Svěží (české) projekty společenské udržitelnosti firem: To nejlepší z roku 2018 (I. díl)

Lidé, planeta, zisk. Nebo zisk, lidé, planeta? Ať už se prioritizuje jedno, druhé, nebo třetí, je čím dál více povzbuzující zaznamenávat trend, který s odcházejícím rokem nezaniká. Naopak.

Romana Březovská

3. 1. 2019

Více a více firem a dalších subjektů si uvědomuje, že vedle kladných čísel na bankovních účtech je stejně tak důležité zanechávat za svou činností viditelnou pozitivní stopu pociťovanou napříč společností a v harmonii se životním prostředím. Takto zodpovědných je i devět iniciativ, které dle odborné poroty realizovaly na území České republiky v roce 2018 natolik kvalitní udržitelné projekty, že s nimi vyhrály (dnes již) loňské Ceny SDGs. Oceněné firmy a obce prezentovaly své projekty na prosincovém Fóru udržitelného rozvoje a mohou sloužit jako skvělá inspirace řadě stakeholderům/aktérům z různých sfér.

Dnes přinášíme první čtyři iniciativy firmem a obcí, které získaly Cenu SDGs, o dalších pěti se dozvíte za pár dní.

Na úvod je však nutné si ujasnit, že společenská udržitelnost firem není charitou a ani filantropickým počinem. Namísto líbivých úskoků od hlavní výdělečné činnosti společností se jedná o princip fungování, kdy je myšlenka udržitelného podnikání vetkána do hlavních strategických operací jednotlivých firem. Trend, který se postupně stává samozřejmostí, si pomalu nemohou dovolit přehlížet ani nově vznikající či na českém trhu již působící společnosti.

Ceny SDGs a projekty s potenciálem

S myšlenkou oceňování projektů, které přispívají k naplňování uvedených cílů, přišla česká organizace Asociace pro společenskou odpovědnost. První ročník soutěže se konal minulý rok a vysloužil si pochvalu i od profesora Jeffreyho Sachse, světově uznávaného amerického ekonoma a také ambasadora SDGs. Mimo jiné uvedl, že „české Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která nejenže přitáhne pozornost k udržitelnému rozvoji, ale slouží také jako inspirace pro podnikání, jednotlivce i veřejnou správu, aby se zvýšila aktivita k dosažení cílů udržitelného rozvoje“.

Podívejme se tedy na projekty, které získaly ocenění SDGs a zároveň byly představeny na prosincovém Fóru udržitelného rozvoje, jehož se účastnil mimo jiné také Mahmoud Mohieldin, viceprezident Světové banky pro Agendu 2030. Které projekty tak jsou inspirací, spoluudávají trendy v oblasti společenské odpovědnosti v České republice a přispívají k řešení nebo prevenci globálních problémů na lokální úrovni?

Plasty z odpadního oleje

Pokud nevíte, kam s fritovacím olejem, nejste sami. Pro tento druh odpadu totiž zatím nebylo vymyšleno udržitelné systematické řešení a tvůrci projektu Hydal si tohoto problému byli také vědomi. Rozhodli se tak na použitý fritovací olej nepohlížet jako na odpad, ale jako na vstupní surovinu, z níž se dá vyrobit vysoce žádaný biopolymer PHA. A to velmi efektivně – z 1 kg „odpadu“ lze vytěžit 0,7 kg čistého biopolymeru!

Projekt spolupracuje převážně s velkými firmami, od nichž odebírá olej a zpětně jim jej vrací ve formě biopolymeru, který dále využívají. Biopolymer PHA se dá využít v lékařství, ve zpracování bioplastů či hnojiv a v kosmetice, kde konkrétně například nahrazuje mikroplasty ve sprchovém mléce. Díky tomu, že biopolymer PHA je také zcela biokompatibilní a rozložitelný, se jedná o globálně první výstupy technologie v průmyslovém měřítku založené pouze na odpadech. Český projekt se tak může pyšnit tím, že pomáhal uzavírat výrobní smyčku ještě dříve, než se koncepty jako zero-waste dostaly do širšího povědomí!

Aplikace, která může zachránit život

Pokud nainstalujete aplikaci Záchranka, stačí v případě nouze zmáčknout jen jedno jediné tlačítko a automaticky se na určené telefonní číslo odešle jak vaše GPS poloha, tak další informace o zdravotním stavu. Její tvůrci si uvědomují, že při záchraně života často rozhodují sekundy. Vedle usnadněného tísňového volání a automatického odeslání nouzové zprávy s udáním vaší polohy obsahuje aplikace také postupy první pomoci, případné umístění defibrilátorů, přehled pohotovostí a další užitečné informace.

Aplikace je již v provozu třetím rokem, za tuto dobu umožnila více než 30 000 tísňových volání, ve 3 000 případech pomohla zásadním způsobem k záchraně života nebo zdraví konkrétních osob. Záchranka je také od roku 2018 napojena na Horskou službu České republiky, Vodní záchrannou službu ČR, funkční je také v Rakousku a na slovenských horách.

Zdravé jídlo do škol

Znáte nejrozšířenější síť restaurací, která má přes 8 000 poboček a denně obslouží až 1 500 000 strávníků? Byť je to nečekané, řeč je o školních jídelnách! Program Skutečně zdravá škola si klade za cíl komplexně řešit problematiku školního stravování a vzdělávání dětí v oblasti jídla. Dnes je do programu zapojených 340 škol, které se snaží dětem vysvětlit, odkud například potraviny pochází, kolik energie vyžaduje jejich zpracování a jak se koneckonců zdravě stravovat.

Některé školy také provozují zahrady, kde si děti mohou vypěstovat například vlastní bylinky. Zúčastněné školy také zapojují do změny kultury stravování své širší okolí a děti kupříkladu jezdí i za místními farmáři! Projekt tak úspěšně bojuje proti plýtvání potravinami ve školních jídelnách a také pěstuje u dětí již od mala zdravý vztah k nakládání s jídlem.

Důvěřuj si

Posledních deset let se značka Dove snaží budovat svět, ve kterém je krása u žen zdrojem jejich sebedůvěry, ne úzkostí, obav či strachu. Z tohoto důvodu tak Dove nepoužívá ve svých reklamách modelky, ale skutečné ženy v takové podobě, jak normálně vypadají. Dove také nově pomáhá mladým děvčatům získávat sebedůvěru v sebe samé.

Projekt reaguje na globální výzkum, v rámci kterého se zjistilo, že většina dívek a žen ve věku od 10 do 64 let není spokojeno se svým vzhledem. Konkrétně nebylo až 74 % dotázaných spokojeno se svým tělem a velká většina uvedla, že jim vlastní vzhled zabraňuje v socializaci a ovlivňuje například jejich budoucí kariérní dráhu. Projekt reaguje na problém dvěma způsoby. Ve spolupráci s psychology byla vydána pro rodiče příručka, jak lépe na toto téma komunikovat se svými dcerami.

Druhá část projektu je zaměřena na školy. Odborníci z Dove školí učitele a školní psychology, jak správně vést workshopy na toto téma a jak pomoci děvčatům zbavit se jejich obav. Projekt je v České republice novinkou – byl spuštěn v květnu 2018 a jeho cílem je pozitivně ovlivnit v České republice a na Slovensku 30 000 lidských osudů.

Společenská udržitelnost firem jako začátek

Skutečnost, že firmy mají mít na společnost a životní prostředí pozitivní vliv, je v dnešní době již relativně široce akceptovaným názorem. Zda fakticky dochází k prolínání podnikatelských plánů a dobrých úmyslů, je otázkou komplexnější. Ideálním stavem je, pokud jsou principy udržitelnosti přímou součástí hlavní činnosti firem, problémy se pomáhají řešit efektivně bez vytváření problémů dalších nebo navazujících a v neposlední řadě je do projektu zapojeno širší okolí. To přispívá svými zkušenostmi a potřebami nejen k samotné realizaci opatření, ale také ke tvorbě podmínek, které umožní, aby byla činnost firmy skutečně přijata a vhodně rozvíjena.

Cíle udržitelného rozvoje mohou poskytnout určitý rámec problematik, které se bez řešení na úrovni lokální neobejdou. Ať už se jedná o bezpečnou cestu do školy, zdravé stravování, nebo zmírnění změny klimatu, popularizace těchto a dalších podobně komplexních problémů povede k efektivním řešením jen tehdy, pokud se synergicky propojí soukromý sektor, státní sektor, nevládní sektor a sami jednotlivci.  

Realizaci dobrých nápadů potom nestojí nic v cestě. A pokud si myslíte, že třeba vaše firma nebo organizace je aktivní a pomáhá v udržitelném rozvoji, můžete registrovat váš projekt jako příklad dobré praxe do databáze OSN, a to na tomto odkazu. Vybrané projekty budou zveřejněny a stanou se podkladem pro rozvoj společenské odpovědnosti firem a dalších institucí tím správným směrem u nás i ve světě.

Samotné Ceny SDGs si kladou za cíl demonstrovat partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem. Vedle kategorie Byznys, do které převážně spadají výše zmíněné projekty, se lze se svými zrealizovanými nápady přihlásit i do dalších pěti kategorií – Veřejná sféra, Cena pro mladé leadery do 30 let, Cena České rozvojové agentury, Cena odborné poroty a Reporting podle SDGs.

Zdroje: OSN, Ceny SDGs