkové stopy ve všech oblastech činnosti firmy – samotné výroby, logistiky i dalších souvisejících aktivit, jako je například cestování zaměstnanců. Více než 90 % uhlíkové stopy firmy je nicméně tvořeno právě samotnou výrobou obuvi. Včetně life-cycle analýzy jednoho typu bot, tedy započítání „stopy“, která se k botám váže nejen během jejich výroby, ale i v průběhu jejich několikaletého používání, se tato stopa firmy pro rok 2019 vyšplhala k hodnotě téměř 4 000 tun CO2. Vzniklé nepřesnosti související s náročným výpočtem emisí vázaných jen na jeden styl bot se vyrovnaly přičtením dalších 30 % z uvedené hodnoty, čímž se konečná velikost stopy zastavila na 4 775 tunách CO2. 

Plyn, který má svoji cenu

Vzhledem k tomu, že v době výpočtu stopy stála tuna nejvýznamnějšího skleníkového plynu přibližně 4 dolary, hodnota uhlíkové stopy činila okolo 20 000 dolarů, tj. cca 457 000 korun. Tuto částku následně firma investovala prostřednictvím iniciativy Carbon Neutral Now do offsetů, kompenzačních nástrojů, prostřednictvím kterých se financují nízko-emisní projekty. Tyto projekty se často realizují v rozvojových zemích, a tak vedle snahy přispět k omezení nárůstu průměrné globální teploty přispívají i k udržitelnému rozvoji. Vedení firmy Icebug se konkrétně rozhodlo kompenzovat svoji uhlíkovou stopu podporou projektu v Thajsku. Zde přispívá k přeměně metanu produkovaného továrnou na škrob na čistou energii. Tím se pomáhá zlepšit stav lokálního znečištěného ovzduší a zároveň pomáhá místní komunitě v celkovém rozvoji. 

První i poslední?

Icebug je první obuvnickou firmou, která dokázala být klimaticky pozitivní, „což je stejně tak povzbudivé jako depresivní,“ uvádí společnost na svém webu. Cesta k uhlíkové neutralitě však není přímočará. Nejdříve je nutné, aby si subjekt – firma, instituce, jedinec nebo třeba město – v první řadě spočítal množství emisí skleníkových plynů, které svou činností produkuje. Dále je nutné, aby se zavedla efektivní opatření, která tuto uhlíkovou stopu do co nejvyšší míry zmenší. A až do třetice všeho dobrého je ideální zbývající množství emisí kompenzovat/neutralizovat. Právě změna chování je to, čeho se snaží docílit iniciativy zprostředkovávající offsetové projekty. Nechat si svoji uhlíkovou stopu pouze změřit a následně ji kompenzovat nestačí. Právě komplexní přístup k environmentálně odpovědné výrobě je klíčový pro to, aby se kompenzační projekty nestaly pouhými „odpustky“, ale skutečným či částečným řešením současných palčivých environmentálních problémů. 

Jinak a lépe

Vizí firmy je stát se lídrem v transformaci obuvnického odvětví i v řízení firem obecně, a to tak, aby mohlo být odvětví zcela udržitelné. To se již zčásti daří úspěšným integrováním klimatických nákladů do jádra byznys modelu společnosti. Převedením uhlíkové stopy na konkrétní finanční částku lze totiž fundamentálně změnit způsob, jakým firmy provozují svoji činnost. Vedle uhlíkové neutrality se v rámci snahy být udržitelnou společností snaží Icebug mimo jiné využívat také šetrně získanou vlnu nebo vlnu recyklovanou, stejně tak jako recyklovaný polyester. Změnu klimatu a jiné související problémy však jedna firma nevyřeší. A David Ekelund si je toho dobře vědom. „Snažíme se o maximální efekt, kterého můžeme dosáhnout jen tehdy, když se přidají i ostatní,“ uvádí.

Zdroj: Icebug, UNFCC