Tomáš Vondra | 1. 1. 2019

Finančníci volají: zastavme změny klimatu, nebo přijde ekonomická superkrize

Světoví investoři, kteří se starají o majetky těch nejbohatších klientů, se bojí, že lidská nečinnost vůči klimatické změně vyvolá ekonomickou krizi nevídaných rozměrů. A jestli tihle lidé něčemu rozumí, jsou to peníze.

„Neobětujeme americkou ekonomiku kvůli životnímu prostředí,“ řekl na konci listopadu americký prezident Donald Trump. Tento pohled vychází z myšlenky, že změny klimatu jsou sice reálné a opravdu je způsobuje člověk, ale postavit se proti nim by stálo příliš mnoho zdrojů.

Bez boje proti klimatickým změnám ekonomika značně utrpí

Jenže lidé, kteří spravují ty největší majetky soukromých investorů, si myslí něco jiného. Pokud se klimatickým změnám nepostavíme a nezačneme okamžitě konat, bude nás to stát víc. Mnohem víc, možná i celou ekonomickou prosperitu, kterou lidstvo budovalo posledních dvě stě let.

Investoři, kteří se starají o investice ve výši 32 bilionů dolarů, vystoupili na klimatické konferenci v polských Katowicích, kde jednali přední světoví experti na klima i političtí zástupci většiny států světa. Obchodníci sdružení pod hlavičkou The Investor Agenda na konferenci vystoupili se silným poselstvím: zastavit nebo alespoň zpomalit klimatické změny není jen o tom, aby se zabránilo kalamitě, ale je to také příležitost. Důležité je podle nich také převzít iniciativu a začít urychleně jednat.

Kdo investuje do obnovitelných zdrojů, zbohatne

Z jejich vystoupení na konferenci zaslouží zdůraznit především tato pasáž: „Země a společnosti, které se rozhodly připojit k Pařížské klimatické dohodě, a zavádějí silná klimatická a nízko-uhlíková opatření, pocítí výrazné ekonomické zisky a budou víc přitahovat investice, které budou vytvářet pracovní místa budoucnosti,” prohlásili investoři.

„Aby se zajistil plynulý a přímý přechod k nízkouhlíkové ekonomice a adaptovali jsme se na oteplování, které je už součástí klimatického systému, bude důležité, aby se výhody přístupu k čisté energii sdílely mezi všemi a aby byly podporováni lidé a společnosti, které budou tímto přechodem zasaženy,“ dodali finančníci z The Investor Agenda.

Ovlivní investoři budoucnost?

Není náhodou, že investoři zmiňují a zdůrazňují čistou obnovitelnou energii, která je a ještě více bude zcela zásadní částí snah o přechod na způsob života, který méně poškozuje klima planety. Tato výzva není ani první a jistě ani ne poslední, kdy se světové investoři pokoušejí promlouvat k politikům světa.

Je ale významná hlavně tím, jak velký kapitál za ní tentokrát stojí. A také její rozsah, tedy to, kolik velkých globálních hráčů se pod ni podepsalo. Konference a vystoupení investorů tak nastínily směr, kterým v budoucnosti potečou peníze – zcela jistě to nebude energetika a průmysl založené na spalování fosilních paliv.

Pokud se tito velcí globální hráči nyní zavázali k tomu, že budoucnost by měla být „obnovitelná“ a udržitelná, pak je velká naděje, že si najdou i cesty, jak tuto agendu prosazovat vůči vládám a dalším institucím.