Golf je pohroma pro pevninu i pro oceány. Studentka za pár dní vylovila z moře 50 tisíc míčků

Milovníci golfu na svém sportu oceňují, že tráví celé dny v zeleni, věří, že jejich koníček vytváří ušlechtilou krajinu a je úžasně zelený. Pravdou je přesný opak.

Tomáš Vondra

27. 1. 2019

Už řada studií upozornila, že golf je pro města pohroma. Stále větší množství hřišť spotřebovává enormní kvantitu vody, nepřirozená skladba zeleně zase nepřispívá k tvorbě stabilních ekosystémů. Toto téma je vlastně dobře známé. Teď se ale ukázala i další odvrácená stránka tohoto sportu.

Alex Weberová je osmnáctiletá dívka z Kalifornie. Na začátku letošního roku jí vyšla odborná studie v renomovaném vědeckém časopise. Popsala v něm, jak obrovské množství golfových míčků znečišťuje oceány a proč je to nebezpečné.

Alex se, jako každá správná obyvatelka Kalifornie, od malička potápí. Roku 2016 se s otcem potápěla nedaleko golfového hřiště. A ve vodě si všimla, že dno je doslova zamořené golfovými míčky v různém stupni rozkladu. Hmota z rozkládajících se míčků tvořila na dně téměř jakýsi koberec.

Dívka se s otcem rozhodla, že míčky vysbírá. Jen za první den jich nashromáždili přes dva tisíce, během několika dalších dní to bylo asi padesát tisíc míčků - tedy asi 2,5 tun odpadu. Nebezpečného odpadu, jak se brzy ukázalo.

Alex totiž sbírala nejen míčky, ale také data, a tyto informace předala vědcům, konkrétně Matthewovi Savocovi ze slavné Stanfordské univerzity, který se specializuje na plastový odpad v oceánech.

Společně oceán vyčistili o další hromady golfových míčků, denně mezi pěti sty a pěti tisíci kusů. Ale dalších míčů ve vodě jen přibývalo: „Neustále jsme pod vodou slyšeli zvuky připomínající kapání - to do moře padaly stále další a další míčky,” uvedla Alex v rozhovoru pro televizní stanici NPR.

Výsledky Alex a profesor Savoc představili v odborném časopise Marine Pollution Bulletin. Popsali v něm, že golfové míčky opravdu mohou pro přírodu představovat hrozbu: jsou totiž potažené polyuretanem, který se postupně rozkládá. Obsahují také zinek, který je pro řadu mořských organismů toxický.

Protože mořské proudy a vlny míčky neustále pohazují, tyto vrstvy se odlupují a uvolňují se do moře. Studie konstatuje, že vliv padesáti tisíc míčků na globální oceán bude minimální, lokálně může být už vliv ale poměrně velký - zejména kvůli mikroplastům, které se z míčků uvolňují.

Oba autoři doufají, že jejich práce přispěje k zavedení přísnějších pravidel pro golfová hřiště, která by pak mohla fungovat více udržitelným způsobem. Cílem, o němž jen sní, je pak vznik plně rozložitelných „obnovitelných” golfových míčků, které by v přírodě už neškodily vůbec.

Zdroj: Tree Huggerhttps://www.treehugger.com/ocean-conservation/california-teen-collects-50000-rotting-golf-balls-coastal-waters.html