Tisková zpráva (redakčně upraveno) | 23. 1. 2019

Česká firma chce uspět s ostrovními systémy a cílí na energetickou soběstačnost pro domy i obce

Česká fotovoltaická skupina Solek Group vyvinula a dokončila testování vlastního systému soběstačné výroby a dodávky elektrické energie. Nyní vstupuje na trh se systémem, který se skládá ze solární elektrárny a baterií. Jako záloha pak může sloužit dieselagregát.

Základem je fotovoltaická elektrárna o výkonu od 16 kilowattů do 9 megawattů a hlavní součástí jsou akumulační baterie. V případě nefunkčnosti fotovoltaické elektrárny, například kvůli zasněžení, může systém využít dieselagregát. Testování, které probíhalo od roku 2010 do loňského roku, prokázalo, že systém je zcela soběstačný a může bez potřeby připojení na elektrárenskou sít zásobovat elektřinou odběratele v rozsahu od jednoho domu až po velký průmyslový areál nebo obec o počtu až 15 tisíc domácností.

Testovací zařízení bylo úspěšně spuštěno v Česku, obchodní nabídky však zatím předkládá Solek jen na svém primárním trhu v Chile. První komerční projekty pro tento bezemisní zdroj předpokládá Solek uzavřít v letošním roce. Zajímavostí je předložení nabídky soběstačného systému na Velikonočních ostrovech, které chtějí snížit svou závislost na dovozu fosilních paliv. Cílem je postupně odstavit dieselové agregáty, které po instalaci fotovoltaických panelů budou sloužit jen jako záložní zdroj. Ostrovní řešení pak mohou ostupně, s rozvojem a zlevněním technologií akumulace (baterií nebo jiných systémů ukládání), zdroje na naftu úplně nahradit.

Ekonomický model ukazuje na případu solární elektrárny o instalovaném výkonu 2,4 magawattů s 2 magawatthodinovou baterií, že návratnost v podmínkách Chile činí zhruba 4 roky. V tomto případě systém nahrazuje diesel agregát o výkonu 640 kilowattů.

„Díky nové generaci solárních a akumulačních technologií dokážeme nabízet řešení, která klientům garantují nepřetržitou plynulou dodávku elektřiny,“ uvedl Zdeněk Sobotka, generální ředitel Solek Group. „Chile, kde úspěšně investujeme už pátý rok, je díky svým hospodářsko-politickým i přírodním podmínkám vhodnou destinací pro realizaci inovativních projektů s obnovitelnými zdroji energie. Doufáme však, že s dalším vývojem technologií a rozumně nastavenou regulací budeme schopni podobně efektivní řešení realizovat i v Česku, “ dodal Zdeněk Sobotka.

Kromě „ostrovního“ systému, tedy bez připojení na vnější elektrickou síť, realizuje Solek i řešení systému hybridního, který přebytky dodává to distribuční sítě.