Český Solar Global postavil v Německu elektrárnu na bývalé skládce

Německá proměna energetiky nabízí příležitosti pro české firmy. Tuzemnský lídr v oblasti využití fotovoltaických technologií, společnost Solar Global, vybudovala solární elektrárnu na bývalé skládce v Bavorsku. Instalovaný výkon nově dokončené solární elektrárny u bavorského města Schönwald je 668 kilowattů. Elektrárna byla vystavěna na tříhektarové rekultivované skládce a náklady na její výstavbu se pohybovaly okolo 730 000 euro.

Tisková zpráva (redakčně doplněno)

20. 1. 2019

Solární park využívá kombinace polykrystalických modulů, upevněných na speciálních betonových patkách, odpovídajících jak místním klimatickým podmínkám, tak podmínkám životního prostředí pro rekultivované skládky. Zkušební provoz bude zahájen ještě v lednu.„Společnost Solar Global tímto projektem zahájila expanzi do Německa a dále na trhy západní Evropy, kde nás láká hlavně stabilní prostředí pro obnovitelné zdroje a celkově kladný vztah k moderní energetice, který ještě stále marně hledáme v České republice,“ uvedl k zahraničnímu úspěchu majitel skupiny Vítězslav Skopal.

Spolupráci s českou firmou při stavbě parku si chválí i sám starosta obce pan Klaus Jaschke: „Město Schönwald velkým úsilím sanovalo bývalou skládku pro vytvoření podmínek pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Kvůli bývalé skládce byly vyšší nároky a požadavky na výstavbu než na jiných pozemcích. Společnost Solar Global a.s. velice dobře spolupracovala s úřady. Těší nás, že fotovoltaická elektrárna bude připojena k distribuční síti a děkujeme za výbornou spolupráci během výstavby a přejeme úspěšný provoz.“

Německo na rozdíl od České republiky podporuje stavbu solárních parků na tzv. brownfieldech, skládkách a ostatních plochách, podobně jako fandí např. instalacím střešní fotovoltaiky. Výše provozní dotace přitom není nikterak přehnaná. V případě tohoto projektu činí 84,4 euro na MWh, přitom poslední dobou se ceny za tzv. peak-load (špičkové zatížení) na německém trhu pohybují okolo 60 eur za MWh. Provozovatel tak k ceně silové elektřiny získává podporu v průměru pouze něco okolo 25 euro na MWh. Vyrobenou energii ze zákona musí provozovatel FVE prodat přímo na velkoobchodním denním trhu s energií.   

Na nevyužitý potenciál brownfieldů, skládek a jinak znehodnocených průmyslových ploch pro stavbu solárních elektráren v řádech gigawattů u nás dlouhodobě upozorňuje Solární asociace. Na konci roku 2018 publikovala asociace studii, která mapovala potenciál výroby solární elektřiny také na průmyslově znečištěných plochách. Podle autorů studie z EGÚ Brno se nabízí dnes nevyužití lokality o celkové rozloze až 13 000 hektarů. Teoretické možnosti instalace fotovoltaických elektráren na těchto plochách tak dosahují až 15,3 GW. To odpovídá asi 23 tisícům elektráren o podobném výkonu, jako postavil Solar Global v Bavorsku.

České ministerstvo průmyslu však vůbec nepočítá s rozvojem fotovoltaiky nad 1 MW. Absenci podpory pro dnes nejlevnější zdroj energie v aktuálně otevřených změnách legislativy tak kritizují sdružení podporující rozvoj obnovitelných zdrojů, Solární asociace či Svaz moderní energetiky.