Stopka rozvoji baterek: Česko přichází o investice v miliardách korun

Zatímco Česká republika dostatečně nepodporuje rozvoj akumulace energie, spíše ho dokonce brzdí, v mnoha zemích Evropy i zbytku světa probíhá doslova boom baterií i dalších forem ukládání energie.

TZ

10. 4. 2019

Baterie o výkonu desítek megawatt mají evropské země jako je Itálie, Švýcarsko, Belgie nebo Španělsko. Dokonce náš polský soused plánuje do roku 2024 instalaci 5 GW (gigawatt) baterií. Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ varuje, že se tím Česká republika připravuje do budoucna o mnohamiliardové příjmy.

Podle odhadu společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF) by do roku 2040 měla akumulace energie přilákat celosvětové investice ve výši 620 miliard USD, tedy přibližně 14 bilionů Kč. Celkový výkon je v tomtéž roce odhadován na 942 GW (gigawatt); pro představu, u nás v současné době není možné samostatně provozovat ani 2 MW (megawatty) již existujících baterií z důvodu několik let trvajícího legislativního vakua.

Češi mimo hru?

„Česká republika se tak ochuzuje o účast na těchto příjmech a s tím spojeným technologickým rozvojem, konkurenčním postavením na globálním trhu a možností přilákat zahraniční investice například na stavbu gigatováren na baterie, jako se to daří okolním zemím střední Evropy. Zároveň tím zaostává v oblasti inovací, jejichž podpora je ve světě běžná. Navíc baterie přináší i mnoho bezpečnostních a stabilizačních výhod, obrovsky přínosné jsou i pro průmyslové podniky,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ, který je zároveň členem představenstva Svazu moderní energetiky a předsedou dozorčí rady Solární asociace.

Stovky megawatt baterií jsou v provozu v Německu, Velké Británii, Austrálii či Japonsku a dokonce k 1 GW se blíží v USA, Jižní Koreji a Číně. Baterie o výkonu desítek megawatt mají evropské země jako je Itálie, Švýcarsko, Belgie nebo Španělsko. Jednotky megawatt už jsou pak instalovány například v nedalekém Maďarsku nebo severském Finsku.

Kromě těchto již instalovaných bateriových systémů existuje nespočet projektů, jejichž počet i rozsah neustále roste. Jedním z nejambicióznějších projektů se může chlubit náš polský soused, který plánuje do roku 2024 instalaci 5 GW baterií. Přestože donedávna byla tato země známá obrovskou závislostí na uhlí, dnes začíná masivně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů a k nim nezbytnou akumulaci energie.

Bez akumulace to nepůjde

„Kvůli chybějící legislativě v oblasti akumulace nabíráme velké zpoždění oproti mnoha vyspělým zemím, akumulaci se ale stejně nevyhneme,“ uvádí Karolína Jelínková, operations manager asociace AKU-BAT. Do léta bude schválený tzv. Zimní energetický balíček EU, který mimo jiné přináší povinnost členských států implementovat do národních legislativ práva a povinnosti z oblasti ukládání energie, která je v balíčku významně podpořena. „Nejpozději do dvou let tak bude muset být akumulace v české legislativě adekvátně upravena,“ dodává Jelínková.

Podle české asociace je akumulace nevyhnutelnou součástí naší energetické budoucnosti a čím dříve si to Česká republika uvědomí, tím dříve budeme moct čerpat velké množství technologických, bezpečnostních a finančních výhod, které baterie, ale i další formy ukládání energie, přináší.

FOTO: Wikimedia Commons