František Marčík | 22. 11. 2018

Miliardy na řešení proti změnám klimatu. Přispějí Gates i EU

Mecenáš Bill Gates založil světovou komisi pro adaptaci na změnu klimatu a evropský investiční fond pro inovace v čisté energetice. Cílem obou nově vzniklých institucí je podpořit investice do čistých zdrojů a technologií, které mají slibný potenciál, ale zatím se komerčně neprosadily na trhu.

Jeden z nejbohatších lidí na světě, zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates se dříve proslavil také díky své iniciativě řešit světové zdravotní a rozvojové problémy. Nyní založil dvě iniciativy, které se zaměří na dvě spolu úzce související problematické oblasti týkající se změn klimatu.

První iniciativou je Globální komise pro adaptaci. Tato nová platforma se zaměří na dopady změny klimatu, například na šlechtění zemědělských plodin a odrůd, které budou odolnější vůči častějším a intenzivnějším suchům. Komisi povede přímo Bill Gates spolu s bývalým generálním tajemníkem OSN Pan Ki-Munem a výkonnou ředitelkou Světové banky Kristalinou Georgievovou.

Druhá iniciativa se pak přímo dotýká také oblastí moderní energetiky a podpory vývoje nových řešení. Jde o investiční fond s názvem Průlomová evropská energetika (Breakthrough Energy Europe). Fond má základní jmění 100 milionů eur. Přispěla do něj Evropská komise i soukromý kapitál, který představuje právě 50 milionů eur od Gatese. Fond by měl investovat zejména do bateriových úložišť a bezemisních výrobních procesů s cílem zaměřovat se na naléhavou potřebu snižovat emise v dopravě, průmyslové výrobě a zemědělství pokud možno až na nulu v souladu s novou zprávou OSN o 1,5°C oteplení.

„Jak můžeme takového cíle dosáhnout? Odpověď je, že samozřejmě pomocí inovací,“ říká Gates. „Ale i když se nám podaří udržet teplotu pod 1,5 stupně či 2 stupni, přesto budou farmáři v Africe záviset na potravinové pomoci a mnoho obyvatel ostrovů a oblastí kolem vodních ploch bude kvůli změně klimatu trpět.“ A dodává: „Evropa prokázala, že je schopná udávat kurz a investovat ohromující částky do vědeckého výzkumu a vývoje. Vědci a podnikatelé, kteří přinášejí inovace důležité pro boj se změnou klimatu, potřebují peníze, aby mohli zakládat firmy, které takové inovace budou následně šířit na světový trh. Investiční fond Průlomové evropské energetiky  jsme navrhli právě tak, aby takové peníze mohl poskytovat.“

Investiční fond má poskytovat dlouhodobou finanční podporu projektům, které jsou z hlediska investic za stávající situace příliš rizikové, ale v dlouhodobé perspektivě mohou být nízkoemisním, bezuhlíkovým zdrojem energie.

„Vložil jsem peníze do mnoha firem – do množství společností, které vyrábějí baterie a akumulátory. Některé z nich i nadále působí, jiné už svoji činnost ukončily. To jen prozrazuje, že v tomto odvětví musíte být ochotni podstupovat rizika,“ vysvětluje Gates.

Předseda představenstva společnosti Microsoftu a spoluzakladatel Nadace Billa a Melindy Gatesových, která se zaměřuje na boj s chudobou a chorobami, se změně klimatu nevěnuje poprvé. V prosinci roku 2015 během klimatické konference OSN v Paříži spolu se zakladatelem a majitelem Facebooku Markem Zuckerbergem oznámil, že zakládají fond se základním jměním 1 miliarda amerických dolarů. Cílem této iniciativy je přilákat a propojit inženýry a vědce, kteří mohou přispět k objevům nových bezuhlíkových zdrojů energie.

Zdroje: Horizon, EIB, Climate Change News, EK