Tisková zpráva | 1. 12. 2018

Evropa přepne na zelenou, Svaz moderní energetiky návrh EK podporuje

Evropská komise dnes představila návrh přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jde o zásadní příspěvek EU k plnění klimatických cílů Pařížské mezinárodní dohody o snižování emisí do roku 2050.

Svaz moderní energetiky podporuje jasnou vizi, která klade důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace a elektromobility.

Hlavní body návrhu Evropské komise:

  • Postupný odchod od využívání fosilních paliv povzbudí investice do moderní energetiky.
  • Snižování spotřeby fosilních paliv přinese pozitivní efekty v úspoře nákladů v podobě škod na zdraví Evropanů. Komise uvádí, že dnes znečištěné ovzduší způsobuje v Evropě těžká onemocnění a téměř půl milionu předčasných úmrtí ročně. 
  • Přechod na čistou ekonomiku sníží předčasná úmrtí způsobená jemnými prachovými částicemi o více než 40 % a zdravotní škody o přibližně 200 miliard eur ročně.
  • Více než 80 % evropské elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů. V oblasti poptávky po energii pak podíl zelené složky naroste na 53 % v polovině století. 
  • Využití obnovitelných zdrojů přispěje významně k posílení energetické nezávislosti Evropy. Ta dnes utrácí za dovoz fosilních paliv 266 miliard eur.
  • Při realizaci progresivních scénářů založených na rozvoji obnovitelných zdrojů může tato závislost klesnou o více než 70 %.
  • Souhrnná úspora za nedovezená a nespálená fosilní paliva mezi lety 2031 - 2050 představuje 2-3 biliony eur.
  • Dekarbonizace evropské ekonomiky se neobejde bez posílení elektrifikace, která současně přestavuje příležitost pro evropské firmy na úrovni zhruba 1,3 biliónů eur. 
  • Otevře se také klíčová příležitost pro rozvoj aktivních spotřebitelů energie a energetických komunit. Výroba čisté energie bude více v rukou spotřebitelů.

„Evropa vidí v rozvoji nízkouhlíkových technologií šanci, jak pomocí inovativních řešení posílit konkurenceschopnost podniků, zlepšit domácnostem i firmám účty za energie, a především zajistit Evropanům dýchat čistý vzduch. Evropa může stavět na obnovitelných zdrojích energie a stát se opravdovým leaderem v jejich využití. To je také příležitost pro české firmy, které mohou nabídnout svá řešení na evropském trhu. Transformaci evropské ekonomiky pak budou pohánět miliardy, které nebudeme muset utratit za dovoz fosilních paliv,“ uvedl k evropské strategii Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Návrhy Evropské komise jdou ve shodě s včerejší představenou studií evropského Svazu elektroenergetiky, Eurelectric. Jejich data také potvrzují, že se Evropa může zbavit závislosti na spalování uhlí, a to díky přechodu na obnovitelné zdroje. Ty by mohly pokrývat až 80 % spotřeby energie v roce 2045. Díky stále více konkurenceschopnějším technologiím obnovitelných zdrojů budou náklady na dekarbonizaci evropské ekonomiky nižší, než se původně očekávalo.

Eurelectric odhaduje, že i přes nutné investice do nových technologií ve výši 89-111 miliard eur, budou velkoobchodní ceny elektřiny v roce 2045 na úrovni 70 - 75 eur za MWh. To je výrazně nižší než jiné scénáře, například odhad Evropské komise 105 eur za MWh.

Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií.

Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací najdete na tomto odkazu.