Jakub Šiška | 13. 6. 2017

Drobní akcionáři motorem zeleného úspěchu rakouské firmy

Dvě stovky větrných turbín, dvacítka solárních elektráren a jako třešnička na dortu tři malé vodní zdroje. Roční produkce více než jeden milion megawatthodin zelené elektřiny a obrat 66 milionů eur. To je vizitka rakouské firmy W.E.B Windenergie, kterou vlastní téměř čtyři tisíce drobných akcionářů.

Občané se pustili do výroby obnovitelné elektřiny

W.E.B Windenergie, složená ze 3700 podílníků, přičemž žádný jednotlivec nevlastní více než 4 procenta, je ukázkovým příkladem toho, jak funguje obnovitelná energetika na principu spoluúčasti občanů. Firma vznikla v roce 1995, kdy se necelá stovka nadšenců z dolnorakouského Waldviertelu složila na první větrnou turbínu. „Bylo to v době, kdy v Rakousku ještě neexistoval zákon na podporu obnovitelných zdrojů a kdy převládal názor, že síla větru nestačí na to, aby z něj šlo ve velkém vyrábět elektřinu,“ připomíná finanční ředitel Michael Trcka (více v samostatném rozhovoru, který připravujeme).

Přesto se firmě podařilo na prodeji elektřiny do sítě vydělat na další rozvoj. V roce 1998 začala stavět větrné elektrárny v Německu a na začátku nového tisíciletí i v České republice. Zde se pak ale politika postavila k obnovitelným zdrojům zády, takže z dalších plánovaných projektů sešlo. W.E.B Windenergie místo toho expandovala do Francie, Itálie, Kanady a USA. Díky této prostorové diverzifikaci a neustálému rozšiřování výrobních kapacit se jí daří zvládat turbulence ať už politické, nebo povětrnostní. Za loňský rok, přestože zejména ve druhém pololetí vítr nefoukal „podle plánu“, firma dosáhla rekordního objemu výroby a investoři dostanou dividendu ve výši 15 Euro za akcii.

Přidejte se, cena je dostupná

Financování firmy stojí na dvou pilířích: prvním je akciová účast investorů – fyzických osob, přičemž jedna akcie měla v letošním prvním čtvrtletí průměrnou hodnotu 425 Euro. Akcie se neobchodují na burze, ale přes internetový „traderoom“, kde se musí každý zájemce zaregistrovat. Výhody spočívají v tom, že nákup a prodej akcií probíhá bez poplatků a minimalizuje se riziko vytěsňování akcionářů nebo nepřátelské převzetí firmy.

Druhým pilířem jsou dluhopisy, které firma v určitých obdobích vydává za účelem financování rozvojových projektů. Jsou vždy pevně úročené podle stanovené doby splatnosti: v roce 2015 to bylo 2,75 % při splatnosti 5 let, 4 % při splatnosti 10 let a 6,5 % při neurčené lhůtě splatnosti, kdy je výplata úroků v jednotlivých letech vázána na rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend. Dlužno však dodat, že rok bez výplaty dividend akcionáři v posledních patnácti letech nezažili. Hodnota jednoho dluhopisu bývá obvykle tisíc eur, tedy částka, velké většině lidí dostupná.

Šetříte energii? Dáme vám bonus!

Součástí dlouhodobé strategie je dále prodej vyrobené elektřiny konkrétním spotřebitelům, k čemuž má firma v Rakousku odpovídající licenci. Zákazníkům nabízí zajímavé tarify nejen pro akcionáře a investory firmy, ale například i pro ty, kdo bydlí v obcích, kde má firma elektrárnu.

Z pohledu výrobce elektřiny a obchodníka s ní je možná překvapivý následující systém: W.E.B Windenergie nabízí bonusy pro ty, kteří meziročně sníží svou spotřebu elektřiny: nejenže zaplatí za méně kilowatthodin, ale výsledná faktura se jim sníží o tolik procent, o kolik procent meziroční spotřeba klesla (maximálně však 5 %).

W.E.B Windenergie se kromě výroby elektřiny věnuje i projektům decentrálního zásobování elektřinou. V roce 2014 založila dceřinou společnost Ella, která se zabývá výstavbou veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily po celém Rakousku. Všechny stanice jsou napájeny elektřinou z vlastních obnovitelných zdrojů, což naplňuje základní smysl elektromobility jako ekologicky čistého způsobu dopravy. Ella má ambici stát se v tomto směru jedničkou v celém Rakousku.

Vlastní net metering, kdy síť slouží jako úložiště energie

Dalším projektem je fotovoltaická elektrárna na střeše jednoho rodinného vinařského podniku ve spolkové zemi Burgenlandsko o výkonu necelých 50 kilowattů. Zařízení bylo uvedeno do provozu letos na jaře a je zajímavé tím, že vyrobená elektřina se spotřebovává přímo v podniku a přebytky se posílají do veřejné sítě. Pokud naopak fotovoltaika nestačí, odebírá podnik zelenou elektřinu od W.E.B. V nejbližší době plánuje vinařství postavit rovněž ve spolupráci s W.E.B na svém parkovišti dobíjecí stanici, aby si zákazníci mohli během nákupu „natankovat“.

Zelená energie s puncem kvality

Za svůj přístup k rozvoji obnovitelné energetiky dostala firma už několik ocenění. Jedním z nejvyšších bylo hodnocení ekologické organizace Global 2000, která sledovala, nakolik jsou v Rakousku zelení producenti elektřiny skutečně zelení. Kritérii bylo, zda je veškerá elektřina prokazatelně vyráběna v Rakousku, zda firma není spojena s producenty konvenční elektřiny a zda prokazatelně přispívá k rozvoji OZE budováním nových kapacit nebo zaváděním inovativních projektů. Ze 117 (!) firem splnily všechna kritéria pouze tři a W.E.B Windenergie byla jednou z nich.

V roce 2015 obdržela společnost také Cenu za energetickou revoluci, kterou zástupcům W.E.B předali spolkový ministr životního prostředí Andrä Rupprechtert a generální ředitel ORF Alexander Wrabetz. Uznání získala firma za svou 20letou práci ve službách energetické transformace.

Zdroj: vlastní, Windenergie.at