František Marčík | 20. 12. 2018

Spojením německých domácností vznikla v síti největší virtuální baterie

Stovky německých domácností vybavených bateriemi se propojily v jeden celek a vytvořily chytrou virtuální velkokapacitní baterii. Ta bude vyrovnávat krátkodobé kolísání spotřeby elektřiny v rozvodné síti. Projekt ukazuje, jak lze zajistit náhradu fosilních elektráren, které dosud tuto stabilizační funkci sítě plní.

Americko-německý výrobce baterií sonnen spolu se svou partnerskou technologickou společností Energy Solutions získali předběžně oprávnění od operátora přenosové sítě TenneT poskytovat takzvané primární balanční služby. Tyto služby budou poskytovat pomocí chytrého propojení tisíců domácností, jež všechny vlastní kapacitní baterie, které firma vyrábí. Na energetickém trhu se tímto krokem ocitá dosud největší virtuální baterie výlučně složená z domácích systémů na ukládání energie.

Zajímavostí pro českého čtenáře může být fakt, že ve společnosti sonnen má od roku 2015 podíl také česká elektrárenská společnost ČEZ prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital.

Celá virtuální baterie je mimo jiné schopna pokrývat výpadky a absorbovat přetoky, energetickému trhu tak přináší větší flexibilitu. Tím se zároveň stává novým, investorsky zajímavým a potenciálně průlomovým hráčem na trhu velké energetiky. Roli takzvaných kapacitních či záložních zdrojů totiž zatím převážně plnily velké fosilní elektrárny. Virtuální baterie mají v porovnání s fosilními kapacitními zdroji tu výhodu, že mohou vyrůst prakticky kdekoliv.

Společnost sonnen své partnerské majitele domácích baterií zapojených do chytré virtuální baterie zároveň motivuje odebírat elektřinu z čistých zdrojů, kterou sama dodává. Pokud se zákazník rozhodne pro čistý tarif z obnovitelných zdrojů, firma mu poskytne výhodnější tarif na konkrétní množství jednotek elektřiny zdarma. Pro zapojené majitele baterií je tak odběr čisté energie ekonomicky výhodnější.

Virtuální baterie sonnen je ojedinělá v tom, že pomocí umělé inteligence propojuje tisíce domácností po celém Německu vybavené baterií od téže firmy. Jakmile stoupne či klesne poptávka po elektřině, baterie, jež zrovna nebudou využívané pro domácí účely, začnou automaticky dodávat elektřinu do sítě, v opačném případě se začnou elektřinu ukládat. Každá domácí baterie je ovšem nabitá jinou měrou, proto je sonnen kvůli jednoduššímu ovládání spojil do větších bloků o výkonu 1 MW, které pak nabízí na trhu. Aby společnost mohla získat certifikát od operátora přenosové sítě, musela mimo jiné prokázat, že je schopná během 30 vteřin do sítě dodat a následně odebrat 1 MWh elektřiny.

„Jako mladá firma jsme velmi pyšní na to, že můžeme psát historii energetiky. Dokazujeme, že naši němečtí zákazníci mohou převzít a plnit všechny funkce, které dříve dokázaly zajistit pouze velké elektrárny. Mohou vyrábět a ukládat energii a zároveň zajišťovat dostatečnou dodávku elektřiny do rozvodné sítě. Konečně vidíme výsledek proměny starého energetického systému s centrálními elektrárnami na nový distribuční systém, jehož jádro tvoří občané,“ říká Jean-Baptiste Cornefert, výkonný ředitel divize sonnen eServices.

Elektřinu uloženou ve virtuální baterii je možné využít v nejrychlejším možném čase ke krátkodobému pokrytí výpadku jiného zdroje či zvýšení poptávky po elektřině. Pokud odchylky v síti nastanou v síťové frekvenci 50 Hz, jsou schopné baterie naběhnout automaticky v řádu vteřin a podle potřeby začít elektřinu buďto dodávat, nebo ukládat. „Schopnost zasíťovaných bateriových úložišť fungovat jako virtuální elektrárna a stabilizovat tak síť v případě frekvenčních fluktuací je dalším krokem, jak více systémově integrovat obnovitelné zdroje,“ řekl Lex Hartman, generální ředitel operátora přenosové soustavy TenneT.

Produkty americko-německého výrobce designových baterií sonnen se v Evropě těší značné oblibě. Patří k vůbec nejprodávanějším produktům svého druhu na evropských trzích. Výrobce se chlubí německou kvalitou a moderním designem. Baterie jsou navíc modulární, takže lze postupně rozšiřovat jejich kapacitu.

V Evropě baterie sonnen vlastní přibližně 30 tisíc domácností, přičemž každá z nich má kapacitu 5–15 kWh. Firma uvádí, že celoevropská síť jejích zákazníků má kapacitu až 300 MWh a může dodávat elektřinu až do 120 tisíc domácností po dobu jedné hodiny.

Zdroj: sonnen USA, Phys.org