Martin Sedlák | 5. 4. 2019

Moderní energetika mění automobilový průmysl. Začne s tím i česká Škoda?

Volvo koncem března oznámilo, že nahradí svou stávající lakovnu v továrním komplexu Torslanda a sníží tak tamní spotřebu energie i vypouštění emisí o jednu třetinu. Zapojení obnovitelných zdrojů a dalších prvků moderní energetiky nachází mezi odpovědnými automobilkami stále více prostoru.

Volvo, GM, Nissan nebo BMW si uvědomují potřebu produkce vozů s co nejmenší zátěží pro životní prostředí. Jejich strategie staví na postupném přechodu k udržitelné výrobě s minimálním množstvím vypouštěných emisí. Základními pilíři je využití obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a výrobní program s navyšováním podílu vozů s elektrickým pohonem. Český průmysl je závislý na automobilové produkci. Produkce vozů a přidružená odvětví generují 9 % HDP a připadá na ně více než čtvrtina tuzemské průmyslové výroby. Právě proto jsou také pro nás klíčové aktuální trendy, které mění výrobní programy světových automobilek. 

První klimaticky neutrální továrna

 Volvo se ve své dlouhodobé strategii přihlásilo k závazku, že do roku 2025 dosáhne klimaticky neutrální produkce svých vozů. Tomuto opatření předcházela v roce 2018 instalace solárních panelů v gentské továrně, přičemž se ve stejném roce stala továrna na motory ve švédském Skövde prvním klimaticky neutrálním výrobním závodem v rámci globální výrobní sítě automobilky. 

Aktuálně se Volvo soustředí na vybudování nové lakovny ve švédské Torslandě. Právě tento výrobní závod je z hlediska objemu výroby největším produkčním komplexem společnosti Volvo Cars. V roce 2018 zde vyrobili téměř 300 tisíc vozů. Uvedení nové lakovny do provozu přispěje k efektivnějším výrobním procesům a podpoří uvedení nové generace modelů Volvo. 

„Provoz lakovny jsme identifikovali jako jednu z oblastí, v nichž můžeme dosáhnout výrazného snížení spotřeby energie a produkce emisí,“ uvedl Javier Varela, senior viceprezident pro výrobu a logistiku. „Společnost Volvo Cars se zavázala přijmout vizi k environmentálně udržitelnějšímu podnikání. Zmíněná investice současně posiluje náš plán, v rámci něhož chceme tovární komplex Torslanda udržet z globálního hlediska konkurenceschopný.“ 

Zásadním bodem závazku společnosti Volvo Cars ke snížení dopadu jejích produktů a provozních aktivit na životní prostředí bylo v roce 2017 oznámení, že se automobilka Volvo Cars chystá postavit do čela automobilového průmyslu svým závazkem k elektrifikaci všech nových modelů Volvo uvedených po roce 2019. Své odhodlání k naplnění této elektrifikační strategie společnost Volvo Cars posílila prohlášením, že bude usilovat o to, aby v roce 2025 tvořila 50 % jejího globálního prodeje plně elektrická vozidla. 

Obnovitelná energie pro Leaf

 Volvo však není jediná automobilka, která využívá prvky moderní energetiky k produkci svých vozů. Například automobilka Nissan pokrývá část spotřeby elektřiny svého britského výrobního závodu v Sunderlandu pomocí energie z přilehlé solární farmy a 10 větrných turbín. Tyto instalace obnovitelných zdrojů mají celkový výkon 11,25 megawattů a pokryjí asi 7 % celkové spotřeby v továrně. Převedeno na zde vyráběné elektromobily Leaf, čistá energie stačí na roční výstavbu 31 374 vozů. 

Další zajímavý projekt realizoval Nissan v Nizozemsku. Pro instalaci solární elektrárny využil střechu své továrny v Amsterdamu. Ročně vyrobí 9 tisíc solárních panelů takové množství energie, které stačí na pokrytí 70 % provozu továrny Nissan a sníží její emise o 1,17 milionu tun oxidu uhličitého. Zajímavé je také financování projektu, které bylo realizováno pomocí komunitního způsobu, takzvaného crowdfundingu. 

„Investice do nových energetických řešení a jejich integrace je základním kamenem Nissan Intelligent Mobility a nizozemský projekt je jasným důkazem toho, že se snažíme proměnu energetiky řídit, ale je to také způsob, kterým sami žijeme,“ uvedl loni při spuštění projektu ředitel společnosti Nissan Energy Francisco Carranza. 

General Motors? Budeme 100% obnovitelní! 

Mohlo by se zdát, že USA ztratily po nástupu prezidenta Donalda Trumpa zájem o rozvoj obnovitelných zdrojů. Jenže opak je pravdou. Důkazem je automobilka GM, která krok po kroku postupuje k naplnění závazku dosáhnout do roku 2050 podnikání poháněného 100% obnovitelnou energií. Loni dosáhla GM milníku, kdy každá pátá kilowatthodina spotřebovaná na výrobu vozů je z čistých zdrojů energie. 

Zelený podíl elektřiny zajišťují GM dlouhodobé smlouvy s producenty energie z obnovitelných zdrojů. Loni se celkové množství zejména větrných turbín, ze kterých automobilka nakupuje elektřinu, vyšplhalo na 400 megawattů instalovaného výkonu. Vedle nákupu elektřiny z větru buduje automobilka také solární elektrárny. Aktuálně disponuje 24 solárními projekty umístěnými po celém světě o celkovém výkonu 48 megawattů. 

Právě elektřina z větrných farem je vedle místní výroby pomocí solárních panelů klíčovou součástí strategie automobilky, která ročně spotřebuje 9 terawatthodin ve 350 továrnách, skladech nebo technických centrech a kancelářích v 59 zemích světa. 

„Korporace mají klíčovou příležitost pomoci urychlit rozvoj a růst energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomu se stanou také cenově dostupnější pro všechny odběratele,“ uvedl ke strategii Dane Parker, viceprezident GM pro globální zařízení a životní prostředí. 

Zvyšování podílu zelené složky elektřiny ve spotřebě firem spadajících pod GM pak pokračuje i v letošním roce. Začátkem roku oznámila automobilka, že uzavřela dohodu o nákupu 300 tisíc megawatthodin elektřiny z větrných turbín v Michiganu. Dodávky pokryjí 100 % spotřeby dvou poboček: technologického centra ve Warrenu a komplexu mrakodrapů Renaissance Center, detroitského sídla GM. 

„Náš závazek dosáhnout pokrytí spotřeby ze 100% obnovitelných zdrojů energie je spolu s prosazením elektrických vozů součástí strategie společnosti GM k růstu našeho podnikání a řešení změny klimatu,“ uvedl Rob Threlkeld, globální manažer udržitelné energie GM, právě u příležitosti podepsání nové smlouvy na nákup větrné elektřiny. Jasná pozice klíčové automobilky v USA dává impulz k posilování podílu obnovitelných zdrojů. Ty totiž zatím v Michiganu pokrývají zhruba 8 % spotřeby elektřiny, na uhlí připadá 37 %.

FOTO: Pixabay