Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé patří k největším znečišťovatelům veřejného prostoru plastovým odpadem, tvrdí to report organizace Break Free From Plastic, který byl zveřejněn v minulém týdnu. Sbírání dat do reportu probíhalo od srpna do září tohoto roku v terénu za pomoci 10 tisíců dobrovolníků ve 42 zemích světa a na 6 kontinentech.

Během sběru plastového odpadu, kdy během 239 sběrů nasbírali dobrovolníci přes 180 tisíc kusů plastového odpadu, zapisovali sběratelé do online aplikace značky na posbíraných plastech. Z celkového množství se podařilo identifikovat 65 % odpadu podle značky výrobce. Pro zajímavost v České republice proběhly dva sběry plastového odpadu.

„Náš audit neposkytuje kompletní obraz stavu plastového znečištění způsobeného korporacemi, naším cílem je naopak ukázat, na základě nasbíraných důkazů, nejvíce viditelné znečištění, které lidé nacházejí na plážích, v parcích nebo okolo vlastního bydliště,“ uvádí organizace Break Free From Plastic k vydanému reportu. Heslem organizace je, že odpad vzniká už ve chvíli, kdy je vyroben. Cílem celosvětového plastového auditu je přimět společnosti, aby přijaly zodpovědnost za celý životní cyklus svých výrobků a změnily přístup jak k volbě materiálů pro výrobu obalů, tak k jejich následné likvidaci.

Lahve od Coca-Coly znečišťují svět

Plastový odpad, u něhož byla rozpoznatelná značka výrobce, byl posbírán zejména během venkovních čištění na pobřežích nebo ve městech. Za největší znečišťovatele organizace označuje společnosti Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé. Od těchto výrobců byl nalezen největší počet plastových obalů, a to minimálně ve 24 zapojených zemích.

Přestože dobrovolníci našli odpad od mnoha dalších výrobců z celého světa, plastové obaly výrobků od výše jmenovaných společností zaujímají 14 % z celkového počtu odpadu nasbíraného na šesti světových kontinentech. Plastový odpad od značky Coca-Cola byl například nalezen ve 40 ze 42 zařazených zemí a byl reportován v 75 % provedených sběrů.

Mezi další znečišťovatele s největšími počty nalezeného plastového odpadu se potom řadí společnosti Danone, Mondelēz International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated a Colgate-Palmolive. Organizace zdůrazňuje, že podmínkou pro zařazení do hlavní desítky znečišťovatelů byla nutnost nalezení nejméně 100 kusů plastového odpadu alespoň v deseti různých zemích po celém světě.

Pozor na obaly od brambůrků

Mezi posbíranými plasty se nejčastěji vyskytoval polystyren, PVC, jednovrstvý plastový film a vícevrstvé plasty z lepených materiálů. Největší skupinu nalezených plastů však tvořily nezařazené plastové materiály, což byly například plenky, vlhčené ubrousky, zbytky z cigaret, textilní materiály a další.

Zástupci Break Free From Plastic upozorňují, že vícevrstvé lepené plastové materiály, kdy jsou spojeny plasty s jiným materiálem, jsou obzvláště zhoubné pro planetu, protože je nelze recyklovat. Používané jsou například jako obaly brambůrků, různé tašky nebo tetrapak obaly na mléko či džus. Mezi společnosti využívající právě tento typ nerecyklovatelného obalového materiálu patří ze seznamu největších znečišťovatelů značky PepsiCo, Unilever, Mondelez International a Nestlé.

„Naše audity značek nabízejí nepopiratelný důkaz o roli, kterou hrají korporace v globální krizi plastového znečištění. Tím, že pokračují s výrobou problematických plastových obalů svých výrobků, jsou tyto společnosti zodpovědné za masivní poškozování planety,“ uvádí organizace.Break Free From Plastic je globální hnutí s počtem téměř 1300 členských organizací a tisícem jednotlivců po celém světě se společným cílem: přinést systematickou změnu v podobě celostního přístupu v hospodaření s plasty v celém výrobním řetězci zaměřenou spíše na preventivní opatření než na řešení již existujících problémů.

Evropská plastová strategie

Proti jednorározovým plastům, které jsou často tvořeny právě obaly na potraviny nebo nápoje, vyrazila také Evropská unie. V rámci aktuálně projednávané směrnice o jednorázových plastech chce skoncovat se situací, kdy producenti plastových obalů nezodpovídají za konec jejich výrobků. Producenti obalů se tak budou nově více podílet na nákladech spojených s řešením odpadů, ale také s osvětovými opatřeními. Evropa bude také podporovat přechod na udržitelnější materiály.

Pokud se chcete dozvědět o problému s plasty více, můžete navštívit komponovaný večer Konec doby plastové?, který proběhne 16. listopadu od 18:00 v Brně. Bude na vás čekat lehce provokativní talk show, kde mimo jiné vystoupí Anna Marešová, designérka oceněná prestižní cenou Red Dot Award, a zástupce Karlovarských vod, dále se můžete těšit také na módní přehlídku s návrhy od brněnských návrhářů nebo studentů ekodesignu. Více informací přímo v události akce na tomto odkazu.

Zdroj: Break Free From Plastic