František Marčík | 16. 10. 2018

Pivo v ohrožení: měnící se klima udělá ze zlatého moku nedostatkové zboží

Extrémní počasí výrazně ovlivní úrodu ječmene a následně i cenu piva – nejoblíbenějšího alkoholu na světě. Jeho cena se zvýší natolik, že se stane nedostatkovým zbožím ve většině světových pivařských velmocí včetně Česka. Takový je hlavní závěr studie zveřejněné v renomovaném časopise Nature Plants.

Tání ledovců, vychrtlí lední medvědi, stoupající hladiny moří a oceánů či mizející korálové útesy – to jsou ikonické obrázky, které často doprovázejí zprávy o změně klimatu. Proč by nás ale změna klimatu měla zajímat, když se tyto problémy týkají zemí natolik vzdálených? Kvůli pivu. Milovníkům piva se totiž vaří na vážný problém.

Změny klimatu výrazně zdraží pivo

Podle nové studie se kvůli změně klimatu stane pivo nedostatkovým zbožím, a výrazně proto podraží. Problém bude o to závažnější, o kolik postupem času stoupne po této komoditě poptávka. S pokračujícím ekonomickým růstem a bohatnutím chudších států roste totiž také celosvětový zájem o zlatavý mok, který je již tak z hlediska objemu nejoblíbenějším alkoholem na světě.

Vinou změn klimatu, za které si my, obyvatelé planety, můžeme sami, se budou stupňovat extrémní vlny veder a sucha, což začne postupem let devastovat úrodu ječmene. Jednu z hlavních pivovarnických surovin, z níž se vyrábí důležitá přísada piva – ječný slad. Nižší úroda ječmene bude znamenat nárůst ceny této komodity. Pivo tak nejen zdraží, ale stane se také nedostupnějším. Podle autorů studie budoucí nedostatek ječmene postihne také pivovarnické velmoci Česko, Německo, Belgii či Irsko.

Autoři studie zveřejněné v renomovaném vědeckém časopise Nature Plants použili klimatologické modely a různé scénáře vývoje koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. A na základě těchto scénářů spočítali, jak v příštích osmdesáti letech extrémní počasí ovlivní úrodu ječmene. Pro vyhodnocení dopadů na různé státy a části světa autoři studie použili ekonomické modely.

V Česku klesne spotřeba piva o celou třetinu

Pokud se emise skleníkových plynů nesníží, klesne spotřeba piva v Česku o jednu třetinu a podobně na tom budou Irsko a Belgie. V Británii to bude o jednu čtvrtinu a ve Spojených státech o čtrnáct procent. V Číně, která je největším světovým spotřebitelem piva, klesne spotřeba o devět procent. Austrálie bude jednou ze zemí, v níž se díky změně klimatu v některých částech kontinentu zlepší pěstební podmínky ječmene, proto pokles bude jen o sedm procent. Celosvětově pak podle vědců klesne spotřeba piva o šestnáct procent.

Kdyby se naplnil nejoptimističtější scénář vývoje koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, které vznikají pálením uhlí, ropy a zemního plynu, klesne spotřeba piva v Česku, Irsku a Belgii „pouze“ o devět až třináct procent.

Pivo může zdražit až pětinásobně

Z hlediska ceny na tom bude nejhůře Polsko. Tamější pivo v případě nejtemnějšího scénáře vývoje emisí v atmosféře podraží až pětinásobně. V Česku, Belgii a Irsku to bude zhruba dvojnásobně. Tyto státy budou v pivovarnictví změnou klimatu postiženy nejvíce, protože spotřebovávají nejvíce piva a většinu ječmene dovážejí.

Z celkové světové produkce ječmene se na vaření piva používá pouze jedna šestina, většina slouží jako krmivo v živočišné výrobě. Vědci ovšem zjistili, že v časech nedostatků dostávají zvířata přednost před pivem. To může v budoucnu nerovnoměrně ovlivnit pivovarnický průmysl po celém světě a vyústit v pokles spotřeby piva a nárůst jeho ceny v různých částech světa. „Budoucí změny klimatu a rostoucí ceny můžou stovky milionů lidí po celém světě připravit o pivo,“ říká profesor Steven Davis z univerzity v kalifornském Irvine.

Zdražení piva může mít vliv na stabilitu států

Autoři studie zároveň zdůrazňují, že nevyhnutelnou součástí nově zveřejněného výzkumu jsou předpoklady a nejistoty. Proto je nutné brát ceny a výpočty budoucích poklesů úrody a nedostatků piva jako ilustrativní, nikoliv jako přesné výpočty. I přesto je ale jisté, že vlivem globálního oteplování bude pivo dražší a nedostatkovější. Podle jednoho z autorů studie je dokonce možné, že rozkolísání cen piva může mít dopad na stabilitu jednotlivých společností. Podobně jako tomu bylo v éře prohibice ve Spojených státech, kdy kvetl organizovaný zločin s ilegálním vařením alkoholu.  

Nahradit ječmen jinými surovinami, jako například pšenicí, nebude možné, protože také jiné druhy obilí budou následkem extrémního počasí postiženy neúrodou. A jak ukázaly jiné studie, týž osud čeká další luxusní statky a potraviny: čokoládu, kávu a čaj.

Podle profesora Richarda Ellise z univerzity v britském Readingu tento výzkum podceňuje dopady změny klimatu na úrodu ječmene. Odkazuje se přitom na nedávné propady výnosů ječmene na britských polích, které následovaly po mírně vyšších teplotách. Zároveň dodal, že změna klimatu může kvůli dopadům na chmelovou produkci ovlivnit také chuť piva.

„Pokud Trump miluje pivo, možná by mohl znovu zvážit Pařížskou dohodu.“

Jeden z vědeckých recenzentů studie poznamenal: „Doufám, že Donald Trump miluje pivo. Pokud ano, pak by mohly Spojené státy znovu přistoupit k Pařížské dohodě.“ Toto přání se však ukazuje jako příliš bláhové, Trump o sobě totiž prohlašuje, že je abstinent. Zda tato studie ovlivní názory Andreje Babiše či ministryně průmyslu a obchodu, těžko říct.

Zdroje: The Guardian, IFL Science, Nature, autor fotografie: rawpixel, Unsplash