Ondřej Šumavský, Tomáš Charouz | 23. 11. 2018

Moderní energetická řešení jsou na stole. České firmy se nesmí bát technologického pokroku

Nové technologie umožňují firmám po celém světě využívat energii nejefektivněji v historii. Vlastní šetrné zdroje, chytré řízení budov, elektromobilita či energetický management představují velké ekonomické i obchodní příležitosti. Sílící tlak spotřebitelů a investorů na snižování dopadů podnikání na životní prostředí je zřejmý a progresivní ekologicky šetrné společnosti získávají přízeň stále více zákazníků. Také v ČR existují příklady dobré praxe. A právě tyto inspirativní firmy mohou motivovat ostatní. To jsou závěry konference Moderní energetika firem, kterou pořádala Aliance pro energetickou soběstačnost.

Firmy na celém světě spotřebují každý rok přes 465 TWh čisté elektrické energie, což zhruba odpovídá roční spotřebě elektřiny Francie. Toto číslo stále roste také v důsledku rapidního technologického pokroku a nových možností v zajišťování energetické soběstačnosti podniků. Právě ty byly představeny na konferenci Moderní energetika firem.

Velvyslanectví Nizozemského království v ČR přizvalo na půdu Ministerstva průmyslu a obchodu předního experta v oblasti moderní energetiky ve firmách Rolpha Spaase, který působí  v prestižní konzultační společnosti Ecofys. Rolph Spaas představil nizozemskou praxi v podpoře moderní energetiky a vyzdvihl výhody, které z toho pro firmy plynou. Hlavním hnacím motorem slibného přechodu na moderní zdroje energie v Nizozemí je podle něj podpora tamní vlády i soukromého sektoru.   

„Nizozemská vláda je rozhodnutá investovat velké prostředky do energetických úspor. Spočítala si totiž, že vynaložené prostředky se v budoucnu zhodnotí. Značná část výdajů půjde na rozvoj inovací, což Nizozemsku přinese velkou konkurenční výhodu na trhu.“  

Projekty energetických úspor budou navíc v Nizozemsku fungovat na bázi aukcí, což znamená, že budou vybrány pouze projekty s největším potenciálem úspor.

Současné technologie a možnosti financování nabízejí mnohem víc, než firmy tuší

Českým firmám byly představeny nejnovější trendy v ukládání energie od společnosti Energon Advanced Energetics, systémy inteligentního řízení budov od firmy BUILDSYS, možnosti elektrických vozů pro firemní provoz od společnosti CV TECH či způsoby, jak nejlépe a nákladově efektivně ušetřit energii skrze chytrý systém energetického managementu od přední české poradenské společnosti ENVIROS.

„Naše bateriové systémy mají už dnes v Německu u průmyslových podniků návratnost do 8 let. Lepší legislativní ukotvení akumulace energie a zvyšující se cena elektřiny způsobí, že projekty, které se dnes realizují například ve Francii nebo Německu, budou zhruba do tří let velmi zajímavé i pro české podniky,“ zaznělo od Tomáše Pastrňáka, ředitele společnosti Energon Advanced Energetics, která vyrábí velké bateriové systémy pro průmysl.  

Automatizace budov je podle firmy BUILDSYS základním stavebním kamenem moderních firem. „Náklady na automatizaci budov činí pouze dvě procenta z celkové investice do budovy, automatizace budov má ale ve finále zhruba osmdesátiprocentní vliv na snížení nákladů. Z naší zkušenosti odpovídá výše investice do chytrého řízení technologií zhruba ročním výdajům za energie v dané budově,“ dodal Michal Petřík ze společnosti BUILDSYS, která zajišťovala automatizaci technologií pro firmy jako Kaufland, Skanska či aktuálně Jaguar Land Rover.

Inspirativními příklady moderního podnikání v ČR jsou firmy ADLER nebo COUNTRY LIFE. Ředitelé obou firem představili hlavní prvky jejich moderního provozu - od nízkonenergetických až pasivních administrativních budov přes odběr zelené elektřiny, digitalizaci a automatizaci procesů, kombinaci fotovoltaiky, kogenerace, akumulace s elektromobilitou až po na míru nastavené fyzické parametry skladových budov pro maximálně efektivní využití prostoru. Více o těchto firmách se dozvíte na webu Moderní firmy na tomto odkazu, tedy na oficiální stránce nového Klubu moderních firem.

Nové možnosti financování dávají firmám velkou svobodu a příležitost

Možností zvýhodněného financování projektů v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů či elektromobility pro firmy je dnes spousta. Širokou škálu dotačních titulů pro firmy představil na konferenci Petr Novotný z poradenské firmy RENARDS dotační. Dalšími příklady moderního financování jsou také bezúročné půjčky či speciální bankovní programy. Příkladem takového programu je například TOP ENERGY EFFECT České spořitelny zaměřený na identifikaci a financování úspor energie ve firmách.

„Efektivní hospodaření s energiemi, automatizace a chytré řízení provozu spolu s vlastními šetrnými zdroji jsou stavebními kameny moderního podnikání. Firmy dnes řeší hlavně nedostatek pracovní síly a výrobních kapacit. Ochlazování ekonomiky a konstantní růst cen energií však postupně zvyšují význam nákladové složky byznysu. Zvyšující se požadavek spotřebitelů na udržitelnost produktů a služeb budou navíc firmy stále více tlačit směrem k šetrnému podnikání. A právě moderní technologie a jejich snižující se cena jsou příležitost pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti i dobrého mediálního obrázku firmy navenek,“ komentuje výstupy konference Tomáš Charouz, programový koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost, který na konferenci představil také novou kampaň o inspirativních firmách ČR  s názvem Klub moderních firem.

Prezentace z konference jsou ke stažení na tomto odkazu.

Autor fotografií: AliES