Tisková zpráva | 18. 9. 2018

EIT InnoEnergy oznámilo uzávěrku pro Investment Round 2018

4. října mají cleantech inovátoři poslední šanci zažádat o financování

EIT InnoEnergy, největší evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie, dnes oznámilo konečný termín pro podání žádostí do Investment Round 2018. Ten podporuje inovace v oblasti čistých technologií a udržitelné energie. Inovátoři, kteří chtějí získat včas podporu, musí podat žádost do 4. října.

K čemu a pro koho je Investment Round?

Investment Round se zaměřuje na malé a střední podniky s technologickými koncepty, které transformují budoucnost energií v Evropě. Od založení Investment Round v roce 2011 společnost EIT InnoEnergy investovala celkem 190 miliónů eur do projektů pokrývajících osm technologických oblastí napříč Evropou – to vedlo k  prodeji ve výši 3 miliard eur.

EIT InnoEnergy žadatelům vedle financování poskytuje i důvěryhodnou platformu pro spolupráci a přístup k ekosystému více než 385 průmyslových partnerů pokrývajících řadu udržitelně energetických řešení.

Kde je potřeba podporovat malé a střední podniky v odvětví energetické inovace?

„InnoEnergy považuje za hlavní potřebu malých a středních podniků zpeněžení. Kromě toho je důležité zkrátit čas uvedení na trh, šířit povědomí o produktech a získat přístup k financování v zahraničí. To jsou hlavní potřeby malých a středních podniků v energeticky inovativním sektoru,“ říká Marcin Lewenstein, Innovation Officer v InnoEnergy Central Europe.

  • Komercionalizace produktů

Úkolem EIT InnoEnery je zprostředkovat firmám cestu k partnerům, kteří pomáhají poskytovat přístup k cílové skupině. Díky této podpoře je možné urychlit spuštění produktů.

  • Rozšiřování a industrializace

Počáteční produkce je jednou z prvních fází, které vyžadují větší investice. EIT InnoEnergy poskytuje znalosti a pomáhá předcházet běžným chybám, které by mohly bránit procesu industrializace.

  • Financování bez rizika

Projekty financované EIT InnoEnergy obecně vyžadují vývoj technologií či prototypů, investice jsou proto vysoké. Spolupráce s EIT InnoEnergy umožňuje rychlou aktivaci financování a efektivního procesu zavádění inovativních produktů.

Jakub Miler, CEO EIT InnoEnergy pro střední Evropu, říká: „Naší misí je urychlit přechod na čistou energii v Evropě. Hledáme, investujeme a spolupracujeme s nejlepšími inovátory v tomto oboru, abychom jim mohli pomoct s rozšiřováním produkce, zkrátili čas uvedení na trh a zároveň komercionalizovali jejich technologie. Mám na mysli opravdové partnerství. Našim partnerům neposkytujeme jen pouhý příspěvek v hotovosti, pomáháme jim růst. Nejen, že jim poskytujeme přístup k přední evropské síti technologicky čistých a udržitelně energetických expertíz, ale nabízíme také trvalou podporu v podobě marketingu a dalších služeb.

Přechod na čistou energii v Evropě

Mezi příklady úspěšných produktů patří mimo jiné Estore od společnosti Engie, která funguje i na českém trhu. Estore je regulátor pro chladicí systémy, který automaticky přizpůsobuje spotřebu energie změnám cen z rozvodné sítě, aniž by došlo ke snížení výkonu chladicí jednotky.

Estore využívá přirozené kapacity vlastní chladicí techniky, která čerpá energii z rozvodné sítě za nejlevnější sazbu na denním trhu. Jeho algoritmy monitorují celý chladicí proces, aby pochopily, jak se chová mraznička nebo chladnička. Potom tyto údaje využívá společně s cenovými signály z trhu, aby bezpečně upravila spotřebu energie. S využitím technologií Estore provozovatelé chladírenských skladů spotřebovávají energii za nejnižší cenu, teploty současně zůstávají v souladu s příslušnými průmyslovými předpisy.

Více o Investment Round, včetně toho, jak podat žádost, mohou podniky zjistit skrz tento odkaz.

InnoEnergy

InnoEnergy je fond, který investuje do řešení v oblasti energií, čistých technologií, mobility a chytrých technologií. Prostřednictvím znalostí, financování a sítě kontaktů podporujeme komercionalizaci produktů a jejich představení mezinárodním trhům.

InnoEnergy funguje ve čtyřiceti zemích, kde spolupracuje s více než třemi stovkami partnerů – největšími industriálními koncerny, předními výzkumnými a akademickými centry a inovativními podniky, které investují asi 100 miliónů eur ročně do řešení, která zvyšují konkurenceschopnost naší ekonomiky díky čistším, lepším a výkonnějším technologiím.

InnoEnergy během sedmi let fungování investovala do projektů už 2 miliardy eur. Díky této podpoře se na trh dostalo dosud osmdesát produktů.