Romana Březovská | 7. 1. 2019

Svěží (české) projekty společenské udržitelnosti firem: To nejlepší z roku 2018 (II. díl)

Lidé, planeta, zisk. Nebo zisk, lidé, planeta? Ať už se prioritizuje jedno, druhé, nebo třetí, je čím dál více povzbuzující zaznamenávat trend, který s odcházejícím rokem nezaniká. Naopak.

Více a více firem si uvědomuje, že vedle kladných čísel na bankovních účtech je stejně tak důležité zanechávat za svou činností viditelnou pozitivní stopu pociťovanou napříč společností a v harmonii se životním prostředím. Takto zodpovědných je i devět firem, které dle odborné poroty realizovaly na území České republiky v roce 2018 natolik kvalitní udržitelné projekty, že s nimi vyhrály (dnes již) loňské Ceny SDGs. Tyto firmy se také prezentovaly na prosincovém Fóru udržitelného rozvoje a mohou sloužit jako skvělá inspirace řadě stakeholderům/aktérům z různých sfér.

Před pár dny jsme vám představili první čtyři projekty, které získaly Cenu SDGs, dnes se podíváme na zbývajících pět.

Internet věcí od Vodafone

Technologie mnohé problémy civilizace způsobila, paradoxně je ale dokáže také odstranit. Velký potenciál má v tomto směru internet věcí (IoT) neboli propojení jednotlivých strojů, přístrojů, senzorů či čidel prostřednictvím sítě internet, a to bez intervencí člověka. Představený projekt využívá internet věcí v boji proti klimatickým změnám, konkrétně pro snižování CO2. Jak, ptáte se? Optimalizací energetické spotřeby v průmyslu a infrastruktuře! Příkladem může být SIM karta v autě pohybujícího se v chytrém městě. Díky propojením jednotlivých zařízení nebude například problém najít vhodné místo k parkování, a právě tato udržitelná řešení pomohou ušetřit čas, peníze, emise a planetu! Co se týče českých dat, klienti a partneři Vodafone, kteří si IoT vyzkoušeli a zapojili se do snížení spotřeby zdrojů, ušetřili v roce 2017 více než 5 000 tun CO2, což se rovná množství skleníkových plynů, které by emitovalo jedno auto, pokud by se vydalo na 538 cest kolem světa! Potenciál IoT pro snížení CO2 je nesmírný, už dnes je na světě více propojených věcí než lidí – a do roku 2020 se má počet propojených věcí navýšit na 20 miliard!

Moderně osvětlené ulice

Veřejné osvětlení musí řešit každé město, nicméně energeticky účinný přístup představily Technické služby Tábor. V letech 2017–2018 zrealizovaly výměnu 1 000 kusů sodíkových svítidel za svítidla s LED čipy a dosáhly skvělých výsledků! Nejenže za rok uspořily 400 MWh elektrické energie a 440 tun emisí CO2, ale také se významně snížilo světelné znečištění města. Služby dále experimentují se společensky odpovědným zadáváním zakázek. Obyvatelé Tábora se mohou těšit ze zlepšení zrakové pohody, zvýšené bezpečnosti v obci či ze zlepšení vzhledu obce a snížení servisních nákladů.

Bezpečné cesty do školy

Dnešní cesta do škol je pro děti jiná než ta, na kterou byli – se vší pravděpodobností – zvyklí jejich rodiče. Projekt reaguje na skutečnost, že až 4 z 10 dětí se dopravuje do školy autem, kde ze zadního sedadla dýchá o 9 až 12 % horší vzduch než venku, avšak přitom až 80 % dětí nemá dostatek přirozeného pohybu. Iniciativa Pražské matky se tak rozhodla podívat se také na představu dětí, jak by si ony samy přály dopravovat se do školy. Zjistilo se, že až 46 % by chtělo jezdit do školy na koloběžce, skejtu nebo na kole (dnes tak činí pouze 3 % dětí) a Pražské matky tak spolupracují s rodiči, školami, městskými částmi a urbanisty, aby cesty byly pro děti bezpečnější. V rámci kampaně Pěšky do školy se upravilo prostředí 50 škol a motivují se rodiče i děti, proč je chození do školy pěšky dobré pro ně samotné i pro město.

Koncept Pro méně odpadu

Firma JRK Česká republika zabraňuje vzniku skládek a vedle prevence tvorby komunálního odpadu se díky jejich projektu zabránilo vypuštění ze skládek do ovzduší až 3 milionům tun CO2! Firma spolupracuje se starosty po celé České republice a snaží se společně s Institutem cirkulární ekonomiky změnit nastavený systém odpadového hospodářství. Jakým způsobem? Optimalizují se svozy komunálního odpadu, školí se obce, dochází k fyzickým analýzám odpadu a především se podporují inovativní nápady starostů, kteří sami nejlépe vědí, že množství komunálního odpadu nevede k ničemu dobrému.

Sociální firma Kolibřík

Kolibřík pomáhá vytvářet místa pro sociálně znevýhodněné osoby nebo osoby se zdravotním postižením v korporátní sféře již od roku 2013. Zaměstnanci Kolibříka pracují v týmech přímo zaměřených na společenskou odpovědnost firem či na pobočkách takových korporací, jako je ČSOB nebo E.ON. Právě ve spolupráci se společností ČSOB se například podařilo do 6 týdnů vytvořit CSR oddělení sestavené pouze z osob s tělesným postižením. Díky skvělým výsledkům této iniciativy běžící již 3 měsíce se plánuje s ČSOB další spolupráce. Spokojenost je totiž na všech frontách. Sociálně znevýhodněné osoby pociťují pozitivně svoji integraci do pracovního trhu, firmám se díky iniciativám i z Evropské unie nadměrně nezvyšují náklady a diverzifikují své týmy a Kolibřík se pyšní činností, která má smysl.

Společenská udržitelnost firem jako začátek

Skutečnost, že firmy mají mít na společnost a životní prostředí pozitivní vliv, je v dnešní době již relativně široce akceptovaným názorem. Zda fakticky dochází k prolínání podnikatelských plánů a dobrých úmyslů, je otázkou komplexnější. Ideálním stavem je, pokud jsou principy udržitelnosti přímou součástí hlavní činnosti firem, problémy se pomáhají řešit efektivně bez vytváření problémů dalších nebo navazujících a v neposlední řadě je do projektu zapojeno širší okolí. To přispívá svými zkušenostmi a potřebami nejen k samotné realizaci opatření, ale také ke tvorbě podmínek, které umožní, aby byla činnost firmy skutečně přijata a vhodně rozvíjena. Cíle udržitelného rozvoje mohou poskytnout určitý rámec problematik, které se bez řešení na úrovni lokální neobejdou. Ať už se jedná o bezpečnou cestu do školy, zdravé stravování, nebo zmírnění změny klimatu, popularizace těchto a dalších podobně komplexních problémů povede k efektivním řešením jen tehdy, pokud se synergicky propojí soukromý sektor, státní sektor, nevládní sektor a sami jednotlivci.  Realizaci dobrých nápadů potom nestojí nic v cestě. A pokud si myslíte, že třeba vaše firma nebo organizace je aktivní a pomáhá v udržitelném rozvoji, můžete registrovat váš projekt jako příklad dobré praxe do databáze OSN, a to na tomto odkazu. Vybrané projekty budou zveřejněny a stanou se podkladem pro rozvoj společenské odpovědnosti firem a dalších institucí tím správným směrem u nás i ve světě.

Zdroje: OSN, SDGs