František Marčík | 22. 10. 2018

Špatné zprávy: emise za letošní rok vzrostou, planeta se bude ohřívat

Emise nejdůležitějšího skleníkového plynu CO2 letos vzrostou a překonají tak rekordní rok 2017. Ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol to označil za velmi špatnou zprávu.

Důvodem je rostoucí poptávka po energii a příliš pomalý pokrok ve zvyšování efektivity a úspor energií. Emise dosáhly svého rekordu v roce 2017, kdy lidstvo vypustilo do atmostéry 32,5 milionů tun oxidu uhličitého. Bylo to o 1,4procentního bodu více než v předchozích třech letech, kdy se ustálily na stejné hodnotě.

Birol tuto zprávu oznámil na setkání v polských Katovicích, kde se připravuje další ze světových klimatických vyjednávání OSN (tzv. COP), které se konají každý rok. V agendě letošního COP je příprava pracovního manuálu, jak od roku 2020 naplňovat Pařížskou klimatickou dohodu s cílem zabránit oteplení planety o více než 1,5 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí. Oteplilo se již přibližně o 1 °C v průměru a již dnes se změna klimatu projevuje extremizací počasí – častějšími a intenzivnějšími suchy, horkými vlnami, povodněmi, silnými bouřkami a stoupající hladinou oceánů.

„Šance, že dosáhneme tohoto ambiciózního cíle, jsou podle mého názoru každým rokem a měsícem slabší a slabší,“ řekl Birol přítomným hostům, mezi nimiž nechyběl ani bývalý francouzský premiér Laurent Fabius.

Nedávno vydaná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN (IPCC), která srovnávala rozdíly mezi oteplením o 1,5 °C a 2 °C, varovala, že lidstvo má jen 12 let na to, aby státy snížily svoje současné emise na polovinu a investovaly do energetických úspor a čistých zdrojů energie. I kdyby jednotlivé státy splnily své dosavadní dobrovolné závazky na snižování emisí skleníkových plynů vlivem spalování uhlí, ropy a zemního plynu, planeta by se do konce století oteplila o 3 až 4 °C Celsia.

Zpráva IPCC o 1,5 °C hovoří také o uhlíkovém rozpočtu, tedy množství emisí, které lidstvo může ještě do atmosféry vypustit, aniž by teplota stoupla o 1,5 °C. A při současném tempu spotřeby bude tento rozpočet vyčerpán během následujících dvaceti let.

Podle bývalého francouzského předsedy vlády Fabia, který byl jedním z hlavních strůjců průlomové Pařížské klimatické dohody, budou rozhodující následující dva roky. „Změna klimatu je akutní problém. Když se podíváte na její tragické důsledky, týká se dneška, ne období za 50 let.“ A dodal: „Toto jednání se nepodobá žádnému jinému. Pokud selže, nebude možné začít znovu.“

Zdroje: Phys, Reuters