Tomáš Vondra | 12. 12. 2018

Větrné elektrárny mohou ochránit před nejsilnějšími hurikány

Větrné energie jsou v současné době nejrychleji rostoucím zdrojem energie, její výhody jsou nezpochybnitelné, a to jak ty ekonomické, tak i ty, které snižují množství emisí.

Nyní ale američtí vědci upozornili na další pozitivní vliv větrných elektráren, které zatím nikdo neřešil. Na oteplující se planetě, kde v důsledku teplejších oceánů vzniká stále více smrtelných hurikánů, mohou větrné elektrárny u pobřeží bránit vzniku těchto extrémních meteorologických jevů.

Jak je to možné?

Tropické cyklony, jimž se říká hurikány, tajfuny nebo cyklony, vznikají, když je moře teplejší než normálně. Právě proto existují pravidelně se opakující „hurikánové sezony“. Když za těchto podmínek dojde k výrazné změně tlaku, je výsledkem silné proudění vzduchu, z něhož se může stát silná a velká bouře.

Hurikány z teplé vody získávají svou energii, zjednodušeně se tedy dá říci, že čím je voda teplejší, tím silnější jsou hurikány. Když klimatologové předvídají, jak se bude planeta oteplovat v souvislosti s nadužíváním fosilních paliv, vždy se jim v modelech objevuje také výsledek, který říká, že bude docházet (a vlastně už dochází) také k oteplování oceánů.

Většina modelů tedy naznačuje, že budoucnost bude podobných ničivých bouří plná. Dopady jsou enormní – zničené lidské životy, ekonomické škody ve výši desítek miliard dolarů a také zánik už tak ohrožených ekosystémů.

Tropické cyklony jsou tak masivní přírodní jevy, že není v lidských silách je jakkoliv ovlivňovat. Vědci dříve dokonce uvažovali o tom, co by s hurikánem udělala exploze jaderné zbraně: a spočítali, že nic. Ani síla té nejsilnější lidmi vyrobené zbraně nic nezmůže s tím, kolik energie je schopen uvolnit hurikán nebo tajfun.

Větrné elektrárny jako štít

Jenže nejnovější výpočty ukazují, že přece jen by se jedna zbraň našla, a to se vlastně budou využívat jen její vedlejší účinky. Jsou jí větrné elektrárny podél pobřeží. Popsali to vědci v článku, který vyšel v odborném časopise Environmental Research Letters. Jejich výpočty ukazují, že větrné elektrárny, zejména ty umístěné v pobřežních vodách, odebírají vznikajícím hurikánům energii. A to způsobuje, že se bouře oslabují a především se stěhují do vyšších míst v atmosféře.

Díky tomu by mělo docházet k menšímu transportu vody na pevninu, což zjednodušeně řečeno znamená menší povodně. A to je extrémně důležité, protože právě povodně způsobené přívalovými lijáky způsobují u hurikánů největší materiální škody a také mají na svědomí nejvíce lidských životů.

Proč to nepozorujeme?

Když je to takhle krásně jednoduché, proč je tedy stále víc silnějších hurikánů? Problém je podle vědců v současné generaci větrných elektráren. Ty nejsou stavěné na silnější vítr a jakmile začnou hurikány vznikat, musí se odstavit, takže vlastně na zeslabení větru nemají žádný dopad.

Jenže už kolem roku 2020 by se měly v USA objevovat nové generace větrných turbín, které jsou v testech mnohem odolnější a s větrem síly vznikajícího hurikánu by si měly snadno poradit. Jednak ji využijí na vznik elektřiny, ale současně omezí sílu hurikánu, tvrdí prognóza, na které pracovali nejlepší američtí matematici i meteorologové.

Jako zásadní výhodu tohoto protihurikánového štítu uvádějí, že je to navíc jediná obrana, která si na sebe dokáže i sama vydělat - a to vlastně tím víc, čím silnější hrozbou hurikán je.