100 % elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů energie do roku 2040, celková uhlíková neutralita do roku 2045. To jsou nové cíle státu New York představené na začátku roku 2019 Andrewem Cuomem, guvernérem tohoto čtvrtého nejlidnatějšího státu USA. Spolu s Kalifornií, státem snažícím se také do roku 2045 přetvořit svou ekonomiku na uhlíkově neutrální, tak New York reaguje na čím dál silnější tendence aktivně se zapojit do tvorby nízkoemisní budoucnosti a uvést do života principy Nového zeleného údělu.

Guvernér státu New York představil svůj plán Nový zelený úděl, program, jehož cílem je stoprocentní přechod amerických států na energii z obnovitelných zdrojů. Reaguje tak jak na sílící tlak podporovatelů čistých zdrojů energie, tak na nutnost provázat snižování emisí skleníkových plynů přispívajících ke změně klimatu se spravedlivou a efektivní sociální politikou. 

Snížení uhlíkové stopy New Yorku na nulu

Jedním z hlavních záměrů programu je navýšit stanovený cíl zakotvený v newyorské Normě čisté energie (Clean Energy Standard). Zatímco původní zamýšlený cíl představoval vyrobit do roku 2030 polovinu veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, nově představený program počítá se 70 %.  Aby se ambiciózního cíle skutečně podařilo dosáhnout, počítá se s několika nemalými změnami.

Celková větrná energie produkovaná na moři se musí skoro zčtyřnásobit (z původně plánovaných 2 400 MW do 2030 se počítá s 9 000 MW do 2035), zdvojnásobí se zavedení distribuovaných solárních systémů (z původních 3 000 MW do 2023 na 6 000 MW do 2025) a stejně tak se plánuje prostřednictvím nové normy zdvojnásobit rozsáhlé větrné a solární pozemní zdroje energie. Evidentním cílem programu je maximální využití potenciálu existujících newyorských zdrojů obnovitelné energie. A umět tuto energii také pořádně uskladnit – do roku 2030 se plánuje zavedení technologií umožňujících akumulaci energie v rozsahu 3 000 MW.  

OZE, investice a inovace

Rozsáhlé investice do OZE se neobejdou bez čerstvých nápadů. Guvernér Cuomo tak vyhlásil možnost podat žádost o grant v celkové výši 1,5 miliardy dolarů, tedy asi 34 miliard korun. Ty budou přiděleny na podporu 20 rozsáhlých projektů zaměřených na využití solární a větrné energie a také na její uskladnění. Podpořené projekty by měly být schopné vyrobit z obnovitelných zdrojů tolik energie, aby se mohla využít pro více než půl milionu domácností. Očekává se, že projekty budou realizované do roku 2022 a umožní vytvoření více než 2 600 dlouhodobých či krátkodobých pracovních pozic. Nová zaměstnání také našlo osm pracovníků, kteří budou přímo ve státních strukturách pomáhat urychlovat různá potřebná povolení projektů a jejich realizaci a zároveň minimalizovat administrativní zátěž.

Plán newyorského guvernéra není jen o energetice, ale také o souvisejícím sociálním přesahu. Aktivní je v této věci organizace Vote Solar, jejíž misí je rozšířit využívání solární energie napříč Spojenými státy. V rámci snahy eliminovat administrativní překážky a implementovat klíčová opatření na vládní úrovni si stanovila ambiciózní cíl – přivést solární energii do roku 2023 do milionu newyorských domácností.

Pokud by se tento cíl podařilo naplnit, dle zástupce organizace Seana Garrena by se podařilo zároveň poskytnout práci tisícům osob, ušetřit miliony na účtech za elektrickou energii a také by se podnítily investice na lokální úrovni a vytvořily nové možnosti spolupráce. Organizace ve svém úsilí není sama. Podporují ji zástupci průmyslu, iniciativy věnující se ochraně životního prostředí i mnozí zákonodárci. 

Čistá energie i pro znevýhodněné

Očekává se tak, že guvernér New Yorku například pomůže rozšířit program „Solar For All“ a spojí jej s možnostmi úspory energie. Právě program „Solar For All“ umožňuje nízkopříjmovým domácnostem využívat solární energii bez nutnosti instalovat panely na vlastní střechy – panely jsou místo toho rozmístěny na území komunity. Solární energie se tak stává levnější, dostupnější a zároveň sjednocuje místní obyvatele ve snaze dbát o společné životní prostředí.

Mezi další plány pro rok 2019 patří také vytvoření fondu, který by ulehčil komunitám přechod na nízkoemisní hospodářství, nebo podpora zaměstnanců v oblasti čistých technologií, a to ve spojitosti s posílením jejich práv na trhu práce. S odkazem na Franklina Roosevelta, význačného amerického prezidenta a mj. i hlavu státu New York, potřetí zvolený stávající guvernér upozorňuje na nutnost vlády sebevědomě provádět změny, adekvátně čelit (environmentální) krizi a realizovat kroky, které posílí sociální strukturu a zabrání erozi demokracie. 

Na svěží zelené vlně

Demokratičtí zákonodárci mají po dlouhé době ve státě New York nad republikány převahu a právě to by mohlo pomoci prosadit potřebnou legislativu. Lze také očekávat, že ke změnám pomůže momentum nabyté po popularizaci Zeleného nového údělu demokratickou kongresmankou Alexandriou Ocasio-Cortez. V duchu tohoto programu propojuje nový komplexní plán státu New York ambiciózní energetické cíle, sociální politiku, technologie a strukturální změny, a to vše v rámci snahy udržet růst průměrné globální teploty pod kritickou hranicí 1,5 °C.

Státní rada také počítá s tím, že se k implementačnímu dokumentu pojednávajícímu o tom, jak dosáhnout uhlíkově-neutrálního státu, budou vyjadřovat sami Newyorčané. New York se tak přidává ke Kalifornii, která se jako první americký stát rozhodla v září minulého roku být do roku 2045 státem bezemisním. 

Stát New York by však šel se svojí politikou ještě o krok dál. Stal by se klimatickým lídrem v zemi, jejíž hlava do dnešních dnů hovoří o utopistickém „čistém uhlí“ a postrádá znalosti o rozdílu mezi základními koncepty, jako jsou „změna klimatu“, „počasí“ či „globální oteplování“.

Zdroj: New York State