Čeští vědci chtějí zbavit průmysl závislosti na fosilních palivech. Uhlí nahradí vodík

Zástupci třinácti špičkových výzkumných institucí z jedenácti zemí EU začátkem března na konferenci v Praze zahájili činnost sdružení Energy-X s ambiciózním cílem: odstranit závislost současného průmyslu na palivech fosilního původu. Vědci se zaměří na vývoj a implementaci katalytických technologií.

Martin Prax

19. 3. 2019

Podle vědců budou fosilní paliva jako primární zdroj energie postupně nahrazena vodíkem získávaným pomocí obnovitelných zdrojů. Právě toto řešení může přinést nový koncept energetické soběstačnosti. Nejde jen o sdružení badatelů. O přenos nových poznatků do průmyslu a energetiky se postará více než třicet společností a firem, které konsorcium zřizované Evropskou komisí podporují. Českou část projektu koordinuje Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. 

Co změní sázka na vodík 

„Navrhovaný energetický koncept má rozsáhlé ambice vyřešit široké spektrum výzev, kterým EU čelí a bude čelit v 21. století. Jsou to zejména otázky energetické soběstačnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie a snížení atmosférické koncentrace skleníkových plynů negativně působících na změnu klimatu,“ říká Petr Krtil z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. 

Zavádění technologií založených na netradičních distribuovaných energetických konceptech šetrných k životnímu prostředí a maximálně využívajících dosažitelných zdrojů je jednou z nutných podmínek budoucí konkurenceschopnosti EU ve střednědobém horizontu. „Energy-X se proto zaměřuje rovněž na vytvoření podmínek pro široké přijetí navrhovaného energetického konceptu jak v průmyslové, tak i v občanské sféře,“ zdůrazňuje Petr Krtil. 

„Česká ekonomika ročně spotřebuje přes 400 terawatthodin energie, to je ekvivalent asi dvacetinásobku výkonu Temelína. Tato spotřeba je kryta fosilními palivy až ze 70 %, vyřešit ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů je tedy nutností pro změnu energetické bilance,“ vysvětluje Krtil a dodává: „Nikdo dnes není schopen přesně říci, za jak dlouho se budeme muset spoléhat čistě na energii z obnovitelných zdrojů. S jistotou však můžeme tvrdit, že tato situace nastane. Najít efektivní a ekonomickou cestu pro ukládání ‚zelené‘ energie proto musíme,“ uvedl Petr Krtil loni při představení jiného mezinárodního projektu Elcorel založeného také na využití vodíku. 

Jedním z konkrétních projektů, na kterých tým vědců právě v rámci Elcorel pracuje, je dosažení nezávislosti kodaňského letiště na fosilních palivech. Docílit toho půjde i díky elektrolýze vody a následnému získání vodíku, který dokáže uchovat a přenášet energii z obnovitelných zdrojů. 

Změnit se musí lidé 

Akademik Krtil si dovede představit také malé konverzní jednotky založené na využití vodíku v běžných domácnostech. Implementace do domovů by byla podle něj mnohem jednodušší než u velkých podniků. Nutná je však změna lidského přístupu. 

„Masivní využití technologií nahrazujících fosilní paliva látkami získanými konverzí ‚zelené‘ energie může dnes znít téměř jako science fiction. Přesto je blíž, než si řada z nás možná myslí. Nakonec, není to tak dávno, kdy jsme si nedokázali představit, že u sebe budeme nosit mobilní telefony. Dnes jsou mobilní technologie naprosto běžné a firmy, které tyto služby poskytují, patří k těm nejziskovějším. V oblasti ‚zelené‘ energie je situace podobná. Navíc víme, že naše směřování je dlouhodobě neudržitelné, a proto je třeba aktivně hledat mezi alternativními zdroji. Jiné varianty teď nemáme,“ uzavírá Krtil.

Zdroj: AVČR, Obnovitelně, JH, foto Flickr Commons