Tomáš Vondra | 27. 1. 2019

Golf je pohroma pro pevninu i pro oceány. Studentka za pár dní vylovila z moře 50 tisíc míčků

Milovníci golfu na svém sportu oceňují, že tráví celé dny v zeleni, věří, že jejich koníček vytváří ušlechtilou krajinu a je úžasně zelený. Pravdou je přesný opak.

Už řada studií upozornila, že golf je pro města pohroma. Stále větší množství hřišť spotřebovává enormní kvantitu vody, nepřirozená skladba zeleně zase nepřispívá k tvorbě stabilních ekosystémů. Toto téma je vlastně dobře známé. Teď se ale ukázala i další odvrácená stránka tohoto sportu.

Alex Weberová je osmnáctiletá dívka z Kalifornie. Na začátku letošního roku jí vyšla odborná studie v renomovaném vědeckém časopise. Popsala v něm, jak obrovské množství golfových míčků znečišťuje oceány a proč je to nebezpečné.

Alex se, jako každá správná obyvatelka Kalifornie, od malička potápí. Roku 2016 se s otcem potápěla nedaleko golfového hřiště. A ve vodě si všimla, že dno je doslova zamořené golfovými míčky v různém stupni rozkladu. Hmota z rozkládajících se míčků tvořila na dně téměř jakýsi koberec.

Dívka se s otcem rozhodla, že míčky vysbírá. Jen za první den jich nashromáždili přes dva tisíce, během několika dalších dní to bylo asi padesát tisíc míčků - tedy asi 2,5 tun odpadu. Nebezpečného odpadu, jak se brzy ukázalo.

Alex totiž sbírala nejen míčky, ale také data, a tyto informace předala vědcům, konkrétně Matthewovi Savocovi ze slavné Stanfordské univerzity, který se specializuje na plastový odpad v oceánech.

Společně oceán vyčistili o další hromady golfových míčků, denně mezi pěti sty a pěti tisíci kusů. Ale dalších míčů ve vodě jen přibývalo: „Neustále jsme pod vodou slyšeli zvuky připomínající kapání - to do moře padaly stále další a další míčky,” uvedla Alex v rozhovoru pro televizní stanici NPR.

Výsledky Alex a profesor Savoc představili v odborném časopise Marine Pollution Bulletin. Popsali v něm, že golfové míčky opravdu mohou pro přírodu představovat hrozbu: jsou totiž potažené polyuretanem, který se postupně rozkládá. Obsahují také zinek, který je pro řadu mořských organismů toxický.

Protože mořské proudy a vlny míčky neustále pohazují, tyto vrstvy se odlupují a uvolňují se do moře. Studie konstatuje, že vliv padesáti tisíc míčků na globální oceán bude minimální, lokálně může být už vliv ale poměrně velký - zejména kvůli mikroplastům, které se z míčků uvolňují.

Oba autoři doufají, že jejich práce přispěje k zavedení přísnějších pravidel pro golfová hřiště, která by pak mohla fungovat více udržitelným způsobem. Cílem, o němž jen sní, je pak vznik plně rozložitelných „obnovitelných” golfových míčků, které by v přírodě už neškodily vůbec.

Zdroj: Tree Huggerhttps://www.treehugger.com/ocean-conservation/california-teen-collects-50000-rotting-golf-balls-coastal-waters.html