Včely v ohrožení. Zachrání je ekologické zemědělství

Přes 1,7 milionu občanů Německé spolkové země Bavorsko podepsalo petici za ochranu biodiverzity, která je známá pod názvem „Zachraňte včely“. Petice má za cíl změnit zákon tak, aby zemědělci využívali k hospodaření šetrné postupy a zachovávali tím přírodní rozmanitost v krajině. Její vymizení má mimo jiné za následek úhyn bezobratlých živočichů, z nichž právě včely jsou pro pěstování rostlin naprosto zásadní.

Kristýna Vobecká

23. 3. 2019

Za bavorskou iniciativou za záchranu živočišných druhů, na jejichž alarmující úhyn poukazují nejnovější vědecké studie, stojí Zelení, bavorská Ekologická demokratická strana (ÖDP) a partnerské spolky za ochranu přírody. Impulsem k zahájení kampaně byly výsledky posledních německých studií ukazující, že populace polétavého hmyzu se snížila za posledních 30 let o 80 %. A více než 15 % zpěvných ptáků uhynulo za posledních 10 let. „Je na čase změnit směr a začít pracovat na efektivní ochraně přírody v Bavorsku,“ uvedl Ludwig Hartmann z místních Zelených.

Nejde jenom o včely, ale o záchranu celých živočišných druhů

Kampaň, jejímž maskotem je včela, která byla také vidět na demonstracích a během hlasování v bavorských městech, si dala ambiciózní cíl – prosadit zákon, který určí, že do roku 2025 bude v Bavorsku 25 % půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství a do roku 2030 by se měla rozloha půdy v ekologickém režimu zvýšit na 30 %. Veškerá půda patřící státu by měla být v režimu ekologického zemědělství obhospodařována do roku 2020 dokonce na 100 %. Podle aktuálních dat se nyní v Bavorsku ekologicky hospodaří na 300 tisících hektarech, což odpovídá zhruba 10 % místního půdního fondu. Pro srovnání: v České republice se aktuálně hospodaří v režimu ekologického zemědělství na 12 % zemědělské půdy. Jedná se tak o značný skok pro zemědělství, ale podle iniciátorů akce nejsou tyto cíle nesplnitelné. „Naše kampaň není ani tolik o samotných včelách, ale o dlouhodobém úhynu živočichů a rostlin. Včela je potom naším maskotem, symbolem kampaně,“ uvedla Agnes Becker, vůdkyně strany ÖDP.

Dalším požadavkem kampaně je zákaz přeměny luk a dalších volných zelených ploch na průmyslově obdělávaná pole. Důraz je také kladen na zachování koridorů v krajině, jedná se například o remízky a další přírodní útvary vyskytující se přirozeně v krajině. Tyto útvary totiž pomáhají zadržovat vodu v půdě a jsou také oázou pro včely a další bezobratlé živočichy, kteří na polních lánech nenacházejí vhodnou potravu. Samozřejmostí je potom omezení využívání pesticidů a dalších chemických hnojiv v konvenčním hospodaření. Právě pesticidy a nedostatek potravy jsou označovány jako hlavní důvody vymírání včel.  

Řada je na zemském sněmu

Přestože je kampaň mimořádně úspěšná a oslovila nejen zaryté ekology, ale také běžné občany, kteří začínají změny v krajině a úbytek hmyzu postupně vnímat, má zejména mezi konvenčními zemědělci své odpůrce. Ti na ní kritizují hlavně nová zákonná nařízení, která by dopadla na běžné zemědělce, a nelíbí se jim, že za původce úbytku včel označuje pouze konvenční sedláky. Bavorští sedláci poukazují na to, že jim nevadí chránit přírodu, ale v případě zavedení zákonných opatření se zvýší pouze finanční tlak na zemědělce, který je už tak dost silný.  

Na základě výsledků bavorského referenda bude nyní o návrzích iniciativy jednat Bavorský zemský sněm. Ten buď může přijmout návrhy v plném rozsahu, nebo o podmínkách jednat s protistranou. Výsledek jednání bude předmětem dalšího spolkového referenda. V Bavorsku se jich zatím uskutečnilo 19 a z toho ve 14 případech voliči návrh zemského sněmu přehlasovali. Vzhledem k velkému zájmu voličů o téma a úspěch kampaně je velmi pravděpodobné, že nový zákon na ochranu biodiverzity bude nakonec v Bavorsku zaveden.

Zdroj: The Guardian, Euro, Respekt