Kristýna Vobecká | 21. 1. 2019

Ženský element v energetice: nejvíce jich pracuje v sektoru obnovitelných zdrojů

V sektoru obnovitelných zdrojů energie je momentálně celosvětově zaměstnáno 32 % žen. V tradičních energetických odvětvích (ropa a plyn) pracuje přitom pouze 22 % žen a v celkovém podílu pracovní síly tvoří ženy 48 %. Vyplývá to z nově vydané studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), která poukazuje na významnou příležitost v sektoru obnovitelných zdrojů k podpoře pracovních míst pro ženy.

Studie s názvem Renewable Energy: A Gender Perspective byla vypracována na základě odpovědí téměř 1500 respondentů ze 144 zemí světa. Jedná se tak o jedinečnou studii svého druhu, která se dívá na odvětví obnovitelných zdrojů z hlediska pohlaví.

Podle odhadu IRENA by se počet pracovních míst v sektoru obnovitelných zdrojů mohl zvýšit do roku 2050 z 10,3 milionu na téměř 29 milionů, přičemž obnovitelné zdroje poskytují rozmanité pracovní příležitosti pro různé talenty napříč pracovními obory. Právě nedostatečně využitý potenciál pracujících žen by mohl současně pomoci sektoru objevovat nové talenty a přispívat ke spravedlivému udržení sociálně-ekonomických podmínek na trhu práce. Výsledky studie rovněž ukazují, že nejvíce žen je momentálně v oboru zaměstnáno v administrativě (42 %) a netechnických profesích (32 %), inženýrské, technologické a výzkumné profese vykonává v odvětví OZE 28 % žen.

Překážky v „zelené“ kariéře: nedostatek sebevědomí a možností ke vzdělávání

Ze studie však také vyplývá, že 75 % žen, oproti pouze 40 % mužů, si je vědoma překážek bránících vstupu do odvětví obnovitelné energetiky a dalšímu kariérnímu rozvoji.  Nejčastěji identifikovanými bariérami, které stojí ženám toužícím po kariéře v obnovitelných zdrojích v cestě, jsou nedostatek zkušeností, ať už technických, nebo jiných, omezená možnost dojíždění za prací, zejména z rodinných důvodů, nedostatek povědomí o příležitostech v oboru, odrazující podmínky na pracovišti a nedostatek sebevědomí. „Ženám jsou často pracovní pozice nabízeny, ale ony je přesto odmítnou, protože nevěří, že na nich obstojí,“ říká kolumbijská ministryně energetiky María Fernanda Suárez a vyzývá tak ženy k větší odvaze.

Ženy, které již v odvětví pracují, také uvedly překážky bránící jim v kariérním rozvoji. Patří mezi ně nedostatek požadovaných schopností a kvalifikace, malé možnosti vzdělávání v oboru, nedostatek zařízení pro péči o děti, nedostatečná flexibilita na dané pozici a kulturní nebo sociální normy ve společnosti. „Rovnost pohlaví je o sociálním přístupu, pokud jej nezměníme, nikam se neposuneme. Skutečnost, že se ještě v roce 2019 zabýváme rovností pohlaví, je podle mě ostudná,“ uvedl Harish Hande, zakladatel společnosti Selco India.  

Ženy jsou přínosem, vzdělávejme je

Výše popsané překážky ukazují, že sektor obnovitelných zdrojů potřebuje v přístupu k rovnosti pohlaví udělat určité změny. 71 % účastníků studie uvedlo, že prioritou je podle nich umožnit přístup k rozvoji schopností a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oboru. Druhou prioritou je podle 62 % respondentů zahrnutí podpory rovnosti pohlaví do energetických programů a třetí prioritou je zlepšení přístupu žen k financování projektů (56 %).

Zaměstnávání žen v sektoru přináší podle studie do pracovního prostředí svěží vítr, zlepšuje spolupráci a zvyšování počtu kvalifikovaných žen ve vedení organizací vede k celkově lepším výsledkům – jak ekonomických, tak sociálních. Studie také zdůrazňuje přínos moderní energetiky ke zvýšení celkového blahobytu, což umožňuje ženám zaměřit se více na osobní a kariérní rozvoj. Mimoto mají ženy ideální pozici na to, aby rozhodovaly o původu energie dodávané do domácnosti a v rámci komunit. To však opět vyžaduje podporu vzdělanosti a informování žen o možnostech obnovitelné energetiky.  

Zdroje: IRENA, Modern Diplomacy